På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-06-14
Nr 2016:40

Författare

Hans Heggemann

arbetar med ekonomisk välfärds­statistik på SCB.

010-479 68 10

hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg

arbetar med ekonomisk väl­färds­statistik på SCB.

010-479 60 64

johan.lindberg@scb.se

Många har låg inkomst år efter år

Statistiska centralbyrån redovisar årligen statistik över befolkningens inkomster. SCB:s inkomststatistik visar bland annat hur många personer som ligger i olika inkomstintervall och var beloppsgränserna går för de tio procent som har de högsta inkomsterna och de tio procent som har de lägsta inkomsterna.

Person tittar ut genom regnvått fönster

Nu presenterar SCB för första gången i tabeller och databaser på hemsidan ett annat sätt att redovisa inkomsterna i befolkningen, nämligen inkomströrligheten. Tidigare har SCB alltså för varje enskilt år redovisat hur många individer som har låg eller hög inkomst, men vi har inte redovisat i vilken omfattning det är samma personer som år efter år har låg respektive hög inkomst.

Ekonomisk standard

I denna artikel ska vi ge några exempel på vad SCB:s nya statistik om inkomströrlighet visar och börjar med att titta på inkomströrligheten för det som brukar kallas ekonomisk standard, eller mer korrekt den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet. Statistiken omfattar åren 2011–2014 och bygger på hushållens inkomster. En vanlig metod vid redovisning av den ekonomiska standarden är att dela in befolkningen i deciler, det vill säga tio grupper, där decil 1 är den tiondel i befolkningen som har lägst inkomst och decil 10 den tiondel som har högst inkomst.

I det första exemplet väljer vi att titta på åren 2011 och 2014 och vi studerar den grupp i befolkningen som 2011 var i åldrarna 20–64 år. Frågan vi vill ha svar på är hur stor andel av dem som 2011 låg i respektive decil som låg i samma decil även 2014, det vill säga tre år senare, och hur stor andel som har rört sig uppåt respektive nedåt på inkomstskalan. Med hjälp av en av databaserna på SCB:s hemsida skapar vi följande matris.

Inkomströrlighet, transitionsmatris för åren 2011 och 2014

2014
2011Decil
1
Decil
2
Decil
3
Decil
4
Decil
5
Decil
6
Decil
7
Decil
8
Decil
9
Decil
10
Decil 150,415,110,16,95,03,83,02,31,71,7
Decil 221,327,617,111,57,55,23,72,71,91,5
Decil 310,41322,219,8138,45,53,62,41,8
Decil 46,17,013,223,120,512,87,94,72,82,0
Decil 53,94,38,013,523,819,912,67,34,02,5
Decil 62,92,95,38,414,224,119,812,56,43,4
Decil 72,22,13,85,98,915,025,120,311,65,0
Decil 81,81,52,74,26,29,116,228,621,38,6
Decil 91,41,01,72,74,06,09,017,936,719,6
Decil 101,71,01,31,72,43,45,07,918,856,9

De feta siffrorna visar andelen personer som befann sig i samma decil 2011 och 2014. Matrisen över inkomströrlighet visar att:

  • Hälften (50,4%) av dem som 2011 låg i decil 1 gjorde det också 2014, medan den andra hälften hade rört sig uppåt på inkomstskalan.
  • Var fjärde person som 2011 befann sig i decil 1 låg 2014 i decilerna 2–3 (15,1%+10,1%), ungefär var åttonde i decilerna 4–5 och ungefär lika stor andel i decilerna 6–10, det vill säga i den halva av befolkningen som hade högst ekonomisk standard 2014.
  • Inkomströrligheten 2011–2014 var något lägre i de högre inkomstskikten. Det var 57 procent av dem som 2011 låg i decil 10 som låg där också 2014. Drygt var fjärde hade backat till decilerna 8–9, medan 8 procent 2014 låg i decilerna 1–5, det vill säga i den halva av befolkningen som har lägst ekonomisk standard.

I ovanstående exempel valde vi åren 2011 och 2014. Det är givetvis möjligt att titta på ett kortare perspektiv, till exempel 2013 och 2014. Då var det närmare två tredjedelar av dem som 2013 låg i decil 1 respektive decil 10 som låg där även 2014. Det finns också möjlighet att jämföra olika grupper i samhället. Det var till exempel 64 procent av dem födda i Sverige som 2014 låg kvar i decil 1, mot 73 procent av de utrikes födda.

Varaktigt låg disponibel inkomst

Utöver att endast titta på startår och slutår finns också möjligheten att se hur många år under en period som en person hade låg inkomst. I statistik över ekonomisk standard är ett viktigt redovisningsmått andelen som ligger under 60 procent av medianvärdet, här kallat låg disponibel inkomst. I befolkningen 20 år och äldre var det 13,7 procent som hade låg disponibel inkomst 2014 och andelen var ungefär lika stor de tre föregående åren. I detta sammanhang finns ett mått som kallas varaktigt låg disponibel inkomst. För att uppfylla det kriteriet 2014 ska man, förutom att ha låg disponibel inkomst 2014, även ha haft låg disponibel inkomst två av de tre föregående åren. År 2014 var det 8,1 procent av befolkningen som hade det. Man kan också säga att var tolfte person i befolkningen 2014 hade varaktigt låg disponibel inkomst.

Även här är variationen mellan olika grupper stor:

  • Bland ensamstående kvinnor med barn var andelen med varaktigt låg disponibel inkomst 24 procent.
  • Bland sammanboende utan barn var andelen med varaktigt låg disponibel inkomst endast 2,5 procent.
  • Bland barn födda utomlands var andelen med varaktigt låg disponibel inkomst 37 procent.
  • Bland de barn som är födda i Sverige och som har två föräldrar födda i Sverige var andelen med varaktigt låg disponibel inkomst 5 procent.

Andel personer 0–19 år med varaktigt låg disponibel inkomst 2014

Stapeldiagram över andel personer 0–19 år med varaktigt låg disponibel inkomst 2014

Nettoinkomst

Så här långt har denna artikel utgått från hushållens inkomst, men statistiken över inkomströrlighet redovisar också data om nettoinkomst. Nettoinkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar för den enskilde individen. Här finns statistik för åren 2000–2014. Vi ska här ge ett exempel för perioden 2009–2014. Av de personer som 2009 befann sig i decil 1, det vill säga bland de tio procent som hade lägst nettoinkomst, var det 30 procent som gjorde det samtliga fem följande år. Bland dem som 2009 befann sig i decil 10 var det 46 procent som gjorde det också åren 2010–2014.

Män stannar i större utsträckning än kvinnor kvar i decil 10 medan kvinnor i större omfattning än män blir kvar i decil 1. Av de män som 2009 fanns i decil 10 var nästan hälften kvar de fem följande åren mot knappt 40 procent av kvinnorna. Av de män som 2009 fanns i decil 1 var knappt var fjärde kvar de fem följande åren, mot drygt var tredje kvinna.

Personer som 2009 fanns i decil 1 respektive decil 10. Andelen som fanns kvar i dessa deciler 2010–2014

Linjediagram över personer som 2009 fanns i decil 1 respektive decil 10. Andelen som fanns kvar i dessa deciler 2010–2014

Etiketter