På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-12-10
Nr 2014:73

Författare

Hans Heggemann

arbetar med ekonomisk välfärds­statistik på SCB.

010-479 68 10

hans.heggemann@scb.se

Fakta

En kommun får lämna vårdnads­bidrag för ett barn under för­ut­sätt­ning att barnet är folk­bok­fört i kommunen och inte har en plats i för­skola som avser heltid. Vård­nads­bidrag ges tidigast efter det att 250 dagars för­äldra­penn­ing har tagits ut på sjuk­penn­ing­nivå eller grund­nivå. Bidraget är skatte­fritt och därmed inte pensions­grundande.

Av Sveriges 290 kommuner hade drygt 100 kommuner vård­nads­bidrag under 2013. Antalet kommuner med vård­nads­bidrag var högre några år tidigare men flera k­ommuner som införde vård­nads­bidraget har också avskaffat det.

Lägre inkomster bland föräldrar med vårdnadsbidrag

7 100 föräldrar hade vårdnadsbidrag någon gång under 2013. Över 90 procent av dem var kvinnor. Föräldrar med vårdnadsbidrag hade lägre löneinkomster både före och efter perioden med bidraget.

Kvinna och barn i snön

Vårdnadsbidraget har varit omdiskuterat allt sedan det infördes och regeringen har i sin regeringsförklaring skrivit att de vill avskaffa vårdnadsbidraget.

Vårdnadsbidraget innebär att föräldrar med barn som har fyllt ett år men som inte har fyllt tre år kan stanna hemma med barnet och ändå ha sin anställning och sin sjukpenninggrundande inkomst skyddad. Bidraget är skattefritt och kan utgå med maximalt 3 000 kronor per månad. Ett villkor för att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte är inskrivet i förskoleverksamhet. Varje enskild kommun beslutar om det ska vara möjligt för kommunens invånare att söka vårdnadsbidrag.

Under 2013 bodde ungefär hälften av Sveriges alla 1–3-åringar i kommuner som erbjöd vårdnadsbidrag. Därmed fanns det cirka 170 000 barn vars föräldrar hade möjlighet att få vårdnadsbidrag. Av dessa barn var det 7 500, eller drygt 4 procent, som hade föräldrar som valde att ha bidraget.

7 100 föräldrar hade vårdnadsbidrag någon gång under 2013. Det genomsnittliga beloppet för dem var 16 000 kronor. Nästan 700 personer hade fullt vårdnadsbidrag hela året, det vill säga 36 000 kronor. När det gäller barn födda 2011, vars föräldrar kunde ha bidraget hela 2013, var det 6 procent som hade föräldrar som valde att ha bidraget. Medelbeloppet för dem var 19 000 kronor.

Vanligast med vårdnadsbidrag i Markaryd

Kommunerna där störst andel barn hade föräldrar som hade vårdnadsbidrag 2013

KommunAndel
Markaryd16,7
Övertorneå15,3
Gagnef13,6
Örkelljunga13,0
Vaggeryd12,3
Tjörn12,0
Öckerö11,1
Munkedal10,4
Vårgårda10,3
Tranemo10,3

Tematisk karta över andel barn 1-3 år som hade föräldrar med vårdnadsbidrag 2013

Mest populärt var vårdnadsbidraget i Markaryd där föräldrar till cirka 17 procent, eller var sjätte, av kommunens 1–3-åringar hade vårdnadsbidrag. Det var elva kommuner där andelen med vårdnads­bidrag var över 10 procent. I Stockholm var andelen knappt 4 procent och alla kommuner i Stockholmsområdet låg under rikssnittet. I 14 kommuner, varav 8 i Stor-Stockholm och 4 i Stor-Malmö, låg andelen under 2 procent.

Det är främst kvinnor som får vårdnadsbidrag utbetalat; endast nio procent av dem som fick vårdnadsbidrag 2013 var män. Yngre kvinnor valde att ha vårdnadsbidrag i större utsträckning än äldre. Av kvinnorna under 30 år hade 7 procent vårdnads­bidrag, mot 4 procent av dem över 30 år.

Det är vanligare att personer med lägre utbildningsnivå har vårdnadsbidrag. Av de kvinnor med förgymnasial utbildning som hade möjlighet att ­välja vårdnadsbidrag var det cirka 8 procent som gjorde det. Bland kvinnor med eftergymnasial ­utbildning var andelen cirka 3 procent.

Personer födda utomlands har vårdnadsbidrag i större utsträckning än personer födda i Sverige. Av de utrikes födda kvinnor som kunde välja vårdnadsbidrag gjorde närmare 7 procent det. Bland inrikes födda kvinnor var andelen drygt 4 procent.

Ett argument mot vårdnadsbidraget har varit att det främst kommer att nyttjas av personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Vilka löneinkomster hade då personer med vårdnadsbidrag före och efter det att de hade vårdnadsbidrag? Här utgår artikeln från de personer som hade vårdnadsbidrag 2012 och redovisar deras inkomster 2011 respektive 2013. Dessa inkomster jämförs med inkomsterna för de personer som hade möjlighet att ha vårdnadsbidrag 2012, men som inte hade det.

Högre inkomster bland föräldrar utan vårdnadsbidrag

Löneinkomst 2011 respektive 2013. Medianvärde för personer som hade respektive inte hade vårdnadsbidrag 2012. Kronor

KvinnorMän
2011201320112013
Med vårdnads-
bidrag 2012
6 00081 000240 000276 000
Ej vårdnads-
bidrag 2012
99 000192 000292 000324 000

I jämförelsen ingår endast personer som inte hade vårdnadsbidrag 2011 eller 2013.

De personer som hade vårdnadsbidrag 2012 hade lägre löneinkomst både 2011 och 2013 än dem som inte hade vårdnadsbidrag. Skillnaden är betydligt större för kvinnor än för män. För kvinnor som hade vårdnadsbidrag 2012 låg medianvärdet för årsinkomsten 2011, året innan de hade vårdnadsbidrag, på 6 000 kronor. Det kan jämföras med närmare 100 000 kronor för de kvinnor som inte hade vårdnadsbidrag 2012. År 2013, året efter vårdnadsbidraget, låg medianbeloppen på drygt 80 000 kronor för kvinnor som hade vårdnadsbidrag 2012 mot drygt 190 000 kronor för dem som inte hade vårdnads­bidrag. Att löneinkomsten var väsentligt högre efter perioden med vårdnadsbidrag beror på att ­inkomsten året innan man hade bidraget till stor del bestod av föräldrapenning, som inte är en löneinkomst.

Av de kvinnor som hade vårdnadsbidrag 2012 var det 59 procent som hade löneinkomst 2011, mot 79 procent av dem som inte hade bidraget. År 2013 var andelarna som hade löneinkomst högre, men det fanns fortfarande en skillnad mellan grupperna; 71 procent av dem som hade vårdnadsbidrag 2012 hade löneinkomst 2013, mot 83 procent av dem som inte hade bidraget. Skillnaden mellan grupperna var således mindre efter perioden med vårdnadsbidrag än före. Det förefaller dock som om personer som hade vårdnadsbidrag 2012 hade sämre anknytning till arbetsmarknaden än dem som valde att inte ha vårdnadsbidrag.

Etiketter