På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:43

Författare

Andreas Svenning

arbetar med utbild­nings­statistik på SCB.

010-479 66 04

andreas.svenning@scb.se

Andreas Frodell

arbetar med utbild­nings­statistik på SCB.

010-479 63 39

andreas.frodell@scb.se

Fakta

Studien omfattar nybörjare på utbildnings­program på högskolan hösten 2009. Nybörjarna var 25 år eller yngre och hade lämnat gymnasie­skolan år 2002 eller senare och inte tidigare studerat i ett annat program på högskolan.

Många söker sin drömutbildning flera gånger

Hälften av nybörjarna på utbildningarna till läkare och veterinär har sökt samma utbildning tidigare utan att komma in. Även på utbildningar till arkitekt, jurist och psykolog är det många nybörjare som sökt samma utbildning tidigare.

Ung kvinna på bibliotek

Andelen studenter som går direkt från gymnasie­skolan till högskolan är jämförelsevis låg i Sverige. Bara ungefär en tredjedel av nybörjarna på program i högskolan hösten 2009 hade lämnat

gymnasieskolan samma år. En av många anledningar till att senarelägga högskole­studierna är att man sökt en utbild­ning, men inte blivit antagen.

Många söker igen till populära utbild­ningar

Andel programnybörjare höstterminen 2009 som sökt samma utbild­ning tidigare utan att blivit antagna, efter den examen utbild­ningen leder till

Stapeldiagram över andel programnybörjare höstterminen 2009 som sökt samma utbild­ning tidigare utan att blivit antagna, efter den examen utbild­ningen leder till

Hälften av de nya studenterna på läkar­utbild­ningen har sökt den tidigare.

På många populära utbild­ningar är det en hög andel nybörjare som sökt samma utbild­ning tidigare. De åtta utbild­ningar som har högst andel nybörjare som sökt tidigare kallar vi här för ”högstatus­program”, just för att många är beredda att söka flera gånger för att bli antagna. Intagnings­poängen på de åtta utbild­ningarna var höga, både räknat i högskole­provsresultat och i betyg. Tillsammans hade de åtta programmen drygt 2 000 nybörjare 2009, varav ungefär hälften började på jurist­programmet.

Unga juridikstudenter

Genomsnittlig ålder för programnybörjare, efter den examen utbild­ningen leder till, höstterminen 2009

Stapeldiagram över genomsnittlig ålder för programnybörjare, efter den examen utbild­ningen leder till, höstterminen 2009

Trots att många sökt samma program tidigare är nybörjarna på jurist‑ och läkarutbild­ningen i genomsnitt yngre än nybörjare på andra högskoleprogram.

Komvuxstudier var vanligt bland dem som sökt någon av de åtta högstatus­utbild­ningarna tidigare. 43 procent av dem hade läst på komvux, jämfört med 31 procent av andra program­nybörjare som haft uppehåll i studierna efter gymnasiet. Andelen som läst i komvux varierar inom gruppen, från 85 procent av psykolog­studenterna till 21 procent av de som läser till brand­ingenjörer.

Många söker flera gånger för att lyckas bli antagna till högstatus­programmen. Därmed uppkommer frågan om tiden mellan gymnasiet och högskolan blir längre för dessa studenter jämfört med de på andra program. Man kan förmodligen anta att en stor del av dem som tidigare sökt utan att bli antagna, också skulle ha påbörjat sina studier tidigare om de haft möjligheten. De som sökt in tidigare är äldre än de som söker för första gången på nästan alla program. Trots att det är så stor andel som sökt in tidigare på högstatus­programmen, är inte medelåldern högre bland nybörjarna på dessa utbild­ningar än på andra utbild­ningsprogram, förutom på veterinär‑, psykolog‑ och sjökaptensprogrammet. Det beror på att både de som sökt tidigare och de som söker för första gången är yngre i genomsnitt på högstatus­programmen än på andra program.

Vanligt att veterinär­studenter arbetar före utbild­ningen

Huvudsaklig inkomstkälla 2008 för nybörjare hösten 2009 som lämnat gymnasieskolan 2008 eller tidigare

Fraktionsstapeldiagram över huvudsaklig inkomstkälla 2008 för nybörjare hösten 2009 som lämnat gymnasieskolan 2008 eller tidigare

Förvärvsarbete var den viktigaste inkomstkällan 2008 för nybörjare hösten 2009 som lämnat gymnasieskolan våren 2008 eller tidigare.

Arbete är den absolut vanligaste inkomstkällan under tiden mellan gymnasiet och högskolan. Av de nybörjare som hade minst ett års uppehåll efter gymnasieskolan var det 82 procent som hade arbete som huvudsaklig inkomstkälla 2008. Det därefter vanligaste alternativet studie­medel.

Det är stora skillnader mellan de olika högstatus­utbild­ning­arna när det gäller typ av försörjning året före studie­starten. För nybörjare på arkitekt‑ och läkar­programmen var andelen som arbetade år 2008 lägst, med 76 respektive 77 procent. Studier var istället vanligt. Bland dem som började studera för brand­ingenjörs‑ och veterinär­examen var det högst andel som arbetat, 90 respektive 92 procent.

Etiketter