På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-12-07
Nr 2015:175

Författare

Lena Bernhardtz

arbetar med jäm­ställd­hets­statistik på SCB.

010-479 65 27

lena.bernhardtz@scb.se

Med små steg mot ekonomisk jämställdhet

Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och lägre pension än män. Skillnaderna har dock minskat under 2000-talet.

Illustration - lönetrappa

Regeringens övergripande jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det jämställdhetspolitiska målet har fyra delmål. Ett av dessa är ekonomisk jämställdhet, vilket innebär att kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Den utbildning man har lägger grunden till förutsättningarna att vara ekonomiskt självständig. Allt fler väljer att studera på högskola och utbildnings­nivån har höjts kraftigt under 2000-talet, i synnerhet för kvinnor. År 2000 hade 36 procent av kvinnorna och 31 procent av männen i åldersgruppen 25–44 år en eftergymnasial utbildning. År 2013 hade andelarna ökat till 52 procent bland kvinnor och 39 procent bland män.

Kvinnor som grupp är således högre utbildade än män. En stor andel av kvinnorna utbildar sig dock till yrken inom skola, vård och omsorg, det vill säga yrken där lönerna i de flesta fall är förhållandevis låga. Män väljer i betydligt större utsträckning att utbilda sig inom områden som ger högre lön, till exempel teknik och tillverkning.

Citat: Att kvinnor och män arbetar inom olika yrken är en viktig orsak till de löneskillnader som finns mellan könen.

Detta avspeglar sig också när man jämför i vilka yrken kvinnor och män arbetar. Av de cirka 500 000 personer som tillhör gruppen vård- och omsorgspersonal är 84 procent kvinnor. Det är en minskning med tre procentenheter sedan 2004. När det gäller andra stora kvinnodominerade yrkesgrupper som förskollärare, fritidspedagog och sjuksköterska är andelen kvinnor i stort oförändrad. Inte heller när det gäller mansdominerade stora yrkesgrupper som ingenjörer/tekniker, byggnads- och anläggnings­arbetare och dataspecialister har det skett några större förändringar av andelen kvinnor. Däremot är kvinnor nu i majoritet i två relativt stora yrkesgrupper där lönen är hög, jurister och läkare. Dessutom har andelen kvinnor bland civilingenjörer och arkitekter ökat från 19 till 24 procent.

Att kvinnor och män arbetar inom olika yrken är en viktig orsak till de löneskillnader som finns mellan könen. Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor i genomsnitt 87 procent av mäns lön när alla löner är uppräknade till heltid. År 2000 var andelen 82 procent. Under 2000-talet har skillnaden mellan kvinnors och mäns löner alltså minskat med fem procentenheter. En del av skillnaden beror på att kvinnor och män har olika utbildning, ålder, arbetstid, jobbar inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper. Om man tar hänsyn till det minskar löneskillnaden och kvinnor har 93 procent av mäns lön. Det är en ökning med en procentenhet under 2000-talet.

Störst inkomstskillnad i åldern 30–40 år

Sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20 år och äldre, efter ålder, år 2013.

Linjediagram över sammanräknad förvärvsinkomst i åldern 20 år och äldre, efter ålder, år 2013.

Klicka för större diagram

När det gäller lön har kvinnor således närmat sig män. Hur ser det då ut när det gäller inkomst? Inkomsten beror inte bara på vilken lön man har utan också på hur mycket man arbetar. Arbetstidens omfattning har länge varit en viktig fråga för jämställdheten. År 2014 arbetade 30 procent av de sysselsatta kvinnorna deltid jämfört med 11 procent av männen. Jämfört med år 2000 har andelen kvinnor som arbetar deltid minskat medan andelen män som arbetar deltid har ökat. Andra faktorer som påverkar inkomstskillnaderna är att kvinnor tar ut fler föräldrapenningdagar och vårdar sjuka barn (vab) i högre grad än män samt att kvinnor oftare än män är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom.

Citat: Under 2000-talet har skillnaden mellan kvinnors och mäns löner minskat med 5 procentenheter.

De förändringar som skett vad gäller lön och arbetstid under 2000-talet har inneburit att kvinnor närmat sig män också när det gäller inkomst. Kvinnor i åldrarna 20–64 år hade 81 procent av mäns inkomst 2013, jämfört med 77 procent år 2000.

Inkomsterna av arbete är i sin tur avgörande för hur stor pensionen blir när yrkeslivet har avslutats. Skillnaderna mellan könen är större när det gäller pension än när det gäller inkomst. Kvinnor hade 66 procent av mäns pension år 2013. Det är en ökning från 61 procent 2004. Bland de yngre pensionärerna är skillnaderna i pension mindre mellan könen. I åldersgruppen 65–69 år har kvinnor 72 procent av mäns pension. Att skillnaderna är mindre bland de yngre pensionärerna tyder på att skillnaderna mellan kvinnor och män kommer fortsätta att minska.

Etiketter