På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-12-07
Nr 2015:170

Författare

Kenny Petersson

arbetar med utbild­nings­statistik på SCB.

010-479 65 62

kenny.petersson@scb.se

Fakta

Uppgifterna avser personer som besvarat frågan om utbildning i folk- och bostadsräkningen 1970 och enligt folkbokföringen antingen avlidit eller bodde i Sverige vid utgången av år 2014. För att få jämförbarhet mellan födelseårsgrupperna har personer som avlidit före 60 års ålder uteslutits.

Lång utbildning förlänger livet

Personer med hög utbildning lever i genomsnitt längre än de som inte studerat lika länge. De som idag har en eftergymnasial utbildning beräknas bli i genomsnitt fyra år äldre än de som endast har grundskoleutbildning.

Högutbildade kvinnor blev äldst

Andel personer födda åren 1911–1930 som uppnått 60 års ålder och sedan överlevt till minst 85 års ålder* efter kön och utbildning år 1970

Stapeldiagram över andel personer födda åren 1911–1930 som uppnått 60 års ålder och sedan överlevt till minst 85 års ålder efter kön och utbildning år 1970

*Födda 1930 ska ha överlevt till 84 års ålder.

Vid folk- och bostadsräkningen 1970 fanns i befolkningen en miljon personer som var födda 1911–1920. Nu vet vi hur många av dem som överlevde till hög ålder. Andelen som blev 85 år skiljde sig påtagligt mellan grupper med olika utbildningsnivå.

Av kvinnorna med eftergymnasial utbildning blev 56 procent 85 år eller äldre, jämfört med 50 procent av dem som hade gymnasial utbildning och 44 procent av dem som hade förgymnasial utbildning. Bland männen fanns liknande skillnader. Skillnaden i överlevnad var dock större mellan könen än mellan utbildningsgrupperna. Andelen som blev 85 år eller äldre var väsentligt högre för kvinnorna med lägst utbildning än för de högst utbildade männen. Av dem blev 36 procent 85 år eller äldre.

I generationen födda 1921–1930 har andelen som blivit äldre ökat, men skillnader i överlevnad mellan utbildningsgrupperna finns kvar. Bland männen är skillnaderna mellan utbildningsgrupperna större medan de är ungefär de samma för kvinnorna jämfört med den äldre generationen.

Utbildningen i sig är sannolikt inte orsak till att personer med högre utbildning blivit äldre än personer med kortare utbildning, även om det är möjligt att utbildningen främjat en hälsosammare livsstil. Däremot har personer med högre utbildning troligen i lägre grad utsatts för risker i form av hälsovådlig arbetsmiljö och olycksfall i arbetet. Dessutom kan hälsoproblem i ungdomen ha gjort att vissa personer varken utbildat sig eller uppnått hög ålder.

Etiketter