På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-05-27
Nr 2013:35

Författare

Anne Danielsen Rackner

arbetar med Under­sök­ning­arna av lev­nads­för­håll­anden på SCB.

010-479 42 66

anne.danielsenrackner@scb.se

Papporna läser oftast jobbmejl på fritiden

En tredjedel av de anställda som har barn under 13 år läser sin jobb­mejl på fritiden minst en gång i veckan. Det är särskilt vanligt bland dem med hög befatt­ning. Pappor är mest till­gäng­liga. Två av fem pappor sköter sitt arbete via e‑post utanför arbetet.

Pappa med litet barn i knät tittar på en datorskärm

SCB:s Undersökningar av levnads­förhåll­anden visar att en av fyra anställda, cirka 940 000 personer, läser mejl som rör jobbet på fri­tiden minst en gång i veckan. Det är något van­ligare bland män än bland kvinnor, 28 procent av männen gör det varje vecka jämfört med 23 procent av kvinnorna.

Citat: 34 procent av anställda med barn under 13 år läser jobbmejl på sin fritid.Under­sökningen visar att mejl­läsandet utanför arbets­tid har att göra med familje­situa­tionen och vilken befatt­ning man har på jobbet. Det är van­ligare bland anställda som har barn i unga åldrar. Bland för­äldrar till barn under 13 år uppger 34 procent att de läser jobb­mejl varje vecka på sin lediga tid, jäm­fört med 21 procent bland övriga. Tittar man bara på papporna är andelen 39 procent. Andelen ökar dess­utom med nivån på befatt­ningen. Bland anställda i ledande positioner sköter hela 70 procent sitt jobb på fri­tiden via mejlen.

Det finns också skillnader mellan olika ålders­grupper. Av de anställda i åldern 35‑44 år uppger 35 procent att de läser jobb­mejl på fri­tiden varje vecka, medan siffrorna i övriga ålders­grupper är lägre. Det kan inte bara för­klaras av att för­äldrar till barn under 13 år ofta är i åldern 35‑44 år, efter­som skill­naderna finns även inom denna ålders­grupp. Bland de anställda i åldern 35‑44 som har små barn läser 39 procent jobb­mejl på fri­tiden minst en gång i veckan, medan siffran är 24 procent för dem utan barn.

Småbarnsföräldrar läser jobbmejl utanför arbetstid

Andel som har läst e‑post på fritiden om saker som rör jobbet minst en gång i veckan de senaste 12 månaderna, fördelat på om man har barn eller inte och kön. Anställda 16‑64 år. 2010‑11

Stapeldiagram över andel som har läst e‑post på fritiden om saker som rör jobbet minst en gång i veckan de senaste 12 månaderna, fördelat på om man har barn eller inte och kön

Skillnaden mellan dem som har barn under 13 och inte är större bland män än bland kvinnor.

Etiketter