På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-06-09
Nr 2015:128

Författare

Hans Heggemann

arbetar med ekonomisk välfärdsstatistik på SCB.

010-479 68 10

hans.heggemann@scb.se

Fakta

Ny inkomststatistik

Sedan 1975 har uppgifter om hus­håll­ens inkomster byggt på urvals­under­sök­ningen Hushållens Ekonomi (HEK) där SCB har frågat urvals­personerna om vilka andra personer som ingår i hushållet. Men i och med att den svenska befolk­ningen numera är folk­bok­förd på lägenhet, istället för som tidigare på fastighet, anser SCB att kvaliteten på folk­bok­föringen är till­räckligt hög för att kunna publicera statistik om hushållens inkomster som bygger enbart på registerdata.

En fördel med att använda endast registerdata är man kommer bort från de problem som följer med en urvals­under­sökning, till exempel bort­fall, fel­margi­naler och svårig­heten att redovisa resultat för mindre grupper. HEK gav till exempel inga möjlig­heter att redovisa uppgifter om hus­hållens inkomster i enskilda kommuner, men med den total­räknade statistik som nu finns kan man göra det.

Du hittar statistiken på

Låga inkomster i kommuner med många singelhushåll

Ny inkomststatistik ger möjlighet att jämföra hushållens inkomster i olika kommuner. En förklaring till skillnaderna mellan kommuner är att andelen singelhushåll – där bara en person bidrar till inkomsterna – varierar mellan olika kommuner.

Man tröstar barn som sitter i hans knä

SCB har i år för första gången redovisat inkomster för hushåll som helt bygger på registerdata. Den tidigare inkomst­statistiken som byggde på urvals­under­sök­ningar har ersatts av statistik där hela befolk­ningen ingår i mätningarna. Därmed finns möjlighet att jämföra hushållens inkomster mellan olika kommuner.

Man kan mäta och redovisa många olika typer av inkomster, till exempel före och efter skatt. Här ska vi titta på hushållens disponibla inkomst, det vill säga vad som återstår av alla skatte­pliktiga och skattefria inkomster efter skatt. Median­inkomsten för hushållen i Sverige 2013 var 326 000 kronor. När denna uppgift redovisas ska man tänka på att alla typer av hushåll ingår. Här blandas alltså singelhushåll med hushåll där två eller flera personer har inkomster. 326 000 kronor är en hög disponibel inkomst om det är ett singel­hushåll, men ganska lite om det är två vuxna i hushållet.

Danderyd i topp för alla hushållstyper

Disponibel inkomst för olika hushållstyper. Kronor, år 2013. Kommunerna med de högsta inkomsterna samt riket

Samtliga hushållEnsamstående
utan barn
Sammanboende
utan barn
Sammanboende
med barn
Danderyd597 000Danderyd235 000Danderyd618 000Danderyd1 041 000
Täby518 000Solna230 000Lidingö544 000Lidingö871 000
Lomma504 000Täby226 000Täby535 000Täby820 000
Ekerö500 000Lidingö224 000Vaxholm522 000Sollentuna758 000
Vaxholm499 000Stockholm221 000Nacka518 000Nacka754 000
Vellinge488 000Nacka220 000Stockholm515 000Vaxholm747 000
Knivsta486 000Sundbyberg218 000Solna509 000Lomma726 000
Nykvarn478 000Ekerö217 000Sollentuna503 000Ekerö697 000
Öckerö474 000Vallentuna211 000Ekerö499 000Vellinge679 000
Vallentuna473 000Vaxholm210 000Knivsta492 000Tyresö673 000
Hela riket326 000Hela riket174 000Hela riket413 000Hela riket555 000

Allra högst medianinkomst per hushåll hade Danderyd med närmare 600 000 kronor. Täby hade 520 000 kronor medan Lomma, Ekerö och Vaxholm alla hade kring 500 000 kronor. Lägst median­inkomst 2013 hade Dorotea med drygt 240 000 kronor samt Åsele, Filipstad, Munkfors och Ljusnarsberg som alla hade drygt 250 000 kronor.

Citat: Medianinkomsten för hushållen i Sverige var 326 000 kronor.Är då detta ett bra sätt att jämföra hushållens inkomster mellan olika kommuner? Nej, inte om man vill att jämförelsen ska spegla någon form av ekonomisk standard eller köpkraft i kommunerna. De fem kommuner som hade lägst median­inkomst är, tillsammans med Solna, också de kommuner som har störst andel enpersons­hushåll och detta bidrar till att median­inkomsten räknat på samtliga hushåll blir låg. Vill man studera inkomst­skill­nader mellan kommunerna är det därför bättre att dela upp hushållen i olika hushålls­typer och jämföra dem.

Det finns kommuner som hamnar betydligt längre ner på listan över inkomster för samtliga hushåll än de gör när man jämför de olika hushållstyperna var för sig. I denna grupp ingår flera kommuner i Stor­stockholm, bland annat Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö och Nacka. Därutöver även ett antal relativt stora kommuner, till exempel Sundsvall, Gävle, Örebro, Helsingborg och Karlstad. De flesta av dessa kommuner har en stor andel singelhushåll.

För en annan grupp kommuner är förhållandet det omvända. De ligger betydligt högre upp på listan när inkomsterna är beräknade på samtliga hushåll än de gör när enskilda hushålls­typer jämförs. De flesta av dessa kommuner ligger långt från stor­städerna, till exempel Habo, Gnosjö och Vaggeryd i Jönköpings län. Men även i denna grupp finns kommuner från alla tre stor­stads­områdena, till exempel Nykvarn, Lomma och Öckerö. Dessa kommuner har i de flesta fall en liten andel singelhushåll.

Citat: 1 041 000 kronor var medianinkomsten för sammanboende med barn i Danderyd.

Här är ett exempel på hur stora skillnaderna kan bli. Om man jämför median­inkomsten 2013 för samtliga hushåll så hamnade Habo på plats 23 och Stockholm på plats 49 av Sveriges kommuner. Jämför man däremot median­inkomsten för var och en av de tre vanligaste hushålls­typerna – ensam­stående utan barn, samman­boende utan barn och samman­boende med barn – låg Habo på platserna 71, 39 respektive 107, medan Stockholm låg på platserna 5, 6 respektive 16. Räknat på samtliga hushåll hade Habo 20 procent högre median­inkomst än Stockholm, men ungefär 20 procent lägre när man jämför de tre hushållstyperna var för sig. Förklaringen är att kommunerna är markant olika när det gäller fördelningen på olika hushållstyper. Habo har stor andel samman­boende och liten andel singel­hushåll. I Stockholm är förhåll­andet det motsatta.

En annan kommun som visar hur intressant det är att titta på olika hushållstyper är Solna som låg på plats 43 när man beräknar median­inkomsten för samtliga hushåll. Bland singel­hushållen däremot låg Solna på andra plats av Sveriges kommuner och begränsar man sig till gruppen singlar i åldrarna 30–49 år toppar Solna listan både för kvinnor och för män.

Etiketter