På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-03-19
Nr 2014:16

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Medellivslängd

Förväntad medellivslängd vid födelsen brukar även kallas förväntad åter­stående medel­livs­längd vid födelsen. Det är ett demo­grafiskt mått som visar hur länge ett under perioden nyfött barn för­väntas leva i genom­snitt om samtliga nyfödda under sin livstid utsätts för de under perioden observerade döds­riskerna per ålder och kön. Detta beräknas med hjälp av en livs­längds­tabell. Man tänker sig att 100 000 pojkar respektive flickor föds under en vald period, vanligt­vis ett eller fem år. Därefter minskar man dessa för varje ålder baserat på periodens observerade döds­risker. Vid ungefär 110 års ålder har sedan samtliga 100 000 pojkar och flickor avlidit. Det möjlig­gör beräk­nandet av för­väntad medel­livs­längd, inte bara för nyfödda utan även för samtliga åldrar per kön.

Det är även möjligt att beräkna medel­livs­längden genom att följa en grupp personer som är födda samma år, en så kallad kohort, från födelsen till graven. Men det är i regel inte praktiskt då man måste vänta i drygt ett sekel innan samtliga som fötts under ett år har avlidit. De livs­längds­tabeller som Statistiska central­byrån beräknar avser därför en bestämd tids­period. Fördelen med den metoden är att beräk­ningarna baseras på de rådande död­lighets­förhåll­andena under den observerade perioden.

På riksnivå beräknas både ett­åriga och fem­åriga livs­längds­tabeller. På regional nivå beräknas däremot endast fem­åriga livs­längds­tabeller för att få ett stabilare underlag för beräkningarna.

Medellivslängd 2013

Mäns medellivslängd för första gången över
80 år

Under 2013 var den förväntade medel­livs­längden för kvinnor 83,7 år och för män 80,1 år. Det var första gången som svenska mäns för­väntade medel­livs­längd översteg 80 år. Jämfört med 2012 har medel­livs­längden för kvinnor ökat med 0,17 år och för männen med 0,22 år.

Närbild på gamla manshänder som håller i en käpp

Kring sekelskiftet 1900 hade Sverige en mycket hög spädbarns­dödlighet. Vissa år dog så många som ett av tio födda barn under det första levnads­året. Sedan dess har späd­barns­dödlig­heten minskat betydligt. Den minskade späd­barns­dödlig­heten är den främsta orsaken till att medel­livs­längden för nyfödda har ökat med cirka 30 år sedan 1900.

Återstående medellivslängd vid födelsen åren 1863–2013

Linjediagram över återstående medellivslängd vid födelsen åren 1863–2013

De förväntade medellivslängderna för åren 1863-2001 baseras på beräkningar framtagna till publikationen Kohort­dödligheten i Sverige (SCB, Demografiska rapporter 2010:1).

Baserat på dödligheten under 2013 har den förväntade medel­livs­längden för svenska män för första gången över­stigit 80 år. Jämfört med 2012 har medel­livs­längden för män ökat från 79,9 år till 80,1 år. Kvinnornas medel­livs­längd, som under 2012 minskade för första gången sedan 1999, har återigen höjts och är nu 83,7 år. Det kan jämföras med medel­livs­längden 2012 som var 83,5 år.

Förväntad medellivslängd för nyfödda per kön

PeriodEttårig tabellFemårig tabell
KvinnorMänKvinnorMän
2004 och (2000-2004)82,6878,3582,2677,79
2005 och (2001-2005)82,7878,4282,4177,99
2006 och (2002-2006)82,9178,7082,5778,22
2007 och (2003-2007)82,9578,9282,7478,46
2008 och (2004-2008)83,1379,0982,8878,70
2009 och (2005-2009)83,3379,3383,0178,90
2010 och (2006-2010)83,4979,5283,1679,12
2011 och (2007-2011)83,6779,7983,3279,34
2012 och (2008-2012)83,5479,8783,4379,52
2013 och (2009-2013)83,7180,0983,5579,72

Skillnaden mellan den ettåriga och den femåriga livs­längds­tabellen är att den femåriga tabellen baseras på dödlig­heten under en femårs­period, till skillnad från den ettåriga tabellen som endast baseras på dödlig­heten under ett år. Fördelen med den femåriga tabellen är att beräkningen blir stabilare när det är få dödsfall för vissa åldrar eller regioner. Anledningen till att den förväntade medel­livs­längden är lägre i den femåriga livs­längds­tabellen är att andelen dödsfall per ålder har en tendens att minska mellan åren, vilket medför en efter­släpning jämfört med den ettåriga livs­längds­tabellen.

Den förväntade medellivslängden 2013 var 3,6 år längre för kvinnor än för män. Skillnaden mellan könen har dock minskat betydligt sedan i mitten av 1980-talet då kvinnor förväntades leva sex år längre än män. Skillnaden mellan könen var som störst på 1970- och 1980-talen. Omkring sekel­skiftet 1900 var skillnaden i förväntad medel­livs­längd knappt tre år, vilket är betydligt lägre än idag.

Högst medellivslängd i Halland

Även om medellivslängden för svenska män har överstigit 80 år för första gången under 2013 så finns det regioner där denna nivå har passerats sedan tidigare. I Hallands län var medel­livs­längden över 80 år redan för femårs­perioden 2006-2010. Män i Halland och Uppsala har högst medel­livs­längd i landet. Även för kvinnorna i Halland är den förväntade medel­livs­längden den högsta i Sverige. Baserat på dödlig­heten under perioden 2009-2013 förväntas de leva i 84,5 år. Kortast förväntad medel­livs­längd har männen i Norr­bottens län med 78,4 år och kvinnorna i Väster­norrlands län med 82,6 år.

Förväntad medellivslängd för nyfödda per län efter kön, 2009–2013

PeriodFörväntad medellivslängdSkillnad
mellan
könen
KvinnorMän
Stockholms län84,0680,163,90
Uppsala län83,9680,633,33
Södermanlands län83,0179,133,88
Östergötlands län83,4079,953,45
Jönköpings län83,8380,183,65
Kronobergs län84,3180,583,73
Kalmar län83,2679,353,91
Gotlands län82,9379,533,40
Blekinge län83,7279,444,28
Skåne län83,6679,723,94
Hallands län84,5280,633,89
Västra Götalands län83,4979,813,68
Värmlands län83,1978,934,26
Örebro län83,0878,964,12
Västmanlands län83,4879,623,86
Dalarnas län83,2579,843,41
Gävleborgs län82,6978,843,85
Västernorrlands län82,6178,524,09
Jämtlands län83,2479,333,91
Västerbottens län83,0079,403,60
Norrbottens län83,2178,454,76

Skillnaden mellan könen i förväntad medellivs­längd var störst i Norr­botten där kvinnornas förväntade medel­livs­längd var 4,8 år längre än männens, medan köns­skillnaden var minst i Uppsala län där kvinnornas medel­livs­längd var 3,3 år längre än för männen.

Etiketter