På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-03-06
Nr 2013:10

Författare/kontaktperson

Anna Wennesjö

är praktikant och arbetar med demo­grafisk analys på SCB:s Prognos­institut.

demografi@scb.se

Andreas Raneke

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 44 83

andreas.raneke@scb.se

Flera skäl till invandring idag

Höga nivåer i den svenska in- och ut­vand­ringen har historiskt ofta dominerats av en enda trend, till exempel utvand­ringen till Amerika och arbets­krafts­in­vand­ringen. Idag är nivåerna högre än någonsin, men vi kan inte längre se en dominerande orsak.

In‑ och utvandringen till Sverige har varit högre än någonsin de senaste tio åren. Arbetskraftsinvandring, flyktinginvandring, familjeanknytning, återinvandring och återutvandring har alla tillsammans legat till grund för de senaste årens höga noteringar. Det är en nyhet jämfört med tidigare perioder, då det har varit en rörelse i taget som dominerat in‑ och utvandringen.

Citat: 1,5 miljoner svenskar utvandrade 1850-1930.1,5 miljoner svenskar utvandrade åren 1850‑1930, de flesta till Amerika. Det motsvarar 20 procent av männen och 15 procent av kvinnorna som föddes i slutet av 1800‑talet. Missväxt i Sverige tillsammans med högkonjunktur i Amerika var bidragande orsaker till utvandringen. Det fick konsekvenser på arbetsmarknaden, då de som utvandrade ofta var i arbetsför ålder. Regeringen gjorde ett misslyckat försök att stoppa utvandringen genom att förbjuda utvandring innan genomförd värnplikt. De som invandrade under denna period var nästan uteslutande återinvandrande Sverigefödda.

Utvandringen var låg åren före och under andra världskriget. Endast 30 000 personer utvandrade under perioden 1930‑1944. Kriget medförde däremot invandring från Baltikum och de nordiska länderna. 1946‑1949 följde en ström av utvandring som skapade oro för att Sverige skulle bli ett utvandringsland igen. Därför började register föras över utvandrarnas medborgarskap för att ta reda på om de hade svenskt medborgarskap eller om de var utländska medborgare. Det visade sig att 26 procent av utvandrarna hade svenskt medborgarskap, 19 procent hade danskt och 15 procent hade estländskt medborgarskap. Bland de övriga fanns främst européer.

Arbetskraftsinvandringen tog fart under 1950‑talet och ledde till att Sverige blev ett land där fler invandrade än utvandrade. Arbetskraftsinvandringen till Sverige dominerades av människor från grannländerna och länder i södra Europa. 1970 var personer från Finland och Jugoslavien de största invandrargrupperna. Samtidigt utgjorde finländare den största utvandringsgruppen. Många arbetskraftsinvandrare från Finland återutvandrade även 1972 och 1973. Även personer födda i Norge och Danmark låg i topp över de som utvandrade. Det gjorde att fler utvandrade än invandrade de åren. Det hade inte hänt sedan Amerikautvandringen och har inte heller inträffat efter det.

Många flyktingar kom till Sverige under 1980‑ och 1990‑talen som en följd av oroligheter i länder som Chile, Polen och senare Jugoslavien. Med asylsökande följde sedan invandring av familjemedlemmar till de asylsökande, familjebandsinvandring. De asylsökande blev så många att restriktivare regler för vem som var i behov av asyl infördes. Det blev tillfälligt svårare att få uppehållstillstånd, men redan 1991 upphävdes dessa restriktiva regler. Invandringen ökade under perioden, med en topp 1994 då 42 500 personer invandrade från forna Jugoslavien, på grund av inbördeskriget där.

Under finanskrisen i Sverige på 1990‑talet ökade utvandringen. Vanligaste länderna att flytta till var Storbritannien, Tyskland och Spanien. När Sverige börjat återhämta sig efter krisen ökade återinvandringen av svenska medborgare. Man brukar säga att generellt sett återinvandrar två tredjedelar av alla Sverigefödda som utvandrat. Av de som utvandrat till Storbritannien återinvandrade tre av fyra Sverigefödda. Sveriges medlemskap i EU 1994 medförde ingen större inflyttning från EU‑länderna men utvandringen fortsatte, främst till länder inom EU.

Dagens höga nivå på invandring har inte bara en förklaring

In‑ och utvandring i Sverige åren 1851‑2011

Linjediagram över in‑ och utvandring i Sverige åren 1851‑2011 och tabell över grund för bosättning 2011

Vid tidigare år med hög invandring har det gått att identifiera ett dominerande skäl till invandringen. Så är det inte idag. Många olika orsaker förklarar tillsammans den höga nivån på invandringen.

Familjebandsinvandringen ökade efter en ökad flyktinginvandring och minskade sedan efter en lagändring 1997 som innebar restriktioner för familjebandsinvandringen. På senare år har den åter ökat och utgör nu den största enskilda gruppen av invandrare. Det gäller både anhöriga till Sverigefödda och utlandsfödda. Långt fler kvinnor än män har familjebandsinvandrat under 2000‑talet.

År 2004 gick fler länder med i EU, vilket medförde högre invandring från några av de nya medlemsländerna. Invandringen från Polen och Ungern mer än fördubblades inom loppet av två år efter deras inträde i EU. Även en mindre ökning av invandring från Lettland, Litauen, Tjeckien och Slovakien skedde. Invandringen till Sverige från de övriga nya medlemsländerna (Estland, Slovenien, Cypern och Malta) var i stort sett oförändrad efter deras inträde i EU.

In‑ och utvandringen har varit ovanligt stor sedan millennieskiftet. Nästan 29 000 personer arbetskraftsinvandrade från länder utanför EU och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) under 2000‑talet. Asylinvandringen från Irak, Somalia och Afghanistan har också varit stor. Under hela 2000‑talet har också antalet som kommit till Sverige för att studera ökat. Ökningen av utländska studenter fick dock ett abrupt slut 2011 då det infördes avgifter för studerande från länder utanför EU/EES. Istället minskade antalet utländska studenter. Hela den minskningen stod studenter från utomeuropeiska länderna för. Antalet studerande från EU och EES fortsatte att öka 2011.

2011 översteg antalet utvandrare för första gången nivån år 1887, då Amerikautvandringen var som störst. De flesta som utvandrade år 2011 flyttade till närliggande länder, med undantagen USA och Kina. Den största ökningen sedan 2000 har skett till Norge och Danmark, följt av Kina. Drygt 22 000 Sverigefödda utvandrade 2011. Det representerar 43 procent av alla som utvandrade från Sverige det året.

Finländare toppade in‑ och utvandring 1970

De fem vanligaste födelseländerna för dem som invandrat respektive utvandrat under 1970

Tabell över de fem vanligaste födelseländerna för dem som invandrat respektive utvandrat under 1970

Idag ligger Sverigefödda i topp

De fem vanligaste födelseländerna för dem som invandrat respektive utvandrat under 2011

Tabell över de fem vanligaste födelseländerna för dem som invandrat respektive utvandrat under 2011

Etiketter