På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:44

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Skilsmässor:

Många skiljer sig få år efter vigseln

Varje år slutar cirka 20 000 äktenskap med skilsmässa. Det är relativt vanligt att människor skiljer sig efter ett fåtal år som gifta. Under 2011 hade hälften av alla som skilde sig varit gifta i högst åtta år. I Stockholm var man snabbast med att skilja sig, medan Kalmar län hade de längsta äktenskapen.

Närbild på vigselringar

Under 2011 slutade 23 388 äkten­skap i skils­mässa. Det var jämfört med 2010 en minskning med 205 par.

År 2010 var antalet skils­mässor det högsta sedan topp­åren 1974 och 1975. Den höga noteringen då berodde på en ändring i reglerna för skils­mässor som kom 1974. Efter 1976 har antalet skils­mässor legat runt 20 000 per år.

Antal skils­mässor 1901–2011

Linjediagram över antal skils­mässor 1901-2011

Under 2011 var kvinnorna som skilde sig i genom­snitt 41,6 år och männen 45 år. Skils­mässor sker i alla åldrar men endast två procent av kvinnorna och fem procent av männen var över 65 år.

Längsta äkten­skapen finns i Kalmar län

De äkten­skap som under 2011 slutade i skils­mässa hade i genom­snitt varat i drygt 11 år. Det äkten­skap som varat längst varade i drygt 64 år och de kortaste äkten­skapen tog slut inom ett par månader. Många äkten­skap varar inte så många år men det är ovanligt att det tar slut samma år som det ingås. Under 2011 togs ca 100 skils­mässor ut från äkten­skap som var ingångna samma år.

Det vanligaste vigselåret för de upplösta äkten­skapen under 2011 var 2007. Hälften av alla äkten­skap som slutade med skils­mässa under 2011 var ingångna mellan 2003 och 2010.

Kortast varade äkten­skapen som slutade med skils­mässa i Stockholms län, med en medel­längd på 10 år. Längst varade äkten­skapen i Kalmar län, med 13,5 år.

Äkten­skapets medel­längd per län

LänAntal årLänAntal år
Stockholm10,0Jönköping11,5
Västmanland10,4Östergötland11,7
Gävleborg11,1Blekinge12,0
Södermanland11,1Värmland12,3
Skåne11,1Västerbotten12,6
Dalarna11,1Norrbotten12,6
Västernorrland11,2Halland12,7
Örebro11,3Gotland12,9
Västra Götaland11,3Kronoberg13,1
Uppsala11,4Kalmar13,5
Jämtland11,5

Om vi tittar på de äkten­skap där båda parter är födda utanför Sveriges gränser är det genom­snittliga äkten­skapet något kortare än för personer födda i Sverige. De utrikes födda tar i genom­snitt ut skils­mässa efter 9,5 år och svenskfödda efter 13,1 år.

Det finns 4 031 kvinnor och 3 410 män som lever i enkönade äkten­skap eller partner­skap, Av dem skilde sig eller separerade 191 kvinnor och 87 män under 2011. medel­längden på ett partner­skap var 6,2 år för män och 5,8 för kvinnor. Möjligheten att ingå partner­skap har funnits sedan 1995 och rätten att gifta sig infördes först i maj 2009. Följaktligen blir längden på enkönade äkten­skap som redan upplösts genom skils­mässa väldigt korta, i genom­snitt 1,5 år.

Stockholmare skiljer sig mest i landet

Ett skils­mässo­tal för länet visar om benägen­heten att skilja sig är högre eller lägre än i riket totat. I Stockholms län är benägen­heten att skilja sig högre än i övriga riket. Lägst benägen­het att skiljas finns i Jönköpings län. skils­mässo­talet för ett län beräknas genom att ta fram antalet skils­mässor i förhållande till ålders­samman­sätt­ningen i riket och sedan relatera det till folk­mängden i länet. Kvoten mellan verkligt antal skils­mässor och förväntat antal skils­mässor blir skils­mässo­talet.

Skils­mässo­tal per län 2007–2011

LänAntal årLänAntal år
Stockholm1,17Västra Götaland0,97
Södermanland1,13Västernorrland0,96
Västmanland1,12Blekinge0,90
Gävleborg1,11Östergötland0,88
Örebro1,07Norrbotten0,88
Dalarna1,03Halland0,84
Jämtland1,02Kalmar0,81
Gotland1,02Västerbotten0,80
Skåne0,98Kronoberg0,74
Värmland0,98Jönköping0,73
Uppsala0,97
Etiketter