På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-03-20
Nr 2013:22

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Invandring

För att räknas som invandrad i SCB:s statistik krävs det att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och folkbokför sig i landet. Nordiska medborgare behöver inte ha tillstånd för att invandra till Sverige.

Invandring 2012

Invandringen av syriska medborgare tredubblad

Invandringen ökade med sju procent under 2012, och ligger på den högsta nivån någonsin. Som en följd av krisen i Syrien tre­dubblades invand­ringen därifrån jämfört med 2011. Syriska medborgare var den näst vanligaste gruppen som invand­rade till Sverige, efter åter­vänd­ande svenska medborgare.

Man tittar på en världskarta som hänger på väggen hos Migrationsverket

Invandringen har under de senaste åren varit hög historiskt sett. Efter två år med minskande siffror ökade den 2012 med sju procent till 103 059 invandrade, 49 673 kvinnor och 53 386 män. Framför allt berodde ökningen på att fler syriska, afghanska och somaliska medborgare sökte sig till Sverige. Av alla invandrade förra året hade åtta av tio aldrig tidigare bott i Sverige.

Bland de invandrade fanns 171 medborgarskap representerade. Den i särklass största gruppen var liksom tidigare år svenska medborgare, som återvände efter en längre tids vistelse utom­lands. De utgjorde 2012 en femtedel av alla invandrade. Krisen i Syrien avspeglades i invandringen. Förra året invandrade 4 730 syriska medborgare, som därmed var den näst största invandrar­gruppen. Antalet var tre gånger så stort som 2011.

Invandringen av medborgare från Afghanistan har ökat under de fem senaste åren och afghaner var 2012 den tredje största gruppen med 4 673 invandrade. Det innebar en ökning med 37 procent jämfört med året innan. När det gäller somaliska medborgare minskade invandringen 2011, delvis på grund av svårig­heter att få uppe­hålls­till­stånd. Men under förra året ökade antalet somalier som kom till Sverige och de utgjorde den fjärde största invandrar­gruppen.

I vilken mån krisen i Sydeuropa har bidragit kan inte sägas, men invandringen av grekiska medborgare ökade mellan 2011 och 2012 med 45 procent till 1 348 invandrade. Även invandringen av spanska, italienska och portugisiska medborgare ökade, antals­mässigt dock endast med totalt 578 fler invandrade.

Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna 2012

Medborgar‑
skapsland
KvinnorMänTotaltAndel
av den
totala
invand‑
ringen
Sverige9 90910 55320 46219,9
Syrien1 9182 8124 7304,6
Afghanistan1 8062 8674 6734,5
Somalia2 2202 3214 5414,4
Polen2 0802 3534 4334,3
Irak1 7731 8063 5793,5
Danmark1 1541 4792 6332,6
Kina1 3381 1152 4532,4
Thailand1 8514802 3312,3
Finland1 3141 0152 3292,3
Övriga24 31026 58550 89549,4
Totalt49 67353 386103 059100

Bland de största invandrargrupperna uppvisade medborgare från Thailand och Afghanistan den snedaste köns­för­del­ningen. Av de thai­ländska invandrarna var 79 procent kvinnor, medan 61 procent av afghanerna var män.

Sverige var också utan jämförelse det vanligaste födelse­landet bland de invandrade 2012, eftersom 15 procent var födda i Sverige. Därefter följde födda i Syrien, Somalia, Polen, Irak och Afghanistan.

Tre av tio invandrade bosatte sig i storstäderna

Av dem som invandrade till Sverige under 2012 bosatte sig tre av tio i någon av stor­stads­kommunerna Stock­holm, Göteborg och Malmö. Flest invandrade, 15 648, slog sig ner i Stock­holm, varav 47 procent var kvinnor och 53 procent var män. Den största enskilda gruppen som invandrade till Stock­holm var personer med svenskt medborgar­skap. Därefter kom polska, indiska och finländska medborgare.

I Göteborg bosatte sig 7 703 och i Malmö 6 457 av de invandrade. Precis som bland dem som invandrade till Stockholm var andelen män något större än andelen kvinnor. De största grupperna som kom till Göteborg var svenska, somaliska, iranska och indiska medborgare. Bland dem som invandrade till Malmö var medborgare från Sverige, Danmark, Irak och Polen de vanligaste grupperna.

De kommuner som hade högst antal invandrade förutom stor­stads­kommunerna var studentorterna Uppsala och Lund samt Botkyrka, Södertälje och Huddinge i Stockholms län.

De tio största invandringskommunerna 2012. Antal.

KommunKvinnorMänTotaltAndel
av den
totala
invand‑
ringen
(procent)
Andel av
kommunens
folkmängd
(promille)
Stockholm7 3428 30615 64815,217,8
Göteborg3 7653 9387 7037,514,6
Malmö3 1413 3166 4576,321,0
Uppsala1 3091 3122 6212,512,9
Botkyrka9521 1252 0772,024,1
Södertälje8991 0221 9211,921,5
Lund9798671 8461,816,3
Huddinge8149671 7811,717,6
Helsingborg8078821 6891,612,8
Linköping6517621 4131,49,5

I relation till folkmängden var Uppvidinge, Filipstad och Ljusnarsberg de kommuner som hade den största invandringen 2012. Uppvidinge hade 41 invandrade per 1 000 invånare, motsvarande siffra för Filipstad och Ljus­nars­berg var 28 respektive 26. Stock­holm, som ju var den kommun där flest bosatte sig, hade 18 invandrade per 1 000 invånare. I relation till folk­mängden var andelen invandrade till Malmö högre än till Stockholm och Göteborg. Den kommun som hade lägst andel invandrade var Söder­köping med två invandrade per 1 000 invånare.

Var femte invandrad har tidigare bott i Sverige

Av dem som invandrade till Sverige under 2012 hade 21 procent tidigare bott i landet, något som brukar beskrivas som återinvandring.

Åtta av tio som åter­invandrade förra året var svenska medborgare. De hade i genom­snitt varit bosatta utom­lands i närmare fem år och åter­vände främst från Norge, Stor­britannien och USA. Var tredje av de åter­vändande svenska medborgarna kom från de nordiska länderna.

Vanligaste utflyttningsländerna för svenska medborgare som återinvandrade 2012

UtflyttningslandKvinnorMänTotaltAndel*
Norge1 9532 2914 24424,2
Storbritannien9577651 7229,8
USA7206591 3797,9
Danmark5694841 0536,0
Spanien4334018344,8
Övriga3 8424 4508 29247,3
Totalt8 4749 05017 524100

* Andel av den totala invandringen

Bland de största utländska grupperna som åter­invandrade till Sverige hade personer från Grekland i genom­snitt varit bosatta utom­lands i nästan 12 år innan de återvände. Andra återinvandrade som varit utomlands länge var isländska medborgare. För de flesta grupperna var längden på vistelsen utom­lands ganska lika för kvinnor och män. Störst skillnad fanns bland åter­invandrade grekiska medborgare, där kvinnorna återvände till Sverige efter i genomsnitt 14 år och männen efter tio år.

Antal år sedan senaste utvandring för invandrade efter de 15 största medborgarskapsländerna 2012

Stapeldiagram över antal år sedan senaste utvandring för invandrade efter de 15 största medborgarskapsländerna 2012

Personer som under sin utlandsvistelse avsagt sig sitt svenska medborgarskap redovisas under det nya medborgarskapet.

Etiketter