På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-12-04
Nr 2012:111

Författare

Therese Karlsson

arbetar med utbild­nings­statistik på SCB.

010-479 66 21

therese.karlsson@scb.se

Fakta

Uppgifterna i denna artikel bygger på uppgifter om vilka som hade körkort för bil och lätt lastbil, s.k. B‑behörighet, eventuellt i kombination med annan behörighet, den 31 december 2011.

Körkort ovanligt bland lågutbildade

Bland ungdomar i åldern 20–29 år är det 70 procent som har B-körkort. Lägst andel körkorts­inne­havare i ålders­gruppen finns bland kvinnor som är födda utomlands och har låg utbildning. Av dem är det bara 10 procent som har svenskt körkort.

Ung, leende kvinna bakom ratten på en bål bil

Bland ungdomar i åldern 20–29 år är det 70 procent som har B-körkort. Lägst andel kör­korts­inne­havare i ålders­gruppen finns bland kvinnor som är födda utom­lands och har låg utbild­ning. Av dem är det bara 10 procent som har svenskt körkort.

Många ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning saknar körkort

Andel ungdomar 20–29 år med körkort med B-behörighet 31 december 2011

Stapeldiagram över andel ungdomar 20–29 år med körkort med B-behörighet 31 december 2011

I åldersgruppen 20–29 år är det 64 procent av kvinnorna och 71 procent av männen som har B-körkort.

Bland dagens unga finns ett samband mellan valet av utbildning och deras benäg­enhet att skaffa kör­kort. Andelen unga med B-kör­kort är väsent­ligt lägre för dem som inte full­följt en gymnasie­utbild­ning än för personer med högre utbild­ning.

Två tredjedelar av ungdomarna i åldern 20–29 år har körkort. Högst andel kör­korts­inne­havare finns det bland män med utbild­ning från yrkes­inriktade gymnasie­program. I den gruppen var det 79 procent som hade B-kör­kort år 2011. Mot­svarande andel bland män som gått teoret­iskt gymnasie­program var 72 procent. Bland unga kvinnor finns det ingen skillnad i benäg­enhet att skaffa kör­kort beroende på vilken gymnasie­utbildning de gått. Bland ungdomar utan full­följd gymnasie­utbildning är det bara drygt var tredje som har B-kör­kort.

Få unga utlandsfödda kvinnor tar svenskt körkort

Andel personer 20–29 år med B-körkort 31 december 2011 efter kön, födelse­land och utbild­ning

Stapeldiagram äver andel personer 20–29 år med B-körkort 31 december 2011 efter kön, födelse­land och utbild­ning

I åldern 20–29 år är det bara var tionde utrikes född kvinna med låg utbild­ning som har svenskt kör­kort.

I hela befolkningen i åldern 20–29 år är det en lägre andel kör­korts­inne­havare bland hög­skole­utbild­ade än bland dem som har enbart gymnasial utbild­ning. Det beror på att andelen utrikes födda är högre bland de hög­skole­utbild­ade och att det generellt sett finns en lägre andel kör­korts­inne­havare i Citat: 80 procent har körkort bland inrikes födda 20-29-åringar med eftergymnasial utbildning.den gruppen. Bland ungdomar som är födda i Sverige finns det högre andel kör­korts­inne­havare bland de hög­skole­ut­bild­ade än bland dem med enbart gymnasial utbild­ning. För utrikes födda är det en på­fall­ande låg andel av de hög­utbild­ade ung­dom­arna som har svenskt kör­kort. Det för­klaras till en del av att många i den gruppen är gäst­studer­ande vid svenska univers­itet som inte tycker att de har anledning att skaffa svenskt kör­kort.

Personer som inte avslutat gymnasiet är den grupp där lägst andel har kör­kort. Det gäller för båda könen och både för personer födda i Sverige och personer födda utom­lands. Lägst andel kör­korts­inne­havare i åldern 20–29 år finns bland utrikes födda kvinnor utan gymnasie­utbild­ning. I den gruppen var det bara 10 procent som hade B-kör­kort år 2011.

I Stockholms län är andelen ungdomar med körkort lägre än i övriga Sverige.

Andel ungdomar 20–29 år med körkort med B-behörighet 31 december 2011

Stapeldiagram över andel ungdomar 20–29 år med körkort med B-behörighet 31 december 2011

Andelen unga med körkort skiljer sig något mellan länen. I Norrbottens län har männen i störst utsträck­ning körkort (79 procent) och för kvinnorna finns störst andel körkorts­inne­havare i Hallands, Väster­bottens och Norr­bottens län (74 procent). Stor­stads­länet Stock­holm har den lägsta andelen kör­korts­inne­havare bland både kvinnor och män. Här har 47 procent av kvinnorna och 56 procent av männen B-körkort. Det kan tolkas som att färre ungdomar i en stor­stads­region anser sig ha behov av kör­kort. En bidragande förklaring är sannolikt också att andelen utrikes födda är hög i Stock­holm. Andelen utlands­födda i åldern 20–29 år är 20 procent i Stock­holm jämfört med 14 procent i övriga riket. Att en stor andel av de utrikes födda bor i stor­stads­områdena kan delvis förklara varför andelen kör­korts­inne­havare är lägre bland utrikes födda.

I Stockholm, Solna och Sundby­berg är det färre än var tredje 20-åring och bara varannan 25-åring som har körkort. I Årjäng, Dals-Ed, Tjörn, Tanum, Arvidsjaur och Årjäng och flera andra kommuner är det mer än 80 procent av 20-år­ingarna som har körkort.

Etiketter