På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-06-26
Nr 2015:104

Författare

Camilla Aronsson

arbetar på kommunikations­avdelningen på SCB.

Max18 blir ännu bättre

Sedan juli 2012 har Barnombudsmannen försett beslutsfattare och tjänstemän med aktuell statistik om barns levnadsvillkor på lokal, regional och nationell nivå. Webbplatsen heter Max18 och uppskattas av många användare, men utvecklas hela tiden för att bli ännu bättre.

Elin Olsson, Barnombudsmannen

Max18 är ett webbaserat uppföljningssystem som visar statistik och information som gör det möjligt att följa hur genomförandet av barnkonventionen utvecklas i Sverige.

– Varje månad har Max18 cirka 1 000–1 500 besök. Vi ser att många av besökarna återvänder, vilket är glädjande, men vi skulle vilja att ännu fler upptäcker och använder Max18. Vi ser också i statistiken att många av besökarna kommer från våra målgrupper, till exempel kommer många besök från kommuner, säger Elin Olsson på Barnombudsmannen.

Underlag för rätt beslut

Max18 är ett webbaserat uppföljningssystem som ska hjälpa beslutsfattare och tjänstemän i kommuner, landsting och statliga myndigheter att fatta rätt beslut och prioritera rätt insatser som behövs för att stärka barns rättigheter. Elin berättar att Max18 är resultatet av ett uppdrag som Barnombudsmannen fick från den dåvarande regeringen som hade sett att det fanns brister i hur man följer upp olika insatser i barnpolitiken. En arbetsgrupp delade upp barnrättspolitiken i sex målområden, en god levnadsstandard, bästa möjliga hälsa, en god utbildning, en trygg uppväxt, delaktighet i samhället samt samhällets stöd och skydd, och tog därefter fram olika indikatorer inom varje område som hade koppling till barnrättspolitiken. 2009 fick Barnombudsmannen i uppdrag att presentera indikatorerna på webben och göra ett användarvänligt system där man på ett lätt sätt skulle få tillgång till indikatorerna.

Indikatorer med små förändringar

Sedan lanseringen har vissa förändringar skett. De sex målområdena är fortfarande desamma, men några indikatorer har tillkommit och några har justerats. Alla förändringar som görs sker i dialog med Socialdepartementet och SCB.

– Vi har haft en referensgrupp med olika forskare som vi har diskuterat med vad gäller de nya indikatorerna. Sen har vi själva, under arbetets gång, sett att vissa indikatorer behöver justeras, säger Elin.

Max18 uppskattas av många användare men kan alltid bli bättre. Max18 bygger på befintlig statistik från olika myndigheter som SCB sammanställer och levererar till Barnombudsmannen. Myndigheterna tar alltså inte fram ny statistik för Max18. Barnombudsmannen bestämmer vilka indikatorer de ska ha, men det grundar sig på att den datainsamlingen redan görs.

– Vi vet att kommunstatistik är väldigt efterfrågad och alla indikatorer går inte att visa på kommunnivå – det är något vi önskar. Vi skulle alltså vilja ha fler indikatorer som går att bryta ner på kommunnivå. Vi skulle också vilja ha mer information om vissa grupper av barn, till exempel barn med funktionsnedsättningar och barn i asylprocessen, säger Elin.

Användarstudier

För att kontrollera användandet av Max18 har användarundersökningar gjorts i form av två enkätundersökningar och några kvalitativa djupintervjuer. Barnombudsmannen har dessutom webbstatistik som visar hur många som besöker webbplatsen och vid vilka tider.

– Våra användare tycker att Max18 fungerar bra tack vare att den är så användarvänlig och tilltalande att använda. Vi har gjort mätningar för att se hur många som använder Max18 och det har ökat. Vi känner ändå att det här är ett område vi vill titta mer på och jobba på att öka användningen och få ut kännedomen ännu mer, säger Elin.

Responsiv webb

Just nu håller webbsidan på att göras om så att den blir responsiv, det vill säga kan användas i mobiler eller surfplattor. Designen på Max18 kommer att göras om så att den blir lättare att använda. Förbättringarna kommer att lanseras i månadsskiftet mars/april.

Etiketter