På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-04-07
Nr 2015:106

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Invandring

För att räknas som invandrad i SCB:s statistik krävs att man

  • har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader
  • har uppehållstillstånd/uppehållsrätt (gäller inte nordiska medborgare)
  • folkbokför sig i landet.

Nordiska medborgare behöver inte ha tillstånd för att invandra till Sverige.

Invandring 2014

Kriget i Syrien medförde rekordstor invandring

Invandringen under 2014 är den hittills högst uppmätta. Från 2013 till 2014 ökade den med närmare tio procent till rekordsiffran 126 966 personer och huvudorsaken är det fortsatta kriget i Syrien. Var femte invandrad – drygt 26 000 personer – var Syrienfödd.

Barn

Folkökningen i Sverige blev 102 491 personer under 2014. Av ökningen kan 74 procent relateras till invandringsöverskottet medan 26 procent beror på födelseöverskottet. Sedan 1974 har Sverige haft större invandring än utvandring.

Invandring, utvandring och invandringsöverskott 1965–2014

Linjediagram över invandring, utvandring och invandringsöverskott 1965–2014

Diagrammet visar att vi har haft flera perioder med stor invandring under de senaste 50 åren. Vid slutet av 1960-talet var arbetskraftsinvandringen stor, framförallt från Finland. I början av 1990-talet påverkades invandringen av kriget i forna Jugoslavien och under den senaste tioårsperioden har oroligheterna i Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien lett till stor flykting- och anhöriginvandring.

Ökad invandring av statslösa

Bland de invandrade fanns 168 olika medborgarskap och 183 olika födelseländer representerade. Under senare år har den största invandrargruppen utgjorts av svenska medborgare som återvänt efter en tids vistelse utomlands, men under 2014 var de som hade syriskt medborgarskap fler. Invandringen ökade också av statslösa personer, sådana som inte erkänts som medborgare i något land. Närmare 80 procent av de statslösa var dock födda i Syrien.

Invandring 2014 efter de vanligaste födelseländerna

Totalt57 85369 113126 966100
FödelselandKvinnorMänTotaltAndel av
den totala
invand-
ringen
Syrien10 02516 08826 11320,6
Sverige7 3887 80615 19412,0
Eritrea1 8603 4625 3224,2
Polen2 2442 8945 1384,0
Somalia2 1592 2134 3723,4
Afghanistan1 5101 9263 4362,7
Irak1 6791 7123 3912,7
Indien1 2051 8643 0692,4
Finland1 4801 0932 5732,0
Kina1 2781 2942 5722,0
Övriga27 02528 76155 78643,9

Av de invandrade var 54 procent män och 46 procent kvinnor. Sett till de 50 vanligaste födelseländerna var andelen män högst för Eritrea, 65 procent, följt av Syrien och Storbritannien, 62 respektive 61 procent. Födelseländer med hög andel kvinnor var Thailand, 76 procent, Filippinerna, 74 procent, och Ukraina, 62 procent.

Minskad invandring av Somaliafödda

En jämförelse mellan de 50 vanligaste födelseländerna för invandrade 2014 visar att invandringen av Syrienfödda ökade ojämförligt mest antalsmässigt mellan 2013 och 2014 men att invandringen av Kroatienfödda ökade mest procentuellt sett. Antalet invandrade födda i Eritrea ökade också stort jämfört med 2013. Minskade mest gjorde invandringen av personer födda i Somalia, både antalsmässigt och procentuellt.

Invandring 2000–2014 efter de sju vanligaste födelseländerna 2014

Invandring 2000–2014 efter de sju vanligaste födelseländerna 2014

Var fjärde invandrad flyttade till storstäderna

Av dem som invandrade till Sverige under 2014 bosatte sig var fjärde i någon av storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Flest invandrade slog sig ner i Stockholm. Den största enskilda gruppen som invandrade dit var personer födda i Sverige. Därefter kom födda i Indien, Polen och Syrien.

De största grupperna som kom till Göteborg var födda i Sverige, Syrien, Somalia och Indien. Bland dem som invandrade till Malmö var de vanligaste födelseländerna Syrien, Sverige och Danmark.

De tio största invandringskommunerna 2014

KommunKvinnorMänTotaltAndel av
den totala
invand-
ringen
(procent)
Andel av
kommunens
folkmängd
(promille)
Stockholm7 4138 55815 97112,617,5
Göteborg4 4435 0329 4757,517,5
Malmö3 0033 3356 338519,9
Uppsala1 3841 4392 8232,213,6
Södertälje1 0491 1302 1791,723,6
Lund1 1211 0442 1651,718,7
Helsingborg9461 0241 9701,614,6
Botkyrka9121 0001 9121,521,5
Huddinge7618741 6351,315,7
Solna7448231 5671,221,2

Ljusnarsberg, Uppvidinge och Norberg var de kommuner som i relation till folkmängden hade den största invandringen. Ljusnarsbergs kommun hade 86 invandrade per 1 000 invånare och motsvarande siffra för Uppvidinge och Norberg var 62 respektive 59. Stockholm, som var den kommun där flest bosatte sig, hade 17,5 invandrade per 1 000 invånare.

I relation till folkmängden var andelen invandrade till Malmö högre än till Stockholm och Göteborg. De kommuner som hade lägst andel var Habo, Hammarö och Lekeberg med färre än tre invandrade per 1 000 invånare.

Många invandrade har tidigare bott i Sverige

17 procent av dem som invandrade under 2014 hade tidigare bott i Sverige. Det brukar beskrivas som återinvandring.

Åtta av tio som återinvandrade förra året var svenska medborgare. De hade i genomsnitt varit bosatta utomlands i närmare fem år och återvände främst från Norge, Storbritannien och USA. En knapp tredjedel kom från de nordiska länderna och Norge stod ensamt för nära 20 procent av de återinvandrade svenska medborgarna.

Etiketter