På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-04-29
Nr 2014:23

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Asylsökande och viserings­frihet

En asylsökande är en person som har begärt skydd mot förföljelse, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrations­verket. Personen är inte folk­bokförd och ingår därför inte i den officiella befolk­nings­statistiken som baseras på registret över total­befolk­ningen. Men om en asyl­sökande får uppe­hålls­­till­stånd som gäller minst 12 månader och blir folk­bokförd samma år som denne har sökt asyl i Sverige ingår personen även i invandrings­statistiken och i Sveriges folkmängd.

För att vistas i EU/EES-området krävs i normalfallet att medborgare från länder utanför Schengen­området har visum. Denna regel är undan­tagen för medborgare i vissa länder, som därför har viserings­frihet med rätt att vistas i området under tre månader utan något särskilt tillstånd.

Högsta antalet asylsökande på 20 år

Antalet asylsökande under 2013 var det högsta på 20 år. Det är främst Syrien­konflikten som ligger bakom ökningen. Totalt sökte fler än 54 000 personer från omkring 140 olika länder asyl i Sverige, en ökning med 24 procent jämfört med 2012.

Kvinna och barn i korridor

Som asylsökande ingår man inte i den svenska folkmängden som SCB publicerar. Först när en asylsökande har ett uppehållstillstånd som gäller minst ett år inkluderas personen i folkmängden. Antalet asylsökningar från syriska medborgare dominerar och Syrienkonflikten har under de senaste åren resulterat i en kraftig ökning. Totalt sökte 54 000 personer asyl i Sverige förra året, 35 000 män och 19 000 kvinnor. Det var det högsta antalet sedan 1992.

De 10 vanligaste medborgarskapen bland asylsökande 2013

MedborgarskapAntal
1Syrien16 317
2Statslös16 921
3Eritrea4 844
4Somalia3 901
5Afghanistan3 011
6Serbien1 669
7Irak1 476
8Kosovo1 209
9Iran1 172
10Albanien1 156

1 Av de statlösa är många syriska flyktingar

Värt att notera är att icke krigshärjade länder i västra Balkan fortfarande är med bland de vanligaste medborgarskapsländerna bland de asylsökande. Det är kopplat till att medborgare i denna region fått viseringsfrihet till vissa EU-länder, samtidigt som den socioekonomiska situationen i regionen fortfarande är svår.

Det finns statistik över antalet asylsökande sedan mitten av 1980-talet. Utmärkande för denna period är den stora toppen 1992 , då invandringen från Balkan var som störst. Under 2000-talet har antalet asylsökande i Sverige varierat mellan åren. Under 2005 kom cirka 17 500 ansökningar in, jämfört med förra årets toppnotering på drygt 54 000 ansökningar. På grund av konflikten i Syrien väntas antalet asylsökande vara fortsatt högt även de kommande åren.

Antal asylsökande i Sverige 1987–2013

Linjediagram över antal asylsökande i Sverige 1987-2013

Källa: Migrationsverket 1987–2001, SCB 2002–2013

16 000 syrier sökte asyl

Antalet asylsökande från Syrien har från början av 2000-talet och fram till 2011 varierat mellan 400 och 700 personer årligen. I och med att oroligheterna i landet trappades upp 2011 har antalet asylsökande ökat. Det kom cirka tolv gånger fler asylsökande från Syrien under 2012 än under något av de föregående åren under 2000-talet. Under 2013 ökade antalet flyktingar från Syrien ytterligare och Migrationsverket behandlade mer än 16 000 ansökningar från syriska medborgare.

Syriska medborgare som sökt asyl i Sverige 2001–2013

Linjediagram över syriska medborgare som sökt asyl i Sverige 2001-2013

Unga män söker asyl

Av dem som sökte asyl i Sverige under 2013 var 64 procent män och 36 procent kvinnor. Det är framför allt unga personer som söker asyl. Bland männen var 57 procent mellan 15 och 34 år, medan kvinnorna i samma åldersgrupp utgjorde 43 procent. Endast en procent av männen var 65 år eller äldre, motsvarande siffra för kvinnorna var tre procent.

Antal asylsökande 2013 efter ålder och kön

Av de asylsökande var 3 852 ensamkommande flyktingbarn, och av dem är en stor majoritet pojkar, 83 procent. Det är främst barn från Asien och Afrika som kommer till Sverige. Afghanistan var det vanligaste landet, med totalt 1 247 barn, följt av Somalia, där 576 barn kom ifrån.

Ensamkommande flyktingbarn per världsdel 2013

Cirkeldiagram över ensamkommande flyktingbarn per världsdel 2013

Etiketter