På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2017-08-30
Nr 2017:48

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Medellivslängd

Medellivslängden beräknas med hjälp av en livslängdstabell. Livslängdstabellen är en demografisk tabell som visar dödligheten i en befolkning under en bestämd tidsperiod. Det centrala måttet i livslängdstabellen är den återstående medellivslängden som till exempel anger hur lång tid 65-åriga kvinnor har kvar att leva i genomsnitt. Den återstående medellivslängden i SCB:s livslängdstabeller beräknas från tabelldödsrisker som bygger på demografisk data för hela Sveriges befolkning under en avgränsad period om ett eller fem år.

Medellivslängden för år 2016 är således inte ett mått på hur länge ett barn som föddes under 2016 kommer att leva. Förändringar i framtida åldersspecifika dödsrisker ingår inte i beräkningen.

Medellivslängd 2016

Medellivslängden i Sverige ökar mer för männen än för kvinnorna

En nyfödd pojkes förväntade medellivslängd är drygt 80 år. För flickorna är den knappt fyra år högre. Sedan slutet av 1970-talet har männens livslängd ökat mer än kvinnornas.

Äldre människor promenerar på kullersten

Den återstående medellivslängden är ett demografiskt mått som visar det antal år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss bestämd ålder enligt den för tidpunkten gällande dödligheten. Baserat på dödligheten under 2016 var den förväntade återstående medellivslängden för nyfödda flickor 84,09 år och för pojkar 80,56 år. Jämfört med 2015 innebär det en ökning med 0,09 år för kvinnorna och 0,25 år för männen.

Skillnaden mellan könen minskar

Sedan slutet av 1970-talet har den långsiktiga trenden varit att männens livslängd har ökat mer än kvinnornas. Sedan 1980 har männens förväntade medellivslängd ökat med närmare 8 år medan kvinnornas förväntade medellivslängd har ökat med lite drygt 5 år. Skillnaden i förväntad medellivslängd mellan könen har under perioden minskat från 6,05 år till 3,53 år.

Förväntad medellivslängd per kön 1980–2016

Diagram över förväntad medellivslängd per kön 1980 - 2016

Anm: Ettårig livslängdstabell. Primäraxeln (till vänster) är förväntad medellivslängd för nyfödda och sekundäraxeln (till höger) visar könsdifferensen mellan könen.

Högst medellivslängd i Danderyd och Bjurholm

När man beräknar förväntad medellivslängd på kommunnivå baseras beräkningen på fem år istället för ett år. Orsaken är att befolkningen i många kommuner är så liten att enstaka dödsfall kan påverka resultatet i väldigt hög utsträckning. Högst förväntad medellivslängd baserat på de som dog under perioden 2012–2016 hade kvinnor i Bjurholm, 86,7 år, och män i Danderyd, 83,5 år. I den sistnämnda kommunen var medellivslängden hög även för kvinnorna, 86,4 år, medan männens medellivslängd i Bjurholm, 79,4 år, inte tillhörde de högsta i landet.

Trots att beräkningen baseras på samtliga dödsfall under en femårsperiod var det inte fler än 79 kvinnor och 99 män i Bjurholm som dog under åren 2012–2016. I var tionde kommun var det färre än 200 män eller kvinnor som dog under åren 2012–2016. Livslängdsberäkningarna för dessa kommuner är särskilt känsliga för enstaka dödsfall av personer i unga åldrar.

Kortast medellivslängd i Norsjö och Överkalix

De kortaste medellivslängderna under femårsperioden 2012–2016 hade Norsjö för kvinnor, 80,3 år, och Överkalix för män, 74,4 år. I båda dessa kommuner var det dock färre än 200 kvinnor och 200 män som dog under perioden. Av de kommuner där det i genomsnitt dog minst 100 män eller kvinnor per år hade kvinnorna i Timrå den kortaste medellivslängden med 81,2 år. I Gällivare hade männen kortast förväntad medellivslängd med 76,4 år.

I samtliga kommuner hade kvinnorna högre medellivslängd. Minst skillnad mellan könen hade Dorotea där kvinnornas medellivslängd endast var 0,4 år högre än männens. Störst skillnad mellan könen hade Överkalix där kvinnornas medellivslängd var 10,6 år högre än männens.

Medellivslängd per kommun efter kön åren 2012–2016

Kartor över Sverige med medellivslängd per kommun efter kön åren 2012-2016

På riksnivå var den förväntade medellivslängden baserat på dödligheten åren 2012–2016, 80,24 år för män och 83,88 år för kvinnor.

Etiketter