På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-06-09
Nr 2015:125

Författare

Louise Sörme

arbetar med miljö­statistik på SCB.

010-479 47 92

louise.sorme@scb.se

Jonas Allerup

arbetar med miljö­statistik på SCB.

010-479 48 71

jonas.allerup@scb.se

Källor

Här hamnar dina gamla kläder

Svenskarna köpte 13 kilo nya kläder och andra textilier per person 2013. Samtidigt återanvändes 2,4 kilo på olika sätt och 8 kilo slängde vi i soppåsen.

Kvinna och barn vid återvinningsbehållare

Inköp och återanvändning av textilier 2013 samt textilier i hushållsavfall 2011. Antal kilo per person

Illustration över inköp och återanvändning av textilier 2013 samt textilier i hushållsavfall 2011. Antal kilo per person

Klicka på bilden för en större version.

Tillverkning och konsumtion av textilier kräver vatten­för­brukning, kemikalie­användning och transporter. Hur vi köper, åter­använder och slänger kläder och andra textilier har därmed betydelse för miljön och klimatet. SCB, som samarbetar med andra organisationer i Svenska Miljö­Emissions­Data (SMED), har på uppdrag av Natur­vårds­verket tagit fram data över konsumtion och återanvändning av textil.

Under 2013 konsumerades cirka 120 000 ton nya kläder och andra textilier, som handdukar och sängkläder, i Sverige. Det motsvarar 13 kilo per person eller cirka 60 nya t-shirts alternativt 40 par byxor. Mängden som åter­användes genom välgören­hets­organisa­tioner, näthandel och second hand-butiker var cirka 23 000 ton. Det innebär att andelen åter­använda textilier jämfört med nyför­sälj­ningen var 19 procent. Natur­vårds­verket har före­slagit att 40 procent av textilierna ska åter­användas år 2020 och att särskilt farliga ämnen inte ska förekomma i nya textilier. Med åter­använd­ning avses här att exempelvis begagnade kläder används igen, till skillnad från åter­vinning där textil­fibern används för att tillverka nya plagg eller andra produkter.

Illustration avfallstrappa

EU och Sverige har beslutat att följa en generell avfalls­hierarki, eller avfalls­trappa, för att öka resurs­effektiviteten.

MINIMERA: Det innebär att man i första hand ska förhindra att avfall uppstår, alltså att undvika att slänga exempelvis textil.

ÅTERANVÄNDA: andra steget i avfallstrappan är åter­använd­ning. Det kan innebära att man köper begagnade kläder hos välgören­hets­organisa­tioner, i second hand-butiker eller genom näthandel.

ÅTERVINNA, FÖRBRÄNNA OCH DEPONERING: materialåtervinning är nästa steg på trappan, vilket innebär att textilfibern återvinns och blir nya plagg eller andra produkter. Det lämpar sig för slitna kläder som inte kan åter­användas. Natur­vårds­verket har föreslagit att 25 procent av de textilier som satts på marknaden ska material­åter­vinnas år 2020. Det sker dock inte någon stor­skalig åter­vinning av textil till nya plagg i Sverige idag.

Nästa steg på trappan är att förbränna och sist kommer deponering.

Citat: 70 procent av de kläder som lämnas till välgörenhetsorganisationer återanvänds i andra länder än Sverige.Kläder och annan textil återanvänds på olika sätt. Det vanligaste är att vi lämnar kläder till välgören­hets­organisa­tioner. Merparten, 70 procent, av det som vi lämnar in till dessa organisa­tioner åter­används i andra länder än Sverige. Resterande mängd, 6 500 ton, återanvänds i Sverige genom att vi till exempel handlar i välgören­hets­organisa­tionernas egna butiker. Det motsvarar cirka 0,7 kilo per person, eller två par byxor eller tre skjortor.

Försäljningen av begagnade kläder via näthandeln har ökat men är fortfarande liten i förhållande till välgören­hets­organisa­tionernas insamling. Försälj­ningen mellan privat­personer via köp- och sälj­sajter var 2 000 ton 2013. Det innebär att varje svensk i genomsnitt köper motsvarande ungefär en skjorta eller en t-shirt per år på detta sätt. Kommersiella second hand-butiker omsätter ännu mindre mängder, 170 ton vilket motsvarar 0,2 skjortor per person, eller ett köp vart femte år.

Återanvändning sker också genom att barn ärver kläder efter sina äldre syskon och när vi skänker begagnade kläder och textilier till vänner och bekanta, eller säljer på lopp­marknader. Hur mycket som åter­används på detta sätt är dock inte undersökt.

Det är vanligare att slänga kläder än att åter­använda dem. Plock­analyser av avfall, det vill säga undersök­ningar av innehållet i hushålls­sopor, visar att vi i genom­snitt slänger åtta kilo textil per person i soppåsen varje år. Det är mer än hälften av den mängd vi köper nytt.

Etiketter