På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-12-07
Nr 2015:171

Författare/kontaktperson

Cajsa Krabbe

praktikant inom demografi på SCB.

Karin Lundström

arbetar med barn- och familje­statistik på SCB.

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se

Fakta

Uppgifter för personer födda åren 1910–1914 i Folk- och bostads­räk­ningen 1960 har kompletterats med uppgifter om barna­födande och om de uppnått 100 års ålder. Endast personer födda i Sverige ingår. År 1960 fanns drygt en halv miljon individer födda åren 1910–1914, varav cirka 4 500 personer blev hundra år eller äldre.

Många tjänstemän bland 100-åringarna

En jämförelse av personer födda åren 1910–1914 visar att de som blivit 100 år eller äldre oftare än andra tillhörde ett tjänstemannahushåll. Andelen gifta var också större bland de mest långlivade. Mer än 80 procent av dem som blev 100 år var kvinnor.

100-årstårtljus

Medellivslängden ökar stadigt, vilket har lett till en ökad andel äldre i befolkningen. Sedan år 1960 har den förväntade medellivslängden för både män och kvinnor ökat med ungefär 10 år. Idag är den drygt 80 år för män och 84 år för kvinnor. Den förväntade medellivslängden har ökat kontinuerligt sedan mer än 160 år tillbaka. Ökningen av medellivslängden berodde tidigare främst på minskad barnadödlighet, men sedan 1950-talet för kvinnor och sedan 1980-talet även för män, är orsaken till största delen en minskad dödlighet i de högre åldrarna. Nedgången i dödlighet har lett till att antalet hundraåringar har ökat närmast exponentiellt de senaste decennierna. Enligt prognosen för åren 2015–2060 kommer det att finnas fler än tre gånger så många kvinnor över hundra år 2060 och nästan tio gånger fler män över hundra jämfört med idag.

5 av 6 hundraåringar är kvinnor

Antal 100+-åringar 1968–2014 samt prognos för åren 2015–2060

Linjediagram över antal 100+-åringar 1968–2014 samt prognos för åren 2015–2060

En studie av italienska kvinnor och män som blivit hundra år eller äldre i provinsen Nuoro på Sardinien visar att dessa, speciellt kvinnor, över lag fått färre barn än de som inte blivit lika gamla. De har också fått barn vid en högre ålder. Det är intressant att undersöka om det även bland svenska hundraåringar finns utmärkande drag som gör att de skiljer sig från dem som inte blivit lika gamla.

Folk- och bostadsräkningen 1960 har använts för att undersöka eventuella mönster och skillnader för personer födda 1910–1914 mellan dem som har blivit hundra år eller äldre och dem som avlidit innan de nått denna ålder. Cirka 1 procent av kvinnorna och drygt 0,2 procent av männen födda dessa år har upplevt sin hundraårsdag.

Socioekonomisk status skiljer sig tydligast åt mellan de två grupperna. Nästan 40 procent av hundraåringarna var tjänstemän år 1960, jämfört med 25 procent av dem som inte blev hundra år. Fördelningen ser ungefär likadan ut för kvinnor och män, men det är värt att påpeka att endast omkring 35 procent av kvinnorna födda 1910–1914 arbetade år 1960. Det gällde både bland dem som senare uppnått hundra års ålder och bland de som inte blivit hundra år. För gifta kvinnor som inte själva arbetade var det mannens yrke som bestämde även hustruns socioekonomiska ställning. Bland kvinnor som själva förvärvsarbetade 1960 var det något vanligare att de som blev 100 år hade ett tjänstemannayrke, och i hushåll där kvinnan inte arbetade var det en större andel både kvinnor och män som blev 100 år i hushåll där mannen hade ett tjänstemannayrke.

Fler tjänstemän bland 100-åringarna

Personer födda 1910–1914 efter socioekonomisk ställning år 1960

Stapeldiagram över personer födda 1910–1914 efter socioekonomisk ställning år 1960

Nästan 40 procent av ”100-åringarna” tillhörde ett tjänstemannahushåll 1960. Bland dem som inte blev 100 år var andelen 25 procent.

Andelen gifta år 1960 var högre för både män och kvinnor som blev 100 år eller äldre. Det var störst skillnad i andel gifta bland männen. Det var 90 procent av de hundraåriga männen som var gifta 1960, jämfört med 81 procent av männen som inte blev hundra år. Studier visar att välmående och hög ålder gynnas av äktenskap, och män gynnas generellt mer än kvinnor. Skillnaden mellan andelen gifta bland hundraåriga män och kvinnor kan till viss del förklaras av att 4 procent av de hundraåriga kvinnorna var änkor 1960, medan 2 procent av de hundraåriga männen var änklingar.

Fler 100-åringar gifta 1960

Andelen gifta 1960 bland personer födda åren 1910–1914

Stapeldiagram över andelen gifta 1960 bland personer födda åren 1910–1914

90 procent av de hundraåriga männen var gifta 1960, jämfört med 81 procent bland övriga män.

Både kvinnor och män som blivit hundra år har fått barn i högre utsträckning än de som inte blivit hundra år. Detta hänger samman med den högre andelen gifta. För de kvinnor som fått barn var ålder vid första barnets födelse i genomsnitt något högre för kvinnor som blev hundra år än för andra. De kvinnor som blev hundra år fick sitt första barn nästan ett år senare i livet än de som inte blev hundra.

Etiketter