På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-03-06
Nr 2013:16

Författare

Susanne Svartengren

arbetar med sam­ord­ning av den sociala statistiken på SCB.

010-479 66 14

susanne.svartengren@scb.se

Hans Heggemann

arbetar med eko­nom­isk väl­färds­statistik på SCB.

010-479 68 10

hans.heggemann@scb.se

Fakta

SCB:s arbete med att sam­ordna den sociala stati­stiken ska göra det lättare för använd­aren att jäm­föra upp­gifter från olika stat­istiska under­sök­ningar. I Statistisk års­bok 2013 har vi sam­ordnat redo­vis­ningen av den sociala stati­stiken genom att använda gemen­samma redo­vis­nings­grupper. Där har vi sam­ordnat redo­vis­ningen efter:

 • Kön
 • Ålder
 • Födelseland
 • Utländsk-/svensk bakgrund
 • Högsta utbildningsnivå
 • Kommun/kommungrupp.

På tröskeln till vuxenlivet

Emma går på gymnasiet, på det samhälls­veten­skapliga pro­grammet. Hon bor med mamma och pappa och ett syskon. I sommar ska hon ut och resa, kanske med kompisen Markus? Så kan en typisk ton­åring se ut, enligt SCB:s statistik om 16–19-åringar.

Illustration: Två unga personer med pratbubblor som visar statistik

SCB redovisar mycket statistik efter ålder. Olika undersökningar har olika indelningar av åldersgrupper, beroende på vad de vill beskriva. Som en del i SCB:s arbete för att öka samanvändbarheten mellan olika undersökningar inom socialstatistiken, har vi tagit fram gemensamma redovisningsgrupper för till exempel ålder. Dessa använder vi för första gången i årets upplaga av Statistisk årsbok.

16‑19‑åringar är en av de åldersgrupper vi valt. Den belyser en tydligt avgränsad livsfas, då många går i gymnasiet och många tar de första stegen mot vuxenlivet. Här får du ett exempel på vad vi kan berätta om 16‑19‑åringar, med hjälp av statistik från årsboken och från andra källor.

 • Vid 2012 års början fanns det cirka 239 000 pojkar och 226 000 flickor i åldrarna 16‑19 år i Sverige. År 2020 beräknas de minska till 226 000 respektive 213 000, för att därefter öka igen till år 2030.
 • Marcus och Oscar eller Emma och Amanda är de vanligaste namnen.
 • I 390 000 hushåll i Sverige finns det åtminstone en 16‑19‑åring. Det motsvarar ungefär 8 procent av hushållen.
 • Ungefär 60 procent av ungdomarna i gymnasieåldern bor tillsammans med båda sina föräldrar och 70 procent har också hemmaboende syskon. Det vanligaste är att man har ett syskon som bor hemma.
 • De allra flesta i åldersgruppen går på gymnasiet och nästan var fjärde gymnasieelev går på det samhällsvetenskapliga programmet.
 • Av dem som går i avgångsklassen på gymnasiet planerar 65 procent av flickorna och hälften av pojkarna att börja läsa på universitet eller högskola inom tre år. På Naturvetenskapsprogrammet är andelen över 90 procent.
 • De flesta ungdomar i gymnasieåldern tjänar egna pengar. Medianinkomsten 2010 var för flickor 5 500 kronor och för pojkar 4 200 kronor. Medelinkomsten bland dem som hade inkomst var nästan 30 000 både för flickor och pojkar.
 • 16‑19‑åringar har relativt god hälsa. 87 procent av flickorna och 93 procent av pojkarna svarar att deras allmänna hälsotillstånd är gott. För befolkningen 20‑64 år var andelarna lägre, 81 procent för kvinnor och 84 procent för män. Det är större andel flickor som har problem med hälsan inom alla områden som redovisas i Undersökningarna av levnadsförhållanden.
 • Varannan flicka i gymnasieåldern har problem med värk i muskler och leder mot var fjärde pojke. 18 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna har återkommande huvudvärk.
 • 17 procent av pojkarna och 12 procent av flickorna är överviktiga och det är betydligt lägre andelar än i gruppen 20‑64 år där 55 procent av männen och 38 procent av kvinnorna är överviktiga.
 • 16‑19‑åringar reser mycket, framför allt flickorna. 78 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna gjorde en semesterresa om minst en vecka 2011. I åldersgruppen 20‑64 år var motsvarande andel för både kvinnor och män 62 procent.
 • Att läsa böcker är inte populärt i gymnasieåldern, framför allt inte bland pojkarna. Det är 34 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna som läser skönlitteratur varje vecka. I åldersgruppen 20‑64 år är andelarna högre, 40 respektive 23 procent.
Etiketter