På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-06-26
Nr 2014:40

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Uppgifter om änkor/änk­lingar och skilda bör tolkas med viss för­sikt­ighet. För den invand­rade befolk­ningen finns en osäkerhet om bland annat tidigare civil­stånds­datum. När en invandrad person får sina person­­uppgifter regi­strerade hos Skatte­verket och inte har dokument som styrker äkt­heten i upp­gifterna så utgår Skatte­verket från muntlig informa­tion i fråga om änka/änk­ling. Finns inte någon dokumenta­tion som styrker att en person är skild folk­bok­förs han/hon som gift.

Skilda 2013

Nästan 54 000 äktenskap tog slut 2013

Under 2013 slutade 25 100 äkten­skap med skils­mässa, den högsta noter­ingen sedan 1975. Ytter­ligare 28 800 äkten­skap upp­löstes genom döds­fall. I genom­snitt hade äkten­skapen varat i drygt 24 år.

Röda, brustna hjärtan

Totalt upphörde cirka 53 900 äktenskap förra året. De äktenskap som slutade med att paret gick skilda vägar varade i snitt 11 år, medan de som avslutades med att någon avled hade varat 47 år i snitt. Det vanligaste vigselåret för de nyskilda 2013 var 2009 följt av 2010 och 2008. Mer än en fjärdedel hade något av dessa tre vigselår.

Äktenskapens längd uppvisar en stor bredd och en del äktenskap varar endast en kort tid. Drygt 100 av de äktenskap som ingicks 2013 upplöstes genom skilsmässa redan samma år och nära 200 nya äktenskap tog slut i samband med att den ena parten avled före årsskiftet. Längst varade de äktenskap som avslutades med att någon avled. Drygt 220 av dessa äktenskap hade varat i 70 år eller mer. Även bland de äktenskap som slutade med skilsmässa fanns de som varat länge och cirka 60 par gick skilda vägar efter 50 år eller mer. Medelåldern för de kvinnor som skilde sig 2013 var knappt 42 år och för männen var den drygt 45 år. I de äktenskap som upplöstes genom dödsfall var medelåldern förstås högre, 75 år för kvinnor och 77 år för män.

Under de senaste 30 åren har, med några få undantag, siffran för antal skilda par pendlat mellan 20 000 och 25 000 per år. Det stora antalet skilsmässor åren 1974 och 1975 berodde till stor del på förändringar i skilsmässolagen. Den nya lagen innebar att det gick fortare att få skilsmässa från den dag man tagit beslutet. Om parterna var överens och inte hade barn under 16 år hemma behövdes inte längre någon betänketid alls. I övriga fall blev betänketiden sex månader mot tidigare minst ett år. Det stora antalet vigslar under 1989, som berodde på avskaffandet av änkepensionen, ledde till en ny förhöjning av antalet skilsmässor 1994-1995. Det beror på att de flesta skilsmässor inträffar 4-5 år efter vigseln. Mellan 2001 och 2008 ökade vigslarna konstant, och det följdes av ett ökande antal skilsmässor åren 2005 och därefter.

Antal vigslar och skilsmässor 1950-2013

Linjediagram över antal vigslar och skilsmässor 1950-2013

Vid utgången av år 2013 fanns sammanlagt 355 000 änkor och 100 000 änklingar i Sverige och antalet skilda uppgick till 525 000 kvinnor och 406 000 män. Skälet till att det är så många fler kvinnor än män i båda grupperna är att kvinnor i genomsnitt lever längre än män.

Antal upplösta äktenskap 2013 och deras varaktighet i antal år

Linjediagram över antal upplösta äktenskap 2013 och deras varaktighet i antal år

Den kraftiga ökningen efter 23 års äktenskap har sin orsak i det stora antalet vigslar 1989.

Kortaste äktenskapen i Stockholms län

Det finns vissa geografiska skillnader när det gäller äktenskapens längd. Av de äktenskap som slutade med skilsmässa under 2013 hade de varat kortast tid i Stockholms län, 10 år i snitt, medan de varat längst i Hallands län och Jämtlands län, nära 13 år.

Par där båda var utrikes födda, men med olika födelseländer, hade de kortaste äktenskapen, sju år i genomsnitt. Äktenskap mellan en utrikes född och en svenskfödd varade i snitt nio och ett halvt år. Om båda parterna var utrikes födda och från samma land varade äktenskapen längre, nästan 11 år. Längst, närmare 13 år, varade äktenskap mellan två svenskfödda.

Gävleborgare skiljer sig mest

Skilsmässofrekvenser eller benägenheten att skilja sig kan beräknas på flera olika sätt. Ett är att beräkna andelen skilda i befolkningen 30-59 år av det totala antalet som någon gång varit gifta i samma åldersgrupp.

Tabellen visar att Gävleborgs län har den högsta skilsmässofrekvensen och att Jönköpings län har den lägsta i viss konkurrens med Kronobergs län.

Andel skilda 30-59 år av någon gång gifta i åldern 30-59 år

Riket totalt21,0
BoendelänAndel
Gävleborg23,3
Västmanland22,9
Gotland22,6
Jämtland22,4
Dalarna22,3
Stockholm22,3
Södermanland22,2
Örebro22,1
Värmland22,0
Västernorrland21,4
Skåne21,3
Norrbotten20,8
Västra Götaland20,8
Blekinge20,6
Uppsala19,8
Östergötland19,3
Kalmar19,3
Halland18,4
Västerbotten18,2
Kronoberg17,6
Jönköping16,7

Motsvarande beräkning för kommuner visar att Sundbyberg har den högsta skilsmässofrekvensen med 27,7 procent skilda. Även Orsa, Skinnskatteberg och Ljusnarsberg ligger högt med värden mellan 26 och 27 procent. Lägsta skilsmässofrekvensen har Lomma, 12,1 procent, och Habo, 12,4 procent. De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö ligger alla mellan 24 och 25 procent, alltså klart över rikssnittet.

Etiketter