På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-03-03
Nr 2015:94

Författare

Philip Andö

arbetar med välfärds­statistik på SCB.

010-479 44 23

philip.ando@scb.se

Fakta

Disponibel inkomst

Summan av alla skatte­pliktiga och skatte­fria inkomster minus skatt och övriga negativa trans­fereringar.

Köpkraftsjustering

De genomsnittliga konsumentpriserna är olika i de europeiska länderna. För att kunna göra en rätt­visande jäm­förelse av inkomster mellan länder justeras inkomst­nivåerna med hänsyn till dessa pris­skill­nader. Om inkomsterna i land A är fyra gånger större än i land B, men priserna sam­tidigt är dubbelt så höga i land A, innebär det att den köp­krafts­justerade inkomst­nivån endast är dubbelt så hög i land A efter juster­ingen för pris­skill­naderna.

Minskad inkomstklyfta mellan äldre och yngre i EU

I många EU-länder har inkomstnivåerna för äldre och de under 65 närmat sig varandra. I vissa länder har till och med gruppen äldre en högre disponibel inkomst än de yngre. I Sverige är utvecklingen den motsatta. Betyder det att svenska pensionärer halkar efter sina europeiska likar?

Människor på en uteservering

De senaste årens utveckling av Europas ekonomi har påverkat förhållandet mellan äldres och yngres inkomst. I många länder i Europa hade de som är 65 år eller äldre en bättre inkomstutveckling mellan 2006 och 2013 än de som är under 65 år. I till exempel Sverige och Tyskland var utvecklingen den motsatta. Sverige är ett av de länder där äldre har en låg disponibel inkomst jämfört med de som är yngre än 65 år. I Frankrike, Grekland och Ungern är den disponibla medianinkomsten till och med högre bland de äldre än bland de som är yngre än 65 år. I Ungern har till exempel de äldre 105 procent av de yngres inkomster.

Inkomstrelationen mellan de som är äldre och de som är yngre än 65 år var densamma i Sverige som genomsnittet för EU, 85 procent, år 2006. Utvecklingen har sedan gått åt olika håll. De disponibla medianinkomsterna för äldre har i flera europeiska länder närmat sig motsvarande inkomst för de som är yngre än 65 år, medan motsatsen gäller för Sverige.

Ovanlig utveckling i Sverige

Disponibel medianinkomst, för de som är 65 år eller äldre i procent av motsvarande inkomst för de som är yngre än 65 år, 2006 och 2013. Korrigerad för prisskillnader över tid och mellan länder.

Diagram: Ovanlig utveckling i Sverige

* Kroatien blev medlem av EU den 1 juli 2013. För att kunna jämföra med 2006 använder vi här snittet för EU där Kroatien inte ingår (EU27).

År 2013 hade medianinkomsten för äldre ökat till drygt 90 procent av medianinkomsten för de som är yngre än 65 år inom EU. I till exempel Italien, Frankrike och Grekland har pensionärernas inkomst ökat jämfört med inkomsterna för de som är yngre än 65 år. Inkomsterna för grekiska pensionärer i relation till de yngre har ökat snabbt på kort tid, från drygt 80 procent 2011 till över 100 procent 2013, i relation till de som är yngre än 65 år. I Sverige däremot har pensionärernas inkomst minskat i relation till de yngres, från 85 till 80 procent sedan 2006.

Utvecklingen för till exempel Grekland och Sverige har gått åt olika håll. Det är dock viktigt att betona att det är den relativa utvecklingen som avses. I Sverige har inkomsterna mellan 2006 och 2013 ökat för de som är 65 år och äldre men i en långsammare takt än för de som är yngre än 65 år. Medianinkomsten efter skatt bland svenskar som är äldre än 65 år motsvarade drygt 17 000 euro år 2013, medan motsvarande inkomst var runt 13 000 euro år 2006 i fasta priser.

Inkomsterna för de som är 65 år eller äldre i Grekland låg på ungefär samma nivå år 2013 som 2006, drygt 9 000 euro. Förklaringen till att de äldre ändå ser ut att ha så mycket bättre inkomstutveckling än de yngre i Grekland är att inkomsterna för de som är yngre än 65 år sjönk med ungefär 24 procent mellan 2006 och 2013. En förklaring till den snabba inkomstminskningen för de yngre är den ökade arbetslösheten i Grekland. De minskade inkomsterna för de yngre har medfört att de 2013 hade lägre inkomster än de som är äldre än 65 år.

citat

I Sverige har inkomstutvecklingen å andra sidan varit stark för de som är yngre än 65 år, vilket hänger ihop med att den ekonomiska utvecklingen har varit bättre än i många andra europeiska länder men också för att inkomstskatterna har sänkts vid ett antal tillfällen genom det så kallade jobbskatteavdraget.

Utvecklingen i Sverige viker av från EU-snittet

Disponibel medianinkomst för de som är 65 år eller äldre i procent av motsvarande inkomst för de som är yngre än 65 år, 2006–2013. Korrigerad för prisskillnader över tid och mellan länder

Diagrtam:

Etiketter