På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:56

Författare

Charlotte Samuelsson

arbetar med Under­sökning­arna av lev­nads­för­håll­anden (ULF) på SCB.

010-479 48 17

charlotte.samuelsson@scb.se

Fakta

Under­sökningarna av levnads­förhållanden (ULF) omfattade åren 2008 och 2009 fler frågor om föreningar än ett ”vanligt” under­söknings­år. Vi frågade då intervju­personerna om medlem­skap i för­eningar. De som var med­lemmar till­frågades om de deltagit aktivt i för­eningens verk­samhet.

Idrotts- och friluftsföreningar:

Många män bland medlemmarna

2,3 miljoner personer över 15 år är medlemmar i en idrotts- eller frilufts­förening. Hälften av medlemmarna deltar även aktivt i verksamheten. Kön och ålder har betydelse för både medlemskap och aktivt deltagande. Unga män är aktiva i störst utsträckning, medan äldre kvinnor är ovanliga både som medlemmar och som aktiva.

Ung man på is iförd ishockeymundering

Förenings­livet i Sverige har en lång tradition och det fyller flera viktiga funktioner i samhället. Av Under­sökningarna av levnads­förhållanden (ULF) avseende åren 2008 och 2009 framgår att nästan 80 pro­cent av befolk­ningen, 16 år eller äldre, är med­lemmar i minst en förening. Det motsvarar drygt 6 miljoner personer, varav nästan hälften deltar aktivt i minst en förenings verk­samhet.

Omkring 2,3 miljoner personer i åldern 16 år eller äldre är medlem i minst en idrotts- och frilufts­förening. Det motsvarar tre av tio i denna ålders­grupp. Av dessa är männen i majoritet. 35 pro­cent av männen är medlem i minst en idrotts- eller frilufts­förening, jämfört med 24 pro­cent bland kvinnorna.

Stor skillnad mellan kvinnor och män bland äldre

Andel med­lemmar i minst en idrotts- eller frilufts­förening. Personer 16 år eller äldre. År 2008–2009

Stapeldiagram över andel med­lemmar i minst en idrotts- eller frilufts­förening. Personer 16 år eller äldre

Det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Att vara medlem i en idrotts- eller frilufts­för­ening är vanligare bland yngre, bland personer med svensk bakgrund och bland personer med efter­gymnasial ut­bildning. Det är också vanligare bland tjänste­män och studerande jämfört med arbetare.

Idrotts- eller frilufts­föreningar är den förenings­typ som har flest aktiva med­lemmar, av de för­enings­typer som ingår i under­sökningen. 15 pro­cent av befolk­ningen som är 16 år eller äldre deltar aktivt i minst en idrotts- eller frilufts­förenings verk­samhet. Det motsvarar ungefär 1,1 miljon personer. Det är således hälften av med­lemmarna i dessa typer av föreningar som också deltar aktivt i verk­samheten.

Idrotts- eller frilufts­för­eningar har en relativt sett stor andel aktiva med­lemmar. Som jämförelse kan vi nämna boende­för­eningarna. Dessa har ett liknande medlems­antal som idrotts- och frilufts­föreningarna, men inte ens hälften så många aktiva med­lemmar.

Vanligare att män är aktiva

Andel som deltar aktivt i minst en idrotts- eller frilufts­för­enings verk­samhet. Personer 16 år eller äldre. År 2008–2009

Stapeldigarm över andel som deltar aktivt i minst en idrotts- eller frilufts­för­enings verk­samhet. Personer 16 år eller äldre

Även vad gäller det aktiva deltagandet i idrotts- eller frilufts­för­eningarnas verk­samhet är männen över­representerade i förhållande till kvinnorna. Det aktiva del­tagandet är även vanligare bland yngre än äldre, personer med svensk än med utländsk bakgrund och såväl tjänste­män som studerande jämfört med arbetare.

Äldre kvinnor är ovanliga i idrotts- och frilufts­för­eningar. Det är mycket få av dem som är med­lemmar. Även bland män är andelarna lägre bland äldre än bland yngre, men skillnaden är inte alls lika stor som för kvinnor. Kvinnor som är 85 år eller äldre och aktiva i en idrotts- eller frilufts­för­ening är så få att under­sökningen inte fångar upp dem över­huvud­taget.

Etiketter