På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-06-09
Nr 2014:29

Författare

Anna Nyman

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se

Fakta

Statistiken avser personer som är födda i Sverige och som var folk­bok­förda i landet år 2013. Barn- och barn­barn kan vara antingen biolog­iska barn eller adoptiv­barn.

Statistiken bygger på uppgifter från Registret över total­befolk­ningen, Fler­genera­tions­registret samt Geografi­databasen.

Hälften har nära till barnbarn

Hälften av alla mor- och farföräldrar har något av sina barnbarn boende på nära avstånd. Vanligast är det i Stockholms- och Göteborgs­området. Många som bor i Norrlands inland måste dock resa betydligt längre för att hälsa på sina barnbarn.

Äldre man pussar ett barn

Med barnen utflugna ur hemmet kan barnbarnens ankomst vara något att se fram emot. I Sverige är det vanligt att få uppleva att familjen utökas med ytterligare en generation. Bland män och kvinnor över 70 år har omkring åtta av tio minst ett barnbarn. Två tredje­delar av de som inte har några barnbarn vid den här åldern har inte heller några egna barn. Resterande har barn, men har inte fått några barnbarn.

Citat: 8 procent av mor- och farföräldrarna har inte något av sina barnbarn boende inom 20 mil.

Kvinnor får i genomsnitt sitt första barnbarn tidigare än män. Av dagens mor- och far­föräldrar var kvinnor i genom­snitt 50,9 år då första barn­barnet föddes, medan män i genom­snitt var 53,5 år. Vid 58 års ålder har hälften av kvinnorna i Sverige fått barnbarn. Motsvarande ålder för män är 61 år. I alla åldrar är det något vanligare att kvinnor har barnbarn än att män har det. Att kvinnor får barnbarn tidigare än män, och att det i alla åldrar är vanligare att kvinnor har barnbarn, kan förklaras av att kvinnor i genom­snitt får barn tidigare än män. Det är också vanligare att män är barnlösa, och därmed inte har möjlighet att få några barnbarn.

Mor- och farföräldrarna har i genomsnitt 3,8 barnbarn. De som är äldre har fler barnbarn än de yngre, som kanske inte hunnit få alla sina barnbarn ännu. De som är 50 år har i snitt 1,9 barnbarn, de som är 60 år har 3 barnbarn och de som är 70 år 4 barnbarn. Från 80 års ålder har man i snitt 4,7 barnbarn.

De flesta har mellan 1 och 5 barnbarn. Det gäller lite mer än åtta av tio mor- och far­föräldrar. Det är ovanligt att ha 11 barnbarn eller mer, det har omkring 2 procent. År 2013 fanns det 16 personer som hade 50 eller flera barnbarn.

De geografiska avstånden kan påverka mor- och far­föräldrars möjlighet att träffa sina barnbarn. Nära hälften av mor- och far­föräldrarna har minst ett av sina barnbarn på nära avstånd, antingen boende i samma tätort eller inom 5 km.

Citat: Många av de kommuner där det är vanligt att ha alla barnbarn på långt avstånd ligger i norra Sverige.Hur vanligt det är att ha barnbarn boende nära varierar mellan olika kommuner. Bland de kommuner där det är minst vanligt att ha något av sina barnbarn boende i samma tätort eller inom 5 km finns flera kommuner i Norrlands inland och kommuner som gränsar mot Finland. Lägst är andelen i Pajala, Övertorneå, Överkalix, Borgholm och Skinn­skatte­berg. Där har ungefär var fjärde mor- och far­förälder något av sina barnbarn på nära avstånd. Att ha något barnbarn boende nära är vanligt i många kommuner i Stockholms­området. Av de tolv kommuner där minst sex av tio har något barnbarn boende nära ligger tio i Stockholms­området och två i Göteborgs­regionen. I Tyresö, Stockholm, Järfälla, Huddinge och Sundby­berg har nära åtta av tio mor- och far­föräldrar något av sina barnbarn på nära avstånd. En förklaring till att det är vanligt att ha barnbarn i samma tätort eller inom 5 km i just dessa kommuner är att delar av dessa kommuner ingår i Stockholms tätort.

Andra har alla sina barnbarn på betydligt längre avstånd. 8 procent av mor- och far­föräldrarna har inte något av sina barnbarn boende inom 20 mil. Många av de kommuner där det är vanligt att ha alla barnbarn boende på långt avstånd ligger i norra Sverige. De kommuner där det är vanligast att mor- och far­föräldrar har alla sina barnbarn på minst 20 mils avstånd är Storuman, Härjedalen, Sorsele, Åre och Borgholm. Där har mer än var fjärde person alla sina barnbarn på längre avstånd än 20 mil.

Män får barnbarn senare

Andel kvinnor och män som har barnbarn, efter ålder, år 2013

Linjediagram över andel kvinnor och män som har barnbarn, efter ålder, år 2013

Kvinnor får sitt första barnbarn tidigare än män och i alla åldrar är det vanligare att kvinnor har barnbarn än att män har det.

Äldre har fler barnbarn

Genomsnittligt antal barnbarn bland mor- och farföräldrar, efter ålder, år 2013

Stapeldiagram över genomsnittligt antal barnbarn bland mor- och farföräldrar, efter ålder, år 2013

Mor- och farföräldrar som är 50 år har i genomsnitt 1,9 barnbarn. Äldre har fler barnbarn, bland 80-åringarna är genomsnittet 4,7 barnbarn.

Vanligt ha 1–5 barnbarn

Antal barnbarn bland mor- och farföräldrar, år 2013

Stapeldiagram över antal barnbarn bland mor- och farföräldrar, år 2013

De flesta mor- och farföräldrar har mellan 1 och 5 barnbarn. 2 procent har minst 11 barnbarn.

Vanligast ha nära till barnbarn i Stockholmsområdet

Andel mor och farföräldrar som har minst ett barnbarn inom samma tätort eller inom 5 km, år 2013

Tematisk kommunkarta över andel mor och farföräldrar som har minst ett barnbarn inom samma tätort eller inom 5 km, år 2013

I norra Sverige har många långt till barnbarnen

Andel mor- och farföräldrar som inte har något barnbarn inom 200 km avstånd, år 2013

Tematisk kommunkarta över andel mor- och farföräldrar som inte har något barnbarn inom 200 km avstånd, år 2013

Etiketter