På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:14

Författare

Kerstin Fredriksson

arbetar med arbets­miljö­statistik och Arbets­krafts­under­sökningarna på SCB.

aku@scb.se

Fakta

I arbets­krafts­under­sökningarna kan man betraktas som hemma­boende barn till och med 24 års ålder. De som deltar i under­sökningen får själva uppge hur många barn som bor i hus­hållet och hur gamla de är.

Vill och kan jobba mer

Arbets­krafts­under­sökningarna vill bland annat belysa hur många som vill och kan jobba mer än de gör idag – hur många som faktiskt kan ta ett jobb i en nära framtid. Dessa kallas för under­syssel­satta. 41 000 pappor och 77 000 mammor i artikeln är under­syssel­satta. Hälften av dessa pappor arbetar redan heltid, men vill ändå arbeta mer. De under­syssel­satta mammorna är till över­vägande del deltids­arbetande.

Pappor jobbar mest av alla

Mammor anpassar sin arbetstid efter barnens ålder och antal. Pappor går däremot genom yrkes­livet relativt opåverkade av föräldra­skapet. Deltid är ovanligt bland dem.

Leende mamma och barn i motljus

Det var ungefär 4,5 miljoner svenskar som var syssel­satta det fjärde kvartalet 2009, enligt SCB:s arbets­­krafts­­under­­sökning. Av dessa var det drygt 2 miljoner som bodde till­sammans med barn under 25 år. Cirka en halv miljon bodde med barn som var två år eller yngre, medan övriga hade äldre barn.

Hur ser föräldrarnas arbetstid ut? Det är framför allt kvinnor som har kortare arbets­tid. Över 90 procent av de syssel­satta männen i åldern 25–54 år med barn hemma arbetar heltid, jämfört med knappt 66 procent av kvinnorna.

Deltid är ovanligt bland pappor

Sysselsatta män och kvinnor i åldern 25–54 år med hemma­varande barn, uppdelat efter arbets­tidens längd, fjärde kvartalet 2009

Fraktionsstapeldiagram över sysselsatta män och kvinnor i åldern 25–54 år med hemma­varande barn, uppdelat efter arbets­tidens längd, fjärde kvartalet 2009

Det är mycket ovanligt att män jobbar deltid, även när de har barn hemma.

Pappor jobbar mer än andra män. Om man jämför pappor med män som inte bor med barn så visar det sig att andelen som arbetar heltid är 89 procent för de utan barn, men 93 procent för papporna. Andelen hel­tids­arbetande kvinnor är däremot 76 procent för de utan barn, men 66 procent för mammorna. Mammor arbetar alltså deltid i större utsträckning än andra kvinnor, men för papporna är det tvärt om.

Heltid ovanligare bland mammor med flera barn

Heltidsarbetande män och kvinnor i åldern 25–54 år med hemma­varande barn, uppdelat efter antal barn, fjärde kvartalet 2009

Stapeldiagram över heltidsarbetande män och kvinnor i åldern 25–54 år med hemma­varande barn, uppdelat efter antal barn, fjärde kvartalet 2009

Antalet barn i familjen påverkar mammors arbetstid mer än pappors.

Barnens ålder har betydelse för mammornas arbetstid. När yngsta barnet är i för­skole­åldern arbetar omkring 60 procent av mammorna heltid. När det yngsta barnet går i högstadiet är det 70 procent. Pappornas arbets­tider påverkas ytterst lite av barnens ålder.

Antalet barn i familjen har också betydelse för kvinnors arbets­tid. Kvinnor med ett barn arbetar heltid till omkring 70 procent medan kvinnor med 2–4 barn arbetar hel­tid till 63 procent. Pappors arbets­tider påverkas mycket lite av hur många barn det finns i familjen.

Är föräldraskapet orsaken till deltiden eller finns det också andra skäl? Bland mammor är den vanligaste orsaken till deltid att ta hand om barn.

Pappor deltidsarbetar i väntan på heltidsjobb

Orsak till deltidsarbete bland män och kvinnor i åldern 25–54 år med hemma­varande barn, fjärde kvartalet 2009

Stapeldiagram över orsak till deltidsarbete bland män och kvinnor i åldern 25–54 år med hemma­varande barn, fjärde kvartalet 2009

Orsakerna till deltid skiljer sig åt för kvinnor och män. Många kvinnor och män önskar dock ett heltidsarbete.

De pappor som jobbar deltid är betydligt färre. För dem är den vanligaste orsaken till deltid att hel­tids­jobb saknas. Bland de pappor som jobbar deltid är det en femtedel som gör det för att ta hand om barn.

För de flesta är det inte tillgång till dagis­plats eller annan tillsyn av barnen som avgör om man jobbar deltid. Endast omkring 5 procent av de som deltids­arbetar på grund av vård av barn skulle vilja arbeta heltid om lämplig barn­tillsyn ordnades.

Stor skillnad i arbetstid mellan undersysselsatta mammor och pappor

Undersysselsatta män och kvinnor i åldern 25–54 år med hemma­varande barn uppdelat efter arbets­tidens längd, fjärde kvartalet 2009

Stapeldiagram över undersysselsatta män och kvinnor i åldern 25–54 år med hemma­varande barn uppdelat efter arbets­tidens längd, fjärde kvartalet 2009

41 000 pappor och 77 000 mammor är undersysselsatta. De kan och vill jobba mer än idag.

Etiketter