På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-09-30
Nr 2015:153

Författare

Lovisa Sköld

arbetar med ekonomisk väl­färds­statistik på SCB.

010-479 64 74

lovisa.skold@scb.se

Hyresgäster – tjänar mindre, betalar mer

Hushåll som hyr sin bostad har högre boendeutgift än de som har bostadsrätt eller äger sin bostad när man jämför bostäder som är lika stora. Samtidigt har hushåll som hyr väsentligt lägre disponibel inkomst än de som bor i bostadsrätt eller äger sitt hem.

Flerbostadshus

Citat: 10 procent ökade boendeutgiften i hyresrätter mellan 2006 och 2013.

År 2013 var den årliga boendeutgiften för ett ägt småhus i genomsnitt 79 000 kronor, för en bostadsrätt 67 000 kronor och för en hyresrätt 69 000 kronor. Att hushållen i ägda småhus betalar mer beror på att småhus i genomsnitt är större än bostadsrätter och hyresrätter. Ungefär 60 procent av de hushåll som bor i ägt småhus har en bostad som har fler än fyra rum. Motsvarande siffra för bostadsrätter och hyresrätter är mindre än 10 procent.

Väljer man att titta på utgiften för en bostad med fyra rum och kök är det inte hushållen i ägda småhus som betalar mest för sitt boende, utan de som bor i hyresrätt. I ett ägt småhus betalade hushållet 73 000 kronor för fyra rum och kök 2013, i bostadsrätt 85 000 kronor, medan hushåll i hyresrätt betalade 90 000 kronor. Denna skillnad mellan boendeformerna gäller i stort även för andra storlekar på bostaden.

Hyresgäster lägger störst andel av inkomsten på boende

Boendeutgiften i procent av den disponibla inkomsten 2013, efter hushållstyp och upplåtelseform

Stapeldiagram över boendeutgiften i procent av den disponibla inkomsten 2013, efter hushållstyp och upplåtelseform

Ensamboende i hyresrätt är den grupp som betalar störst andel av sin disponibla inkomst för boendet, drygt en tredjedel. Minst andel betalar sammanboende utan barn som äger sin bostad, 13 procent.

Citat: Hushåll som bor i hyresrätt har högre boendeutgift än hushåll som bor i småhus och bostadsrätt när man jämför bostäder med lika många rum.De som bor i hyresrätt har normalt en jämnare utveckling över tid av boendeutgiften eftersom den allra största delen utgörs av hyran. För de hushåll som äger sitt boende är det betydligt fler komponenter som påverkar boendeutgiften. Ränteutgiften, liksom elpriset och kostnader för underhåll och reparationer, kan variera kraftigt mellan åren.

Mellan 2006 och 2013 ökade boendeutgiften i hyresrätt med närmare 10 procent, räknat i fasta priser. I bostadsrätter låg utgiften på ungefär samma nivå 2013 som 2006, medan den i ägda småhus hade sjunkit och låg 3 procent lägre 2013 än 2006.

Hushåll som bor i hyresrätt har alltså högre boendeutgift än hushåll som bor i småhus och bostadsrätt när man jämför bostäder med lika många rum. Samtidigt är det så att hushåll som bor i hyresrätt har lägre disponibel inkomst än hushåll som bor i småhus och bostadsrätt. För hushåll som bor i hyresrätt med fyra rum och kök låg den disponibla medianinkomsten 2013 på 330 000 kronor, medan hushåll i ägda småhus låg 100 000 kronor högre och hushåll i bostadsrätt 130 000 kronor högre. Skillnaden har dessutom ökat. Mellan 2006 och 2013 ökade inkomsten för hushåll i ägda småhus och bostadsrätter med 20 procent, räknat i fasta priser, medan hushåll i hyresrätt hade en ökning på 10 procent.

För de hushåll som bor i hyresrätt gick 28 procent av den disponibla inkomsten till boendeutgiften. För hushåll i bostadsrätt var motsvarande andel 20 procent och för dem som ägde sitt boende 16 procent. För boende i hyresrätt var andelen oförändrad jämfört med 2006, medan andelen för hushåll som äger sitt boende eller bor i bostadsrätt minskade med 3 procentenheter.

Äganderätt

Ägda småhus, till exempel fri­ligg­ande en­familjs­hus, par­hus, rad­hus eller kedje­hus

Boendeutgift avser summan av ränte­utgift minus ränte­avdrag, löpande amortering, fastig­hets­avgift, tomt­rätts­avgäld, drifts­utgift, utgift för under­håll och repara­tion minus ROT-av­drag, samt skatt på upp­skovs­belopp från tidigare bostads­för­säljning.

Bostadsrätt

Bostad i hus som ägs av bostads­rätts­för­ening i vilken man själv är medlem. En bostads­rätt känne­tecknas av att hus­hållet betalar en insats för lägen­heten.

Boendeutgift avser summan av avgift till bostads­rätts­förening, ränte­utgift minus ränte­avdrag, löpande amorter­ing, egna ut­gifter för under­håll och repara­tion minus ROT-avdrag, samt skatt på upp­skovs­belopp från tidigare bostads­försälj­ning.

Hyresrätt

Bostad där hushållet enbart betalar hyra.

Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna ut­gifter för under­håll och reparation.

Etiketter