På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-03-30
Nr 2015:105

Författare

Johan Lindberg

arbetar med Hushållens ekonomi (HEK) på avdelningen för befolkning och välfärd på SCB.

010-479 60 64

johan.lindberg@scb.se

Fakta

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatter. Den inkomst som redovisas i statistiken är ofta ekvivalerad, vilket innebär att ett viktsystem används för att relatera hushållets konsumtion till dess sammansättning. I praktiken innebär det att den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet.

Ny statistik om inkomstfördelning

Urvalsundersökningen Hushållens ekonomi (HEK) har sedan 1975 tjänat som källa till SCB:s officiella inkomstfördelnings­­statistik. Nytt för i år är att SCB kommer att redovisa även totalräknad inkomstfördelnings­statistik, som bygger på uppgifter om hela Sveriges befolkning. Från och med nästa år ersätts HEK helt och hållet av denna nya undersökning.

Hopvikta sedlar

Statistiken beskriver inkomsternas fördelning för olika typer av hushåll, hur skatter och sociala transföreringar påverkar den fördelningen samt hur de mönstren förändras över tid. Statistiken har sedan nästan 40 år tillbaka baserats på urvalsundersökningen HEK.

Den nya undersökningen är registerbaserad och bygger på administrativa data från bland annat Skatteverket och Försäkringskassan. Statistiken är totalräknad med uppgifter från folkbokföringen vilket också möjliggör regional redovisning. Det innebär också en viss uppsnabbning och kostnadseffektivisering av statistiken när telefonintervjuer ersätts av administrativa data. Data finns för år 2012 och 2013.

Vilka är skillnaderna mellan undersökningarna?

Utvecklingen över tid är oftast av stort intresse för användare, och förändringar i undersökningar innebär en risk för tidsseriebrott i statistiken.

Den stora skillnaden mellan undersökningarna, förutom byte av källa, är olika hushållsbegrepp. I HEK mäter man det faktiska boendet som kallas kosthushåll. I den totalräknade inkomstfördelningsstatistiken, kallad TRIF, bygger hushållet på hur man är folkbokförd och kallas bostadshushåll. Dessutom finns en mindre förändring i mätningen av disponibel inkomst. Sammantaget leder dessa förändringar till att ett tidsseriebrott uppstår i statistiken.

Skillnader HEK och TRIF

HEKTRIF
UrvalTotalräknad
Faktiskt boendeFolkbokfört boende
KosthushållBostadshushåll
Disponibel inkomst:
Underhållsbidrag samlas in via intervju.
Disponibel inkomst:
Underhållsbidrag simuleras via modell.

Inkomstspridningen något större i HEK än i TRIF

För att belysa hushållens ekonomiska standard används i statistiken vanligtvis inkomstbegreppet disponibel inkomst per konsumtionsenhet (se faktaruta).

Diagrammet nedan ger en översiktlig bild av hur den disponibla inkomsten fördelar sig som andel av inkomstsumman som tillfaller befolkningen uppdelad i deciler, respektive topp 5 % och topp 1 %. Av diagrammet framgår att inkomstspridningen är något större i HEK och att det framför allt är i den tionde decilen, samt topp 5 % och topp 1 %, som de skillnaderna uppstår. Motsvarande statistik för 2012 visar på en mer likartad fördelning mellan de två undersökningarna.

Andel av inkomstsumman (deciler, topp 5 % och topp 1 %), disponibel inkomst per konsumtionsenhet 2013

De olika inkomstbegreppen påverkar skattningarna förhållandevis lite, medan däremot skiftet av hushållsbegrepp påverkar resultaten i riktning mot lägre inkomstspridning.

Etiketter