På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-12-10
Nr 2014:76

Författare

Marcus Justesen

arbetar med geografisk analys på SCB.

010-479 49 61

marcus.justesen@scb.se

Fakta

Så gjorde vi:

Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) innehåller alla Sveriges vägar med uppgifter om bland annat gatunamn och övrigt vägnamn. Gatunamnet är vägens huvud­sakliga namn och genom att plocka ut alla vägar med ett gatunamn kan vi matcha det med SCB:s databas för namn­statistik och på så sätt ta fram hur många gator som inne­håller ett kvinnligt respektive manligt förnamn. Detta görs genom matchning av första ordet i gatu­namnet. Vi kan sedan matcha det andra ordet i gatu­namnet mot efter­namn och få fram vägar som inne­håller person­namn. Dessa vägar är i huvud­sak namn­satta efter verkliga personer, men kan också vara sago­figurer som till exempel Nils Holgersson.

I NVDB finns cikra 153 000 vägar med ett registrerat gatunamn. Av dessa är det knappt 2 400 gator vars namn inne­håller person­namn (både förnamn och efternamn) som kan köns­bestämmas. Det är alltså en relativt liten del av den totala mängden gator som är namnsatta efter personer, även om dessa siffror förmodligen är en smärre under­skattning.

Män får längre gator

14 procent av gatuskyltar med personnamn har namn efter kvinnor, resten efter män. Även om vi begränsar oss till gatunamn som tillkommit de senaste sju åren är de manliga namnen i klar majoritet. Männen är inte bara fler på våra gatuskyltar. Deras gator är också längre.

Illustration

Bebyggda miljöer och offentliga platser kan både återspegla och underbygga kulturella värderingar och normer i samhället, till exempel kring jämställdhet. Det är ofta svårt att sätta siffror på, men en sak vi kan räkna är namnen på våra gatuskyltar.

Av de knappt 2 400 gatorna med personnamn är ungefär 2 060 manliga och 330 kvinnliga. Gatorna med kvinnonamn utgör alltså 14 procent av det totala antalet gator med personnamn. Att mansnamn är vanligast är inte så konstigt eftersom man historiskt sett framförallt givit gator namn efter män. Men förutom antalet kan det också vara intressant att titta på var, och i vilken form gator med mans- och kvinno­namn finns i stadsmiljön.

Gator med personnamn är i huvudsak koncentrerade i kommunernas tätorter, och då oftast i centralorten. Storstadskommuner med mycket bebyggelse har också flest antal gator med personnamn. Stockholm och Göteborg har klart flest med drygt 150 gator vardera. Därefter är det ett stort hopp ner till Malmö som har cirka 80 gator namnsatta efter personer.

Gator med kvinnonamn mer centralt placerade i Göteborg

Gator med personnamn i Göteborg och Stockholm, år 2014

Karta Göteborg

Karta Stockholm

De blå vägarna har manliga personnamn och de röda kvinnliga.

Klicka på kartorna för en större version.

Både Stockholm och Göteborg ligger över riksgenomsnittet för andel kvinnliga personnamn med 23 procent för Stockholm och 20 procent för Göteborg. Det kan verka förhållandevis lika, men på kartorna framträder två ganska olika bilder. Visst finns det likheter, men också skillnader i vilket utrymme de kvinnliga gatorna fått i de två städerna.

I Göteborg har gatorna med kvinnonamn en mer central plats i staden. Samtidigt är de så mycket som 340 meter kortare i genomsnitt än gatorna med mansnamn. Göteborgs kulturnämnd beslutade 2011 att hälften av gatorna som namnsätts med personnamn ska vara efter kvinnor. Sedan dess har dock inte någon gata fått namn efter en kvinna, men några stycken efter män. Två av de centrala gatorna i staden som är namnsatta efter kvinnor har tillkommit efter år 2000.

I Stockholm finns en helt annan struktur, majoriteten av gatorna med kvinnligt personnamn finns som kluster i förorterna. Hälften av dessa gator hittas i Fruängen och en fjärdedel i Enskede, medan innerstaden i hög grad är mansdominerad. Kartan kan tolkas som ett exempel på hur tidigare avsaknad av jämställdhet på sätt och vis lever vidare. Även om det byggts mycket i Stockholm har en del av de nya bostadsområdena tillkommit genom omvandling av befintlig bebyggelse i industri- och hamnområden där vägnätet redan varit på plats.

Kommuner med fler kvinnliga personnamn på gatorna än manliga ryms på ena handens fingrar. De är Södertälje, Sävjö, Uppvidinge, Emmaboda och Överkalix. För flera av kommunerna förklaras detta av att mycket få gator överhuvudtaget fått personnamn. Undantaget är Södertälje som med mer än tio gator med kvinnonamn, nästan tre gånger fler än de med mansnamn, är unik i landet.

Är då Södertälje bäst i Sverige vad det gäller att lyfta fram kvinnor på gatuskyltarna? Det känns frestande att dra den slutsatsen, men samtidigt påminner strukturen i Södertälje mycket om den vi sett för Stockholm. Gator med mansnamn är förvisso färre, men betydligt längre (i genomsnitt cirka 1 km längre), och även mer centralt belägna. Gatorna med kvinnonamn däremot finns koncentrade i två bostadsområden, lite mer i utkanten av tätorten.

Får kvinnor större utrymme på de gator som namnges idag? Tittar vi på de senaste sju åren ser det så ut. Men det är fortfarande långt ifrån jämställt, med cirka tre till fyra gånger fler män som ger namn åt gator än kvinnor. När det gäller genomsnittlig längd på gatorna kan vi faktiskt se en ökad skillnad mellan könen med 70 meter de senaste åren. Den genomsnittliga längden på gator med mansnamn har ökat något till 450 meter, medan gator med kvinnonamn blivit kortare. De är nu 380 meter.

Nya gator med kvinnonamn kortare

Genomsnittlig längd på alla gator 2013 respektive gator som namngivits 2007 till 2013, uppdelat efter kön

Linjediagram och illustration över genomsnittlig längd på alla gator 2013 respektive gator som namngivits 2007 till 2013, uppdelat efter kön

Etiketter