På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-04-28
Nr 2015:116

Författare

Peter Beijron

arbetar med Arbetskrafts­­undersökningarna, AKU

peter.beijron@scb.se

Anna Broman

arbetar med Arbetskrafts­undersökningarna, AKU

anna.broman@scb.se

NEET – ett sätt att mäta en svårfångad grupp unga

Nästan hälften av de arbetslösa ungdomarna i Sverige är också heltidsstuderande. Därför räcker inte arbetslöshetsmåttet i AKU för att beskriva marginalisering i ungdomsgruppen. Som komplement till arbetslöshetsmåttet används därför måttet Unga som varken arbetar eller studerar.

Statistiken över sysselsättning och arbetslöshet mäts genom Arbetskraftsundersökningarna, AKU. Det är en internationellt reglerad urvalsundersökning som genomförs på ett urval av befolkningen i åldern 15–74 år. Arbetslöshetsmåttet i AKU är i huvudsak ett ekonomiskt mått som beskriver det utbud av arbetskraft som inte möter någon efterfrågan.

Alla som inte arbetar men som skulle kunna arbeta och på något sätt söker arbete räknas som arbetslösa i AKU. Det gäller även ungdomar som studerar och söker extrajobb, eftersom det innebär att det finns ett utbud av arbetskraft som inte efterfrågats. Nästan hälften av de arbetslösa ungdomarna i Sverige är också heltidsstuderande. Arbetslöshetsmåttet är därför inte något riktigt bra mått för att beskriva marginalisering i ungdomsgruppen. Eftersom en stor andel ungdomar studerar, kan begreppet ungdomsarbetslöshet vara svårtolkat. Dessutom söker unga studerande extrajobb och sommarjobb i olika stor omfattning i olika länder, vilket gör att internationella jämförelser av ungdomsarbetslöshet riskerar att bli missvisande.

Begreppet NEET, ett komplement till arbetslösheten

Definitionen av Unga som varken arbetar eller studerar, Not in Education, Employment or Training – NEET, är att man varken ska vara sysselsatt enligt AKU eller ägna sig åt någon form av studier. NEET-begreppet är därmed mer lämpligt för att beskriva en grupp ungdomar som riskerar att få svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, de som genom att de varken arbetar eller studerar går miste om kunskaper och erfarenheter som krävs för att få ett arbete i framtiden. År 2013 var det 91 000 unga i åldern 15–24 år som tillhörde den här gruppen. Av dessa var 49 000 män och 43 000 kvinnor.

Internationella jämförelser är möjliga

Genom att det finns internationella regelverk för hur vi mäter sysselsättning och arbetslöshet, kan vi jämföra statistiken från Arbetskraftsundersökningarna i Sverige med övriga EU-länder. År 2013 var det 7,5 procent i åldern 15–24 år i Sverige som varken arbetade eller studerade. Det kan jämföras med genomsnittet för EU, som var 13,0 procent.

En del av ungdomarna som varken arbetar eller studerar är samtidigt arbetslösa – men inte alla. Av de arbetslösa ungdomarna var det knappt var tredje som uppfyllde NEET-begreppet och alltså inte studerade. De unga som varken arbetar eller studerar och som inte samtidigt tillhör gruppen arbetslösa står istället utanför arbetskraften och söker alltså inte, alternativt kan inte, ta ett arbete. I den här gruppen finns både personer som inte vill ha ett arbete av något skäl, och de som har gett upp att försöka få ett arbete.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar varierar mellan olika grupper. Bland personer 15–19 år var exempelvis andelen klart lägre än bland de äldre ungdomarna i åldern 20–24 år. I den yngre ålderskategorin går den stora majoriteten ungdomar fortfarande på gymnasiet, och inkluderas därmed inte i gruppen. Bland dessa var andelen unga som varken arbetar eller studerar 3,9 procent 2013, medan motsvarande siffra bland 20–24-åringarna var 10,4 procent.

Etiketter