På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-06-28
Nr 2015:139

Författare

Hans Heggemann

arbetar med ekonomisk väl­färds­statistik på SCB.

010-479 68 10

hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg

arbetar med ekonomisk väl­färds­statistik på SCB.

010-479 60 64

johan.lindberg@scb.se

Fakta

Några räkneexempel: Ett par som har ett gemensamt lån på 3 miljoner kronor med en ränta på 2 procent får vardera ett ränteavdrag på 9 000 kronor.

En ensamstående som har ett lån på 2 miljoner kronor med en ränta på 2 procent får ett ränteavdrag på 12 000 kronor.

Ett par som har ett lån på 10 miljoner kronor med en ränta på 2 procent får vardera ett ränteavdrag på 30 000 kronor.

Med hushållets ekonomiska standard avses hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet. Antalet konsumtionsenheter bestäms av hur många vuxna och hur många barn som ingår i hushållet.

Mest ROT-, RUT- och ränteavdrag till hushåll med höga inkomster

De svenska hushållen fick 2013 närmare 50 miljarder kronor av staten i form av ROT-, RUT- och ränteavdrag. Hushåll med hög ekonomisk standard fick betydligt större del av dessa pengar än hushåll med låg ekonomisk standard.

Hand med diskhandske och svamp

Den som anlitar någon för att renovera sitt hus eller för städning har under ett antal år fått en skattereduktion på hälften av arbetskostnaden. Denna skattereduktion kan som högst uppgå till 50 000 kronor per år. År 2013 var ROT-avdraget cirka 15 miljarder kronor och RUT-avdraget 3 miljarder kronor. Det totala avdraget för ROT och RUT motsvarade i storlek statens utgifter för bostadsbidrag och bostadstillägg.

En annan skattereduktion är ränteavdraget. Den som har ränteutgifter får av staten tillbaka 30 procent av denna utgift. Om utgiften är högre än 100 000 kronor får man 21 procent på det belopp som överstiger den gränsen. År 2013 uppgick ränteavdraget till närmare 30 miljarder kronor. Det var lika mycket som staten betalade ut i barnbidrag.

Avdragen i snitt 11 000 per hushåll

De svenska hushållen fick 2013 i genomsnitt nästan 11 000 kronor i ROT- RUT- och ränteavdrag. Avdragen fördelar sig dock ojämnt på hushållen. Hushåll med hög ekonomisk standard har väsentligt större ROT-, RUT- och ränteavdrag än hushåll med låg ekonomisk standard. Det framgår av diagrammen i denna artikel där hushållen delats in i tio lika stora grupper, så kallade deciler, där decil 1 är den tiondel av hushållen som har lägst ekonomisk standard och decil 10 är den tiondel som har högst ekonomisk standard.

Hushållen i decil 10 fick i genomsnitt nästan 30 000 kronor i ROT-, RUT- och ränteavdrag 2013 medan hushållen i decilerna 1 och 2 endast fick 2 000 kronor.

Medelbelopp för ROT-avdrag 2013 i decilerna

Medelbelopp för ROT-avdrag 2013 i decilerna

Medelbelopp för RUT-avdrag 2013 i decilerna

Medelbelopp för RUT-avdrag 2013 i decilerna

Medelbelopp för ränteavdrag 2013 i decilerna

Medelbelopp för ränteavdrag 2013 i decilerna

Så påverkar tak på eller sänkning av avdragen

Det finns förslag på att sänka skattereduktionerna för ROT och RUT. Det sammanlagda taket för ROT och RUT ska dock fortfarande vara 50 000 kronor.

När det gäller RUT finns ett förslag som innebär att det införs ett tak för RUT-avdraget på 25 000, för den som är under 65 år. Det är dock ytterst få som idag gör så stora RUT-avdrag att de påverkas av det förslaget. Statens utgifter för RUT-avdrag 2013 hade med detta tak minskat med 80 miljoner kronor.

För ROT finns ett förslag om att sänka reduktionen från 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent. Det skulle innebära samma procentuella minskning av ROT för alla hushåll och i alla deciler. Statens utgifter för ROT-avdraget 2013 hade med denna sänkning minskat från 15 till 9 miljarder kronor.

När det gäller ränteavdraget förekommer diskussioner om att avskaffa det eller att trappa ner det, alltså att sänka den andel på 30 procent som man idag får tillbaka som skattereduktion. Detta skulle, liksom den föreslagna sänkningen av ROT, innebära att alla hushåll får samma procentuella sänkning av ränteavdraget.

Men vad skulle det innebära om man istället införde ett tak för ränteavdraget likt det tak på 50 000 kronor som finns för ROT och RUT? SCB har räknat på vad olika nivåer på tak för ränteavdraget skulle innebära för hushållen.

Ett tak på 25 000 kronor per person 2013 hade inte förändrat särskilt mycket. Det hade minskat statens utgifter från 29 miljarder till 26 miljarder och påverkat ungefär 2 procent av hushållen. Om taket hade varit 15 000 kronor skulle statens utgifter ha minskat till 20 miljarder kronor och 8 procent av hushållen skulle ha påverkats. Ett tak på 10 000 kronor skulle ha minskat utgifterna till 13 miljarder kronor och 16 procent av hushållen skulle ha berörts.

Med de låga räntor som råder på marknaden idag skulle till exempel ett par med ett gemensamt lån på 3 miljoner kronor med en ränta på 2 procent, trots sitt relativt stora lån, hamna under 10 000 kronor var.

Framför allt är det hushåll med hög ekonomisk standard som skulle påverkas av tak för ränteavdraget. I decil 10 skulle ett tak på 10 000 kronor år 2013 ha minskat det genomsnittliga ränteavdraget från nästan 15 000 kronor till knappt 4 000 kronor. I decilerna 1 och 2 hade avdraget minskat från knappt 2 000 kronor till cirka 1 000 kronor.

Medelbelopp för ränteavdrag vid olika nivåer på tak för ränteavdraget, 2013

Medelbelopp för ränteavdrag vid olika nivåer på tak för ränteavdraget, 2013

Etiketter