På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-12-04
Nr 2013:87

Författare

Lena Bernhardtz

arbetar med jämställdhets­statistik på SCB.

010-479 65 27

lena.bernhardtz@scb.se

Jämställdhet:

Kvinnors arbetsliv mer osäkert än mäns

Kvinnor och män är ute på arbetsmarknaden i ungefär lika stor utsträckning i Sverige. Men kvinnorna arbetar mer deltid och har oftare osäkra anställ­ningar. Att kvinnor och män ska ha samma möjlig­heter att försörja sig själva är ett viktigt mål för den svenska jämställd­hets­politiken. I tema­området jämställdhet på SCB:s webbplats hittar du bland annat statistik om ekonomisk jämställdhet.

Kvinna handlar glass av annan kvinna

EU:s sysselsättningsmål till år 2020 är att 75 procent av kvinnor respektive män i åldern 20-64 år skall vara syssel­satta. Detta mål har vi i Sverige redan uppnått både för kvinnor och för män, 77 procent av kvinnorna och 82 procent av männen är syssel­satta. Ser vi till olika åldrar är syssel­sätt­nings­graden dock under målet för både kvinnor och män i de lägsta åldrarna, 20-24 år, samt för kvinnor i de högsta åldrarna, 55-64 år.

Sysselsättningsgrad för personer i åldern 20-64 år efter ålder 2012

Andel (%) sysselsatta av befolkningen

Sysselsättningsgrad (%)
ÅlderKvinnorMän
20-245759
25-347784
35-448591
45-548588
55-647076
Totalt7782

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB

De tidsbegränsat anställda har en mer osäker plats på arbets­marknaden än de fast anställda och här är kvinnorna i majoritet. Ungefär 316 000 kvinnor och 247 000 män har en tids­begränsad anställ­ning. Det betyder att av alla anställda kvinnor har 15 procent en tids­begränsad anställ­ning och bland männen är det 11 procent som har det. De flesta med tids­begränsad anställ­ning finns i åldrarna 20-34 år, 65 procent av både kvinnor och män.

Vanligast bland kvinnorna med tids­begränsad anställ­ning är att de har ett vikariat. Vanligast bland männen är en tim­anställ­ning med schema för en viss tid.

Tidsbegränsat anställda i åldern 20-64 år efter typ av anställning 2012

Antal i 1 000-tal

Liggande stapeldiagram över tidsbegränsat anställda i åldern 20-64 år efter typ av anställning 2012

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB

Ungefär var tredje kvinna och var tionde man arbetar deltid. Nästan 207 000 kvinnor och 71 000 män skulle hellre vilja jobba heltid. De arbetar deltid därför att lämpligt heltids­arbete saknas och de söker ett heltids­arbete. Drygt 143 000 kvinnor uppger som skäl till deltid att de vårdar barn. Bland männen är det cirka 18 000 som uppger att de arbetar deltid av samma anledning.

Orsak till deltidsarbete för personer i åldern 20-64 år 2012

Antal i 1 000-tal

Liggande stapeldiagram över orsak till deltidsarbete för personer i åldern 20-64 år 2012

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB

Ju fler och ju yngre barn kvinnor har ju högre andel arbetar deltid. Bland männen gäller inte samma för­hållande. Mellan fem och elva procent av männen arbetar deltid. Detta oavsett antal eller ålder på barnen.

Sysselsatta föräldrar i åldern 20-64 år med hemmavarande barn efter yngsta barnets ålder och arbetstidens längd 2012

Andel (%) av alla sysselsatta i respektive grupp

Antal barn
Yngsta barnets ålder
KvinnorMän
HeltidDeltidHeltidDeltid
1 barn
0 år8119928
1-2 år58428911
3-5 år5545919
6-10 år6436928
11-16 år6733955
2 barn
0 år6931937
1-2 år5347919
3-5 år5446946
6-10 år5842946
11-16 år6634955
3 barn eller fler
0 år6535928
1-2 år4753928
3-5 år5347919
6-10 år5248919
11-16 år6238937

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB

Undersysselsatt är man om vill och kan arbeta mer än man gör. Nästan 70 procent av de under­syssel­satta deltids­anställda är kvinnor, 147 000 kvinnor och 67 000 män.

Undersysselsatta deltidsanställda 20-64 år efter ålder 2012

Antal i 1 000-tal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

ÅlderAntalProcentKönsfördelning
KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Totalt147671001006932
20-24372026306535
25-34322122326040
35-44311221177327
45-5429820127921
55-6417711107229

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB

Detta och mycket mer går att hitta i jämställdhets­portalen som finns som ett tema­område på SCB:s webbplats. Där finns indikatorer som följer upp de jäm­ställd­hets­politiska delmålen samt statistik inom tre för­djup­nings­områden. Jäm­ställd­hets­portalen upp­dateras två gånger per år. Den 4 december 2013 har portalen upp­daterats med nya siffror.

Etiketter