På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:11

Författare

Lovisa Sköld

arbetar med ekonomisk välfärds­statistik på SCB.

010-479 64 74

lovisa.skold@scb.se

Hans Heggemann

arbetar med ekonomisk välfärds­statistik på SCB.

010-479 68 10

hans.heggemann@scb.se

ROT nästan tre gånger vanligare än RUT

Det totala beloppet för rot-avdrag var drygt 13 miljarder kronor år 2010. Det var nästan tio gånger mer än beloppet för rut-avdrag. De hushåll som gör rot-avdrag har högre inkomst än dem som inte gör avdrag.

Närbild på händer som mäter med tumstock

Det totala beloppet för rot-avdrag var drygt 13 miljarder kronor år 2010. Det var nästan tio gånger mer än beloppet för rut-avdrag. De hushåll som gör rot-avdrag har högre inkomst än dem som inte gör avdrag.

I det förra numret av Välfärd, nr 1/2011 skrev vi en artikel om rut-avdraget. Nu har turen kommit till rot-avdraget. Möjligheten att göra rot-avdrag fanns senast år 2005 och 2006, och återinfördes 2009.

RUT- och ROT-avdragen fungerar skattetekniskt på samma sätt. Man anlitar ett företag för en tjänst och får en skattereduktion på halva arbetskostnaden. Det gemensamma formella namnet för avdragen är Skattereduktion för husarbete.
Men det finns också skillnader mellan rot och rut. En viktig skillnad är att alla har möjlighet att göra rut-avdrag för hushållsarbete. För att göra rot-avdrag däremot krävs att man äger ett småhus, en bostadsrätt eller ett fritidshus. Man kan alltså inte få rot-avdrag för reparationer i sin hyresrätt.

En annan skillnad mellan avdragen är att rot-avdraget är betydligt större, både när det gäller antalet personer som har gjort avdraget och det totala beloppet. År 2010 var det 325 000 personer som gjorde rut-avdrag och 870 000 som gjorde rot-avdrag. Den totala skattereduktionen för hus­arbete var 14,4 miljarder kronor. rot-avdraget stod för drygt 90 procent av denna summa. Uppgifterna för 2010 är preliminära och kan inte redo­visas efter inkomstnivå eller hushållstyp, men för år 2009 är det möjligt.

Närmare 60 procent av befolkningen (18 år och äldre) ägde sin bostad eller sitt fritidshus 2009 och hade därmed möjlighet att anlita hantverkare och göra rot-avdrag för det. Av dessa drygt fyra miljoner personer var det 15 procent som faktiskt gjorde rot-avdrag.

Bland dem som bor i småhus var andelen med avdrag störst. Där gjorde 19 procent avdrag jämfört med 7 procent av dem med bostadsrätt och 12 procent av dem som endast har fritidshus. Att avdrag är mindre vanligt om man har bostadsrätt kan bero på att man i en bostadsrätt endast får göra avdrag för arbete inne i bostaden. Åtgärder som gäller de delar av bostaden som bostadsrättsföreningen har ansvar för kan den boende inte göra avdrag för.

Bland de yngsta och de äldsta i befolkningen är det färre som har möjlighet till avdrag. Yngre personer har ännu inte köpt någon bostad och de äldsta har i många fall sålt sin. Mindre än 20 procent i åldrarna 18–24 år och mindre än 40 procent i åldrarna 25–29 år äger sitt boende eller har ett fritidshus. I åldrarna 40–69 år ligger andelen kring 70 procent och bland dem över 75 år på drygt 50 procent. Andelen som gör avdrag av dem som har möjlighet till det är också mindre bland de yngre och de äldre.

Det är vanligare att män gör rot-avdrag än att kvinnor gör det. 17 procent av männen som kunde göra avdrag gjorde det jämfört med 12 procent av kvinnorna.

Samman­boende gör rot-avdrag i större utsträckning än ensamstående. Det gäller oavsett om det finns barn i hushållet eller inte. Över 80 procent av de samman­boende har möjlighet att göra rot-avdrag. Bland ensamstående är det färre än hälften. Samman­boende gör också avdrag i större utsträckning än ensamstående. Av dem som hade möjlighet att göra avdrag låg andelen bland samman­boende på cirka 30 procent och bland ensamstående kring 12 procent.

Få unga har ROT-avdrag

Andelen med möjlighet till ROT-avdrag och andelen som gjort avdrag, efter ålder, 2009

Stapeldiagram över andelen med möjlighet till ROT-avdrag och andelen som gjort avdrag, efter ålder, 2009

Andelen som har möjlighet att göra rot-avdrag är högst kring 60-årsåldern. Andelen som gör ROT-avdrag av dem som har möjlighet till det är störst de första åren efter pension. Skillnaderna mellan olika åldrar är små bortsett från de yngsta och de äldsta som ligger på lägre nivåer.

När man studerar konsumtion av varor och tjänster i relation till inkomster väljer man ofta att se till hushållets samlade inkomster. De hushåll som äger sitt boende och därför har möjlighet att göra rot-avdrag har i genomsnitt högre inkomster än de hushåll som inte har den möjligheten. Dessutom hade de hushåll som faktiskt gjorde rot-avdrag högre inkomst än de som hade möjlighet till, men inte gjorde något avdrag.

Det maximala beloppet för rot-avdrag är 50 000 kronor per person och år. De allra flesta har dock gjort avdrag på betydligt lägre belopp. Medelbeloppet var 15 000 kronor, och var tredje person hade ett avdrag på mindre än 5 000 kronor. För var tionde av dem som gjorde avdrag låg beloppet på över 40 000 kronor. Det är inga större skillnader mellan boende i småhus, bostadsrätt och fritidshusägarna när det gäller storleken på avdraget.

Personer med högre inkomst hade större rot-avdrag än personer med lägre inkomst. Som exempel hade personer med en inkomst på 200 000 kronor ett avdrag på i genomsnitt 12 000 kronor, medan de som hade en inkomst på 600 000 kronor hade ett avdrag på i snitt 20 000 kronor.

Andelen som har möjlighet att göra ett rot-avdrag varierar kraftigt mellan kommunerna. Skillnaderna beror främst på hur bostadsbeståendet ser ut. Om det finns många hyresrätter i en kommun minskar den andel av befolkningen som har rätt till avdrag. Vallentuna var den kommun där störst andel personer hade möjlighet att göra rot-avdrag, 79 procent. I Sundbyberg var andelen lägst, 42 procent.

Danderyd är den kommun där störst andel av dem som kunde göra ett rot-avdrag också gjorde det, 27 procent. Andelen var lägst i Haparanda, 6 procent.

Etiketter