På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-03-20
Nr 2013:24

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Median

Medianen är det tal i en mängd som storleks­mässigt ligger så att det finns lika många tal som är större än och mindre än medianen. Av talen 1, 7, 9, 10 och 17 är 9 medianen (medan 8,8 är medel­­värdet). För mängder med ett jämnt antal tal definieras medianen som medel­­värdet av de två tal som ligger i mitten.

Medianen kan vara ett lämpligt mått om observa­tioner har en sned för­del­ning med många höga eller låga värden. I motsats till medel­värdet påverkas inte medianen av sådana extrem­värden.

Döda 2012

Högre risk att män dör nära makans bortgång

Av alla som dog under 2012 var 39 procent änkor eller änklingar. Bland männen fanns det en ökad risk att dö i nära anslutning till makans bortgång. Knappt 16 procent av änklingarna avled inom loppet av två år, medan motsvarande siffra för kvinnorna endast var 6 procent.

Gammal människa promenerar bortåt längs ett staket

Under 2012 avled totalt 91 938 personer, 47 653 kvinnor och 44 285 män. Det är en ökning med 2 000 personer jämfört med 2011. Av alla som avled under 2012 hade fler än hälften hunnit uppleva sin 83-årsdag. Bland männen var dock fler än hälften yngre än 81 år, medan fler än hälften av kvinnorna hade fyllt 85 år.

Antalet avlidna har inte varierat särskilt mycket mellan åren. Under hela 2000‑talet har antalet legat på omkring 90 000 per år. Trenden är istället att vi blir äldre och äldre när vi dör. Ett sätt att se detta är att titta på medianåldern vid döds­fallet. Medianen beskriver det mittersta värdet, det vill säga hälften som dör är yngre och hälften som dör är äldre än medianen. De senaste fem åren har medianåldern för både män och kvinnor ökat med närmare fem månader, eller 0,4 år.

Antal döda samt medianålder vid döds­fallet efter kön, 2008–2012

ÅrBåda könenKvinnorMän
Antal
döda
Median‑
ålder
Antal
döda
Median‑
ålder
Antal
döda
Median‑
ålder
200891 44983,147 38985,444 06080,3
200990 08083,146 38885,443 69280,4
201090 48783,246 58785,643 90080,3
201189 93883,346 34485,843 59480,4
201291 93883,547 65385,844 28580,7

Åldersfördelningen bland de avlidna är ganska koncentrerad till höga åldrar. Närmare 40 procent av döds­fallen under 2012 drabbade personer mellan 80 och 89 år. Den vanligaste åldern för döds­fallet under 2012 var 88 år för kvinnor. För män var motsvarande ålder något lägre, 86 år. Efter dessa toppar sjunker antalet döda kraftigt eftersom antalet personer som kan dö minskar.

Antal döda samt medianålder vid döds­fallet efter ålder och kön 2012

Linjediagram över antal döda samt medianålder vid döds­fallet efter ålder och kön 2012

Överdödlighet bland män kort efter makans död

Av dem som avled under 2012 var 26 211 änkor och 9 584 änklingar. För nästan alla har SCB uppgift om maken eller makans dödsdatum.

Knappt 9 procent av de efterlevande personerna dog inom två år efter sin make eller maka, men här finns en tydlig könsskillnad. Dödligheten för männen är betydligt högre än för kvinnorna. Närmare 16 procent av männen som avled under 2012 hade varit änkling i mindre än två år. Motsvarande siffra för änkorna var drygt 6 procent. I diagrammet nedan kan man se att männen har en viss över­död­lighet kort tid efter makans död, medan motsvarande mönster inte kan ses för kvinnorna. Exempelvis avled 0,8 procent av änklingarna inom 30 dagar efter makan medan motsvarande siffra för kvinnorna var 0,3 procent.

Andel avlidna änkor/änklingar i respektive grupp efter tid som efterlevande efter kön 2012

Stapeldiagram över andel avlidna änkor/änklingar i respektive grupp efter tid som efterlevande efter kön 2012

Man kan till viss del förklara männens över­död­lighet med att de i regel är något år äldre än sin maka och därför har högre risk att dö. Det kan därför vara intressant att se hur det ser ut om man även tar hänsyn till åldern vid dödsfallet.

I diagrammet nedan redovisas hur långt efter sin make eller maka som en person har avlidit fördelat på kön och ålder under perioden 2008‑2012. Eftersom det är få änkor och änklingar som dör före sin 80‑årsdag används uppgifter för flera år för att få större grupper. Då kan man se att andelen män som dör kort efter makans bortgång är högre än motsvarande andel för kvinnorna, oavsett ålder.

Bland dem som dog före sin 80‑års­dag var det 18 procent av änklingarna som dog mindre än två år efter sin maka. Motsvarande andel bland männen över 80 år var knappt 15 procent. För männen kan man även se en viss över­död­lighet i mycket nära anslutning till hustruns döds­fall. Denna tendens minskar sedan något med tiden.

Även för kvinnor som inte har fyllt 80 år, verkar det finnas en ökad risk att avlida inom två år efter sin partner, men andelen var mindre än för männen, knappt 13 procent. Motsvarande siffra i den äldre ålder­sgruppen var endast drygt 5 procent.

Andel avlidna änkor/änklingar i respektive grupp efter tid som efterlevande efter ålder och kön 2008‑2012

Linjediagram över andel avlidna änkor/änklingar i respektive grupp efter tid som efterlevande efter ålder och kön 2008‑2012

Flest dödsfall i mars månad

I regel brukar många dö under vintermånaderna. Under 2012 skedde flest döds­fall i mars då 8 753 personer dog, 4 663 kvinnor och 4 090 män. Minst döds­fall var det i juni månad, med 6 790 personer, varav 3 433 var kvinnor och 3 357 män. I september avled dock 3 297 män, vilket var något färre än under juni.

Antal avlidna per månad, kön och medianålder vid döds­fallet 2012

Stapel- och linjediagram över antal avlidna per månad, kön och medianålder vid döds­fallet 2012

Man kan se vissa variationer mellan månaderna när det gäller medianåldern på de avlidna. I mars då flest dog var åldern på de avlidna också högst. Drygt hälften av kvinnorna som avled var 86,6 år eller äldre vid döds­fallet och drygt hälften av männen hade fyllt 81 år. Under sommarmånaderna var de avlidna yngre. Medianåldern var omkring ett år lägre än under vintermånaderna.

I genomsnitt dog 251 personer per dag under 2012. Flest döds­fall noterades den 27 februari då 339 personer avled. Den 6 augusti avled 194 personer, vilket var det lägsta antalet döds­fall. När man tar hänsyn till antalet dagar per månad ser man att flest döds­fall inträffade under februaris 29 dagar, då i genom­snitt 289 personer avled per dag. Juni månad hade det minsta genom­snitt­liga antalet döds­fall med 226 per dag.

Etiketter