På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-06-02
Nr 2016:27

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Giftermål och skilsmässor

Modellen att beräkna antalet giftermål och skilsmässor reviderades under 2015.

Numera ingår samtliga par där minst en person var folkbokförd i Sverige i samband med giftermålet eller skilsmässan i statistiken. Innan baserades antalet giftermål och skilsmässor på folkbokförda kvinnor i tvåkönade par och samtliga personer i enkönade par som gifte eller skilde sig under året. I samband med modellbytet reviderades tidigare publicerad statistik för åren 2000–2014.

I regioner med få vigslar kan flera olika dagar vara den vanligaste vigseldagen. Det gäller främst för små kommuner med få vigslar, men under 2015 gällde detta även Norrbottens län.

Giftermål och skilsmässor 2015

Flest vigslar den 13 juni

De flesta gifter sig under sommaren. Den vanligaste vigseldagen under 2015 var den 13 juni som sammanföll med Skansens drop in-vigseldag. Totalt var det 52 300 giftermål under 2015. Under året upplöstes även 24 900 äktenskap. Vanligtvis hade paren separerat innan skilsmässan.

Brölllopspar

Antalet giftermål minskade med 1,5 procent jämfört med 2014 då 53 100 par gifte sig. Flest giftermål var det i augusti då närmare 9 000 par bytte ringar.

Antal giftermål per månad 2014 och 2015

Stapeldiagram över antal giftermål per månad 2014 och 2015

Den vanligaste vigseldagen under 2015 inföll dock inte i augusti, utan det var lördagen den 13 juni med 1 600 giftermål. Det var samma dag som Skansen i Stockholm ordnade drop in-bröllop, då par kan viga sig utan att boka i förväg. Drygt en fjärdedel av alla giftermål den 13 juni 2015 skedde på Skansen. Att evenemanget påverkar valet av vigseldag är påtagligt. Sedan 2010 har skansendagen tillhört årets vanligaste vigseldagar. Det är endast första året samt 2012, då väldigt många valde att gifta sig den 12 december, som någon annan dag har varit vanligare.

Antal giftermål på skansendagen 2010–2015

ÅrDagGiftermålGiftermål
under
hela året
SkansenTotalt
201012 juni3571 42156 555
201111 juni2571 54653 013
20129 juni4361 45556 240
201315 juni4361 50251 610
201414 juni4631 77753 113
201513 juni4401 58452 314

Källa: Skansen och SCB

Det var dock bara i Stockholms län, Uppsala och Gotland som den 13 juni var den vanligaste vigseldagen. I 14 av 21 län inföll den vanligaste vigseldagen under augusti. I sex av länen var det lördagen den 1 augusti som medförde mest arbete för vigselförrättarna. På kommunnivå är det i många fall ganska få vigslar på den vanligaste vigseldagen i kommunen, men oftast inföll den vanligaste dagen under sommarmånaderna. En dag bröt dock mönstret. Lördagen den 14 februari var den vanligaste vigseldagen i 25 av Sveriges 290 kommuner.

Ska man gifta sig är det lördagar som gäller

Många gifter sig under sommaren, men det är ännu vanligare att giftermålet infaller på en lördag. De 20 vanligaste vigseldagarna under 2015 inföll alla på en lördag. Midsommarafton den 19 juni vigdes 520 par. Totalt var det 31 700 par som vigdes på en lördag. Det motsvarade 61 procent av årets alla giftermål.

Antal giftermål per veckodag 2015

Stapeldiagram över antal giftermål per veckodag 2015

Att ingå äktenskap på en lördag är särskilt vanligt när man gifter sig för första gången. Även vid omgifte är det många som väljer lördagar, men lite drygt hälften av männen som gifte om sig valde en annan veckodag än en lördag.

Vanligast att man är sambo innan giftermålet

Med hjälp av den registerbaserade hushållsstatistiken är det möjligt att se om paren var sammanboende innan giftermålet.

Det visar sig att omkring två tredjedelar av alla par som gifte sig under 2015 var folkbokförda i samma bostad vid årsskiftet före giftermålet. Av dem var det vanligast att det även fanns barn i hushållet.

Antal giftermål 2015 efter hushåll den 31 december 2014

Hushållstyp GiftermålAndel
Ej sambo 18 05734,5
SamboTotalt34 25765,5
Sammanboende utan barn12 76924,4
Sammanboende med barn17 25733,0
Övriga hushåll utan barn2 0603,9
Övriga hushåll med barn2 1714,1
Totalt52 314

Två flugor i en smäll

Det finns mycket att tänka på i samband med ett giftermål. Som vi sett tidigare vill många gifta sig på sommaren och ännu fler på lördagar. En annan sak som många par tänker på är vilket år det kan vara lämpligt att knyta hymens band. Statistiken antyder att många väljer att gifta sig i samband med andra högtidsdagar.

För både män och kvinnor är det relativt många som väljer att gifta sig samma år som man fyller 40 år. Även de år som man fyller 50 och 60 år är det vanligare att gifta sig än för de närmast omkringliggande åldrarna. För kvinnor är det också vanligt att gifta sig samma år som de fyller 30 år. Baserat på data för perioden 2007–2015 var det närmare 5 procent av alla män och kvinnor som inte var gifta vid årets början som gifte sig året de fyllde 40 år.

Andel nygifta i förhållande till antalet ej gifta året innan efter ålder per kön, perioden 2007–2015

Linjediagram över andel nygifta i förhållande till antalet ej gifta året innan efter ålder per kön, perioden 2007-2015

Anm: Diagrammet visar andelen som har gift sig av samtliga som inte var gifta vid årets början.

24 900 skilsmässor under 2015

Ett äktenskap kan avslutas genom att den ena i ett gift par avlider eller genom upplösning. Totalt är det något fler äktenskap som upphör till följd av dödsfall än genom skilsmässa. Under 2015 avslutades 29 100 äktenskap i samband med dödsfall och 24 900 genom skilsmässa. Skilsmässorna minskade jämfört med 2014 då det var 1 300 fler.

Antal skilsmässor 2010–2015

ÅrSkilsmässor
201025 151
201124 884
201225 005
201326 933
201426 143
201524 876

De flesta skilsmässor sker i relativt nära anslutning till giftermålet. Vanligast under 2015 var skilsmässor för par som vigdes 2010 eller 2011. Det var förhållandevis många skilsmässor för par som vigdes 1989. Det beror på att det var historiskt många giftermål det året till följd av ändringar i reglerna om änkepension.

Antal skilda under 2015 efter kön och vigselår

Linjediagram över antal skilda under 2015 efter kön och vigselår

Till skillnad från giftermålen har skilsmässorna inga kraftiga säsongscykler. Det beror främst på att en skilsmässa ska föregås av en betänketid om någon av makarna begär det eller om någon av makarna bor tillsammans med ett eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Betänketiden ska pågå i minst sex månader och mindre än ett år.

I många fall har paren separerat före skilsmässan verkställs. Ju närmare verkställandet kommer desto högre blir andelen som flyttat isär. Av de par som skildes under januari 2015 var majoriteten, cirka tre fjärdedelar, inte folkbokförda tillsammans vid början av året. Av de par som skildes i december 2015 var däremot majoriteten, 7 av 10 par, fortfarande sammanboende vid årets början.

Andel sammanboende och ej sammanboende den 31 december 2014 efter skilsmässomånad 2015

Stapeldiagram över andel sammanboende och ej sammanboende den 31 december 2014 efter skilsmässomånad 2015

Anm: I januari 2015 var det knappt 1 600 skilsmässor. Av dessa par var cirka 25 procent folkbokförda tillsammans den 31 december 2014.

Etiketter