På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-03-07
Nr 2016:12

Författare

Ulf Ernstson

är universitetslektor i GIS vid Högskolan Väst.

070-529 91 46

ulf.ernstson@hv.se

Thomas Niedomysl

är docent i kultur­geografi vid Lunds Universitet.

046–222 03 27

thomas.niedomysl@keg.lu.se

Fakta

I beräkningen av befolk­nings­medel­punkten beräknas först den geografiska medel­punkten i varje kommun. Kommunens alla invånare ”placeras” i denna mitt­punkt. Därefter vägs alla kommuners medel­punkt samman till en central befolk­nings­medel­punkt för hela Sverige. Varje kommun har en vikt som bestäms av befolk­ningens storlek.

Hallsberg – Sveriges befolkningsmässiga mitt

Sveriges befolkningsmedelpunkt färdades 96 kilometer mellan 1810 och 2010. Men förflyttningen har skett i olika riktningar under perioden, så de båda årens medelpunkter ligger bara 33 kilometer från varandra.

Hallsberg på karta

Från Motala till Hallsberg på 200 år

Befolkningsmedelpunkt 1810–2010

Karta över befolkningsmedelpunkt 1810–2010

Klicka på bilden för en större version.

Sveriges befolkningsmedelpunkt har rört sig sammanlagt 96 kilometer under perioden 1810–2010. Mellan 1840 och 1920 hade medelpunkten nordlig färdriktning, medan den efter 1960 har förflyttats söderut.

Hur förändras befolkningens geografiska fördelning i ett land? Genom att ta reda på var invånarna bor och räkna ut befolkningens medelpunkt kan man få en bild av sådana förändringar. Det mest kända exemplet är antagligen det som visar hur befolkningsmedelpunkten i USA stadigt vandrat västerut sedan 1790.

Den svenska befolkningen ökade från cirka 2,4 miljoner invånare 1810 till 9,3 miljoner 2010. Befolkningsmedelpunkten rörde sig 96 kilometer under dessa 200 år, ett genomsnitt på cirka 500 meter per år. Men medelpunkterna 1810 och 2010 ligger ändå bara 33 km från varandra. År 1810 låg medelpunkten i Motala kommun, i Västra Ny församling, och år 2010 låg den i Sköllersta församling i Hallsbergs kommun.

Den väg som medelpunkten färdats ger vissa insikter i hur det svenska samhället har förändrats. Under perioden 1810–1840 flyttade medelpunkten sakta västerut som en konsekvens av befolkningstillväxt i de västra delarna av södra Sverige. Därefter ändrade den till en nordlig riktning i allt snabbare takt och färdades med en hastighet av 1 kilometer per år mellan 1840 och 1920, med ett stort språng på 14 kilometer mellan 1880 och 1890. Detta var delvis en följd av koloniseringen av norra Sverige i jakten på naturresurser, men berodde i ännu högre grad på utflyttningen från södra Sverige till utlandet, främst USA.

Citat: 500 meter per år har befolkningsmedelpunkten flyttat sig i genomsnitt under åren 1810-2010.

På 1930-talet ändrades färdriktningen igen, den här gången österut i maklig takt till 1960 då medelpunkten gjorde ett nytt stort språng söderut (12 kilometer) under det efterföljande årtiondet. Denna period var det ett resultat av snabb urbanisering med kraftig befolkningsminskning i Norrlands inland och koncentration av befolkningen till de större städerna i landets södra delar. Om man bortser från 1970–1980, när medelpunkten i princip inte ändrade läge, så har färden fortsatt söderut med något ökande takt. Under de senaste årtiondena beror detta delvis på ökad invandring till Sverige och att invandrarna i stor utsträckning bosatt sig i storstadsregionerna runt Göteborg, Malmö och Stockholm.

Genom att beräkna medelpunkten för andra grupper än totalbefolkningen kan man också studera olika egenskaper i befolkningen. Exempelvis ligger medelpunkten för höginkomsttagare cirka 20 kilometer öster om medelpunkten för låginkomsttagare. Detta kan förklaras av att antalet höginkomsttagare är större i Stockholmsområdet jämfört med de mer västliga delarna av landet.

Medelpunkten för nyfödda ligger drygt 10 kilometer rakt söderut från den totala befolkningsmedelpunkten vilket betyder att befolkningen är något yngre i de södra delarna av Sverige. Om den utvecklingen fortsätter kommer den totala befolkningsmedelpunkten antagligen att fortsätta sin vandring söderut. Beroende på hur framtida befolkningstillväxt och inrikes flyttningar fördelar sig kanske det snart blir Finspång eller Motala som kan stoltsera med att vara Sveriges befolkningsmedelpunkt. Stockholmsregionens tillväxt och den omfattande invandringen till Sverige är dock osäkerhetsfaktorer som kan leda till en helt ny färdriktning för befolkningsmedelpunkten.

Befolkningsmedelpunkten långt ifrån Sveriges mitt

Befolkningsmedelpunkt 2010 och geografisk medelpunkt

Karta över befolkningsmedelpunkt 2010 och geografisk medelpunkt

Sveriges befolkning är ojämnt fördelad över landet. Den geografiska medelpunkten, som är belägen i Torps församling i Ånge kommun, ligger cirka 40 mil norr om den befolkningsmässiga medelpunkten 2010.

Etiketter