På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-06-09
Nr 2015:130

Författare

Karin Zetterberg Grünewald

arbetar med analyser inom utbildning och arbetsmarknad på SCB.

010-479 45 31

karin.grunewald@scb.se

Fakta

Trender och prognoser 2014

I Trender och prognoser 2014 pre­sen­teras beräk­ningar över till­gången och efter­­frågan på utbildade, med siktet ställt på år 2035.

Beräkningarna av den framtida till­gången på personer med olika utbild­ningar syftar till att visa vad resul­tatet blir om utbild­nings­systemet förblir i stort sett det­samma som idag och om personer väljer och slut­för utbild­ningar på samma sätt och i samma takt som idag.

Stora skillnader mellan till­gång och efter­frågan kräver stora anpass­ningar. Det leder inte nöd­vänd­igt­vis till att ett visst antal personer kommer att bli arbets­lösa eller att lediga platser inte kommer att tillsättas.

Populär utbildning i journalistik ger framtida överskott

År 2035 förväntas det vara överskott på examinerade inom journalistik och medievetenskap i relation till den förväntade efterfrågan. Det framgår av SCB:s publikation Trender och prognoser 2014.

Illustration

År 2035 förväntas tillgången på personer med journalistisk och medievetenskaplig utbildning överstiga efterfrågan med 12 000 personer. Detta trots att de i arbetskraften idag med den här utbildningen bara består av drygt 13 000 personer. En viktig orsak är åldersfördelningen inom gruppen, och hur den väntas utvecklas på sikt. En närmare titt visar nämligen att gruppen idag är relativt ung. De flesta är i åldern 30 till 34 år. År 2035 närmar de sig 60 år och enligt prognosen kommer ännu större kullar att följa dem.

Intresset för att utbilda sig inom området är stort, och givet de val av utbildning vi ser idag kommer tillgången mer än fördubblas på tjugo års sikt. Dagens hårda konkurrens om jobben för både nyutexaminerade och erfarna journalister kan därmed komma att förvärras på sikt. Detsamma gäller även för andra konstnärliga och humanistiska utbildningar.

Stort glapp väntas i framtiden

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med journalistisk och medievetenskaplig utbildning till 2035

Linjediagram över prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med journalistisk och medievetenskaplig utbildning till 2035

Stora kullar väntas

Åldersfördelning journalistik och medievetenskapligt utbildade år 2012 och år 2035

Histogram över åldersfördelning journalistik och medievetenskapligt utbildade år 2012 och år 2035

Etiketter