På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-03-06
Nr 2013:12

Författare

Thomas Helgeson

arbetar med social välfärds­statistik på SCB.

010-479 44 34

thomas.helgeson@scb.se

Fakta

Allvarlig materiell fattigdom definieras som oförmåga att kunna betala för minst fyra av följande poster:

 • oförutsedda utgifter
 • en veckas semester
 • en måltid med kött, kyckling eller fisk (eller mot­svarande vege­tariska alter­nativ) varannan dag
 • uppvärmning av bostaden
 • kapitalvaror som:
  – tvättmaskin
  – färg-TV
  – telefon
  – bil.
 • skulder.
I krisens spår:

Materiell fattigdom ökar

För första gången på många år ökar den materiella fattig­domen i Europa. De länder som framför allt drabbas är de där arbets­lösheten ökat som mest.

Slitet flerbostadshus i tegel med många balkonger

En tydlig effekt av den ekonomiska krisen i Europa har varit en ökande andel människor som antingen är arbetslösa eller står helt utanför arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösheten har ökat, liksom andelen personer som lever i hushåll med låg arbetsintensitet, alltså hushåll där medlemmarna i arbetsför ålder arbetat mindre än 20 procent av möjlig arbetad tid. Det är framförallt länder i södra och östra Europa som drabbats hårt, medan övriga Europa till stora delar har klarat sig bättre.

En följd av den minskade arbetsintensiteten är bland annat att det i många av de drabbade länderna har skett en ökning av personer som upplever allvarlig materiell fattigdom. Det definieras av EU som att inte ha råd med en viss levnadsstandard.

Den materiella fattigdomen har historiskt sett minskat i takt med att levnadsstandarden i EU-länderna ökat. De senaste tio åren har framför allt de nyare medlemsstaterna med höga nivåer på materiell fattigdom upplevt stora minskningar i andelen av befolkningen som är materiellt fattiga. Denna positiva trend har fortsatt i många av EU:s länder, men länderna med den största minskningen av arbetsintensiteten går mot strömmen.

Minskande arbetsintensitet …

Andel personer som lever i hushåll med låg arbetsintensitet, ett urval av europiska länder

Stapeldiagram över andel personer som lever i hushåll med låg arbetsintensitet, ett urval av europiska länder

… har bidragit till större materiell fattigdom

Andel personer som lever i allvarlig materiell fattigdom, ett urval av europiska länder

Stapeldiagram över andel personer som lever i allvarlig materiell fattigdom, ett urval av europiska länder

Etiketter