På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-03-10
Nr 2014:14

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Invandring

För att räknas som invandrad i SCB:s statistik krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppe­hålls­till­stånd/uppe­hålls­rätt (gäller inte nordiska med­borg­are) och folk­bok­för sig i landet. Nordiska med­borgare behöver inte ha till­stånd för att invandra till Sverige.

Invandring 2013

Invandringen på rekordhög nivå

Invandringen ökade med 12 procent under 2013, och ligger på den högsta nivån någonsin. Förklar­ingen är huvud­sak­ligen att invand­ringen av med­borgare från Syrien och Somalia ökade med drygt 13 000 personer jämfört med 2012. Syriska med­borgare var den näst vanlig­aste gruppen som invandrade till Sverige, efter åter­vändande svenska medborgare.

Barn kramar en man

Invandringen till Sverige har till följd av oroligheter i flera länder under de senaste åren varit hög. Under 2013 ökade den med 12 procent jämfört med 2012 och uppgick till 115 845 invandrade, 55 419 kvinnor och 60 426 män. Framför allt berodde ökningen på att fler syriska och somaliska medborgare sökte sig hit. Av alla invandrade förra året hade åtta av tio aldrig tidigare bott i Sverige.

Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna 2013

Totalt55 41960 426115 845100,0
Medborgar-
skapsland
KvinnorMänTotaltAndel
av den
totala
invand-
ringen
Sverige9 94310 54120 48417,7
Syrien4 9906 75911 74910,1
Somalia5 7575 20910 9669,5
Polen2 1392 4724 6114,0
Afghanistan1 6962 4694 165 3,6
Eritrea1 5391 7993 3382,9
Danmark1 0621 4332 4952,2
Indien9621 4142 3762,1
Finland1 3349722 3062,0
Irak1 1461 1562 3022,0
Övriga24 85126 20251 05344,1

Bland de invandrade fanns 172 medborgarskap representerade. Den största gruppen var liksom tidigare år svenska medborgare, som återvände efter en tids vistelse utomlands. År 2013 utgjorde de 18 procent av alla invandrade. Även krisen i Syrien har avspeglats i invandringen under de senaste åren. Förra året invandrade 11 749 syriska medborgare. Den var den näst största invandrargruppen och utgjorde 10 procent av alla invandrade. Antalet var två och en halv gånger större än 2012, och åtta gånger större än 2011.

När det gäller somaliska medborgare var invandringen lägre 2011 och 2012 än åren dessförinnan, delvis på grund av svårigheter att få uppehållstillstånd. Men under 2013 ökade antalet somalier på nytt och de utgjorde den tredje största invandrargruppen.

Fortsatt minskning av invandring från Irak

Invandringen av irakiska medborgare fortsatte att minska. Mellan 2012 och 2013 minskade den med 36 procent. En grupp som nästan tredubblades var statslösa, personer som saknar medborgarskapsland, som förra året uppgick till 4 300 invandrade. Sju av tio statslösa var födda i Syrien.

Invandring efter några vanliga medborgarskapsländer 2000–2013

Linjediagram över invandring efter några vanliga medborgarskapsländer 2000-2013

Den snedaste könsfördelningen bland de största invandrargrupperna hade medborgare från Thailand och Storbritannien. Av de thailändska medborgarna var 79 procent kvinnor, medan 68 procent av britterna var män.

Av de invandrade 2013 var 13 procent födda i Sverige, som därmed var det vanligaste födelselandet. Nästan lika många, 12 procent, var födda i Syrien och 9 procent var födda i Somalia.

Var fjärde bosatte sig i storstäderna

Av de som invandrade till Sverige under 2013 bosatte sig var fjärde i någon av stor­stads­kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Flest invandrade, 15 685, slog sig ner i Stockholm, varav 47 procent var kvinnor och 53 procent var män. Den största enskilda gruppen som invandrade till Stockholm var personer med svenskt medborgarskap. Därefter kom indiska, polska och syriska medborgare.

I Göteborg bosatte sig 8 764 och i Malmö 6 505 av de invandrade. Precis som bland dem som invandrade till Stockholm var andelen män något större än andelen kvinnor. De största grupperna som kom till Göteborg var svenska, somaliska, syriska och polska medborgare. Bland dem som invandrade till Malmö var de vanligaste grupperna medborgare från Sverige, Danmark, Syrien och Somalia.

De kommuner som hade högst antal invandrade förutom stor­stads­kommunerna var student­orterna Uppsala och Lund samt Södertälje och Botkyrka i Stockholms län.

De tio största invandringskommunerna 2013. Antal

KommunKvinnorMänTotaltAndel
av den
totala
invand-
ringen
(procent)
Andel av
kommunens
folkmängd
(promille)
Stockholm7 3538 33215 68513,517,5
Göteborg4 1824 5828 7647,616,4
Malmö3 1133 3926 5055,620,8
Uppsala1 2881 3302 6182,312,8
Södertälje1 0791 2282 3072,025,3
Lund9749071 8811,616,5
Botkyrka8909781 8681,621,3
Helsingborg8017871 5881,411,9
Huddinge 7278071 5341,315,0
Linköping 7407841 5241,310,1

I relation till folkmängden var Uppvidinge, Ljusnarsberg och Hagfors de kommuner som hade den största invandringen 2013. Uppvidinge hade 59 invandrade per 1 000 invånare, medan motsvarande siffra för Ljusnarsberg och Hagfors var 46 respektive 39. Stockholm, som ju var den kommun där flest bosatte sig, hade 17 invandrade per 1 000 invånare. I relation till folkmängden var andelen invandrade till Malmö högre än till Stockholm och Göteborg. Den kommun som hade lägst andel var Lekeberg med färre än tre invandrade per 1 000 invånare.

Var femte hade tidigare bott i Sverige

Av de som invandrade till Sverige under 2013 hade 19 procent tidigare bott i landet, något som brukar beskrivas som återinvandring.

Åtta av tio som återinvandrade förra året var svenska medborgare. De hade i genomsnitt varit bosatta utomlands i närmare fem år och återvände främst från Norge, Storbritannien och USA. Var tredje kom från de nordiska länderna.

Vanligaste utflyttningsländerna för svenska medborgare som återinvandrade 2013

Totalt8 6249 10817 732100,0
UtflyttningslandKvinnorMänTotaltAndel av
alla åter-
invandrade
svenska
medborgare
Norge1 7932 0463 83921,7
Storbritannien9007231 6239,2
USA7046561 3607,7
Danmark5394871 0265,8
Spanien4384158534,8
Övriga 4 2504 7819 03150,9
Etiketter