På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:49

Författare

Hans Lundström

är demograf vid prognos­institutet på SCB.

hans.lundstrom@scb.se

Fakta

Uppgifterna grundas på Eurostat:s scenario EUROPOP2008. Beräk­ning­arna bygger på antagandet att skill­naderna i barna­födande och livs­längd på sikt ska minska mellan länderna.

Det finns också ett antagande om utrikes om­flyttning i kalkylerna. Till exempel att Italien på sikt ska få ett allt mindre över­skott av invandrare. Nya beräkningar publiceras under 2011.

Medvind för unga på EU:s arbetsmarknad

Dagens ungdomsarbetslöshet i EU är oroande hög. Men en ändrad befolkningsstruktur under kommande år kan underlätta för unga att hitta ett arbete.

Två ungdomar speglar sig i bilruta

I december 2010 var över 20 procent av ungdomarna under 25 år i EU arbetslösa. Under kommande år kommer emellertid ålderstrukturen i befolkningen att ändras. Antalet ungdomar kommer att minska samtidigt som antalet personer 50 år och äldre kommer att öka.

Totalt finns det nu i EU 308 miljoner personer i åldern 20‑64 år. År 2020 beräknas antalet ha minskat till 305 miljoner. Under samma period beräknas antalet personer 65 år och äldre öka från 88 till 105 miljoner. Sammantaget bör befolkningsutvecklingen leda till att de yngre får lättare att hitta arbete.

Gemensamt för alla EU‑länder är ett växande antal äldre och att även andelen äldre ökar. Den demografiska verkligheten i övrigt varierar mellan länderna. De baltiska staterna, Sverige och Stor­britannien har idag stora ungdoms­grupper i 20‑årsåldern som antingen studerar eller redan söker sig in på arbetsmarknaden. I länder som Belgien, Italien, Tyskland, Finland, Danmark, Nederländerna och Österrike däremot domineras arbetskraften av 40‑åringar och äldre, medan ungdomarna i 20‑årsåldern blir allt färre. Dessa olikheter i befolkningsstruktur bör påverka utbud och efterfrågan på arbetskraft i de olika länderna.

Majoriteten av länderna i EU beräknas få ett minskat antal personer i åldern 20‑64 år fram till år 2020. För Bulgarien beräknas minskningen bli 10 procent. För Polen väntas en minskning på 6 procent och för Tyskland en minskning på 3 procent. För nio länder beräknas folkmängden i åldern 20‑64 år öka under de kommande tio åren. För Cypern, Irland och Luxemburg rör det sig om en ökning på cirka 10 procent. Även bland annat Sverige och Stor­britannien beräknas få en ökad folkmängd i åldern 20‑64 år.

Minskande antal unga 20‑29 år i EU

Folkmängd i hela EU efter ålder åren 2000 till 2020

Linjediagram över folkmängd i hela EU efter ålder åren 2000 till 2020

En åldrande arbetskraft i EU.

Antalet ungdomar i åldern 20‑29 år beräknas minska fram till år 2020 i hela EU med undantag av Belgien, Nederländerna, Danmark och Luxemburg. För de baltiska staterna rör det sig om ett kraftigt minskat antal ungdomar. I Lettland, Estland, Polen och Litauen domineras idag gruppen 20‑64 år av ungdomar i 20‑årsåldern. År 2020 har de kommit upp i 30‑års åldern vilket förklarar den procentuellt stora minskningen av gruppen 20‑29 år och ökningen i 30‑39 års ålder under de kommande tio åren. Även Sverige och Storbritannien har idag en liknande situa­tion som de baltiska staterna med ett stort antal 20‑åringar.

Antalet personer i åldern 30‑39 år beräknas öka fram till år 2020 i hälften av EU:s medlemsländer. För Cypern och Storbritannien rör det sig om ökningar på runt 20 procent. För de baltiska staterna, liksom bland annat för Sverige, rör det sig om ökningar på ungefär 10 procent. För länder som Italien, Spanien och Grekland beräknas antalet personer i åldern 30‑39 år minska med runt 15 procent.

Endast fyra länder i EU kommer att ha fler 20‑29‑åringar år 2020 än idag

Förändring mellan år 2010 och 2020 av antalet personer i tre åldersgrupper

Stapeldiagram över förändring mellan år 2010 och 2020 av antalet personer i tre åldersgrupper

Ökande antal personer 20‑64 år i nio av EU:s medlemsstater fram till år 2020.

Etiketter