På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-09-04
Nr 2012:93

Författare

Jerker Moström

arbetar med mark­använd­nings­statistik och geografisk analys på SCB.

010-479 40 31

jerker.mostrom@scb.se

Fakta

Statistiken om koloni­områden ingår som en del i en större under­sökning om mark­använd­ningen i Sverige och som SCB publicerar vart femte år i boken Mark­använd­ningen i Sverige. Sjätte utgåvan av Mark­använd­ningen i Sverige avser år 2010 och kommer att publiceras under 2013.

Definitioner

En stug­lott är i allmänhet mellan 300‑400 m2 stor och en odlings­lott något mindre, 100‑150 m2.

Mest koloniträdgårdsmark i storstäderna

Runt om i svenska städer pågår en febril, om än småskalig, odlings­aktivitet på många tusen odlings­lotter och koloni­träd­gårdar. Nu är det skörde­tid på närmare 1 900 hektar koloni­träd­gårdsmark. Det flesta koloni­träd­gårdarna finns i stor­städerna och i Skåne.

Flygbild över kolonistugeområde

Enligt en nyligen publicerad studie av Sveriges lantbruks­universitet (SLU), och Fritids­odlingens riks­organisation (FOR), finns det uppskatt­ningsvis cirka 51 000 koloni­lotter runt om i landet. Drygt hälften är så kallade stug­lotter och resten är odlings­lotter utan stuga.

Genom att analysera uppgifter från den så kallade digitala fastighets­kartan från Lant­mäteriet kan vi få fram mer information om koloni­lotterna, som var de ligger och hur stora de är. En sådan bearbetning visar att det samman­taget finns knappt 1 900 hektar koloni­träd­gårds­mark, motsvarande drygt 2 700 fotbollsplaner. Marken är fördelad på cirka 640 koloni­träd­gårds­områden, som ligger i 157 av landets 290 kommuner.

Av dessa områden är över 400 bebyggda med någon form av stugor eller bodar, varav hälften har byggnader som enligt lant­mäteriets byggnads­register är klassi­ficerade som bostads­hus. Totalt i landet finns närmare 35 000 byggnader på mark som nyttjas för koloni­träd­gårds­odling.

Områden med koloniträdgårdsmark enligt uppgifter baserade på digitala fastighets­kartan

Tematisk Sveriekarta över områden med koloniträdgårdsmark enligt uppgifter baserade på digitala fastighets­kartan

Mest i storstadsområdena och i Skåne

Den största koncentrationen av koloni­träd­gårds­mark finns i stor­stads­områdena. Den kommun som totalt sett har störst areal koloni­områdes­mark är Stock­holm med omkring 220 hektar, följt av Malmö med omkring 155 hektar och Göte­borg med cirka 145 hektar.

Kommuner med mest koloni­träd­gårds­mark

KommunAreal i
hektar
Stockholm222
Malmö156
Göteborg147
Helsingborg98
Landskrona83
Västerås68
Linköping47
Lund43
Norrköping40
Uppsala40

Olika kommuner har olika policy när det gäller koloni­verksamhet. Det påverkar inte bara hur mycket mark man upplåter för odlings­verksam­heten, utan också var i kommunen den ligger.

Malmö, Lund och Landskrona är exempel på kommuner där det finns en lång och stark tradition av koloni­odling. Det är inte bara mycket mark som avsatts för koloni­träd­gårdar utan den är också centralt belägen.

Landskrona – koloniodlingens huvudstad

I Landskrona finns det som anses vara det äldsta koloni­området i Sverige som fortfarande är i drift, Citadell­kolonin från 1895.

Det var vid 1800-talets slut som koloni­träd­gårdarna intro­ducerades i Sverige. Städerna led av svår bostads­brist och till­gången på frukt och grönsaker var dålig.

Kolonilotterna gav stadsborna tillgång till rekreation och möjlig­heten att odla sina egna grön­saker. Särskilt under första och andra världs­kriget blev de en viktig för­sörjnings­källa för befolk­ningen med potatis, frukt och grönt.

Landskrona är än idag koloni­odlingens verkliga huvud­stad. Här var man inte bara först ‑ här är man också störst och mest. Dessutom är det ingen kommun i landet som har så mycket koloni­träd­gårds­mark per invånare som Lands­krona. Mer än 3 procent av kommunens tätorts­areal utgörs idag av koloni­träd­gårds­mark. Utslaget per invånare blir det nästan 20 m2. Näst efter Lands­krona kommer Oxelö­sund med lite drygt 9 m2 per kommun­invånare.

Kommuner med mest koloniträd­gårdsmark per kommun­invånare

KommunAreal per
invånare i
kvadratmeter
Landskrona19,7
Oxelösund9,4
Strömstad9,3
Oskarshamn8,5
Perstorp7,7
Helsingborg7,5
Burlöv7,4
Nyköping7,3
Partille6,8
Karlsborg5,6

I Malmö och Landskrona finns några av landets största samman­hängande områden med koloni­lotter. Moss­ängens/Eline­lunds sommar­stad i Malmö är landets största koloni­område med över 30 hektar mark och mer än 600 stugor. Området Koppar­högarna i Lands­krona är något mindre, men å andra sidan finns här fler än 1 000 stugor och bodar.

De tio största koloni­områdena i landet

NamnKommunAreal i
hektar
Antal
byggnader
Mossängens/Elinelunds sommarstadMalmö32672
KopparstenarnaLandskrona301 218
Skarpnäcks koloniområdeStockholm27592
Ärtholmens sommarstadMalmö20510
Listudden och Odlarens koloniområdeStockholm20388
Lycksta koloniområdeVästerås20273
Brytstugans koloniområdeHelsingborg18380
Larvi koloniområdeLandskrona17704
Koloniområdet AmerikaPartille17177
Ullevi koloniområdeLinköping1635

Flygfoto över Mossängens/Elinelunds sommarstad

Foto: Geodata © Lantmäteriet

Flygbild över Mossängens/Elinelunds sommar­stad som är Sveriges till ytan största koloni­område.

Etiketter