På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:9

Författare

Amanda Werngren

arbetar med Statistik­databasen på SCB.

amanda.werngren@scb.se

Fakta

Utöver Statistik­atlasen med data från flera olika ämnes­områden finns det just nu sju för­valda analyser att välja bland:

  • Befolknings­tillväxt 2009
  • Åldrande befolkning
  • Kommunal­skatten 1974–2011
  • Högutbildade 1990–2009
  • Inkomster 1991–2008
  • Småhuspriser 1985–2009
  • Förvärvs­intensiteten 1985–2009

Den senaste statistiken finns på www.scb.se/statistikatlasen

Rörliga bilder av Sverige

Nu rör den på sig – statistiken alltså! Med hjälp av Statistikatlasen, SCB:s nya verktyg med rörliga kartor och diagram, kan du se statistiken på ett helt nytt sätt. Följ till exempel andelen som jobbar i Sveriges kommuner från 1985 fram till idag och se hur kartan förändras.

Utsnitt av tematisk Sverigekarta

På SCB:s webbplats finns ett nytt verktyg, Statistikatlasen , som gör det möjligt att ta del av SCB:s regionala statistik i form av rörliga kartor och diagram. Kart- och analysverktyget hjälper dig som användare att se regionala strukturer och sammanhang i statistiken. För att visa hur Statistikatlasen fungerar har vi här låtit statistik om hur stor del av befolkningen i åldern 20 till 64 år som arbetar, förvärvsintensiteten, fungera som exempel.

Analys av regionalt fördelad statistik

För nybörjaren finns förvalda analyser, rörliga bilder, som presenteras tillsammans med en beskrivande text. Här kan användaren interagera med bilderna och upptäcka intressanta samband.

Förvärvsintensiteten år 2009. Genom att ställa markören över en kommun kan du se uppgifter för just den kommunen.

Skärmdump av temetisk Sverigekarta och grafer över Förvärvsintensiteten år 2009

Presentationen av förvärvsintensiteten 1985–2009 är centrerad kring en rörlig karta. Den samspelar med ett korrelationsdiagram, ett diagram som beskriver sambandet mellan olika variabler. Variablerna i det här exemplet visar kommunens förvärvsintensitet för kvinnor respektive män och folkmängden.

Animering av tidsserier

För att följa hur utvecklingen ser ut över tid, klickar du på Play-knappen. Då animeras tidsserien i kartan och diagrammet och data rör sig över tiden som en slags film. Det går också att välja tidsperiod genom att dra pilen till önskat läge på tidsaxeln.

Förvärvsintensiteten år 1991

Skärmdump av temetisk Sverigekarta och grafer över Förvärvsintensiteten år 1991

I bilden är året 1991. Läget på arbetsmarknaden var bra och många kommuner hade hög förvärvsintensitet. Samtidigt hade trenden med ökad förvärvsintensitet vänt, i de spår (Trails) som ritas ut för de markerade kommunerna syns fallande linjer.

Interaktivitet – byte av variabler

Du kan välja de variabler du vill analysera från den statistik som finns inlagd. I korrelationsdiagrammet, som beskriver sambandet mellan olika variabler, kan du utöver variabler på de båda axlarna, också påverka vad prickens storlek ska återspegla.

Utpendlare, som bor i en kommun och arbetar i en annan, och förhållandet mellan förvärvsintensiteten för män och kvinnor år 2009

Skärmdump av temetisk Sverigekarta och grafer över Utpendlare år 2009

I bilden har kartans redovisning av Förvärvsintensitet ersatts av Utpendlare, totalt. I korrelationsdiagrammet syns att det är ett fåtal kommuner där kvinnor har en högre förvärvsintensitet än män och att dessa kommuner gränsar till Norge och Finland. Av texten till analysen framgår att personer som pendlar till våra grannländer inte kommer med i statistiken som förvärvsarbetande.

Uppgifter om gränspendlare visar att andelen män som pendlar ofta är större än andelen kvinnor.

Statistikatlasen – fler analysmöjligheter

För den mer vane statistikanvändaren finns möjlighet att göra egna analyser av statistiken och till och med att ladda in egna data i verktyget. Under länken Statistikatlasen kan du fritt välja mellan variabler från olika ämnesområden; arbetsmarknad, befolkning, boende, byggande och bebyggelse, inkomster, offentlig ekonomi och utbildning. Gå till Attribut och Ladda data.

Utvecklingen av medelinkomsten i förhållande till förvärvsintensiteten år 2008

Skärmdump av temetisk Sverigekarta och grafer över medelinkomst i förhållande till förvärvsintensiteten år 2008

Bilden visar utvecklingen av medelinkomsten i förhållande till förvärvsintensiteten år 2008 och är bara ett exempel på alla de möjligheter som verktyget Statistikatlasen ger.

Mer om Statistikatlasen och analyser

Statistikatlasen är ett kraftfullt verktyg för analys av den statistik som finns i SCB:s stora lager av officiell statistik i Statistikdatabasen. Statistikatlasen kommer successivt att fyllas på med nya data och uppdaterade tidsserier. Verktyget ger många fler möjligheter än vad vi visat här. Det finns till exempel stapeldiagram, traditionella tabeller och histogram och det går att få en rörlig bild av allt som är inlagt för flera tidpunkter. Det är bara att gå in och prova! Statistikatlasen är skapad med Statistics eXplorer utvecklat av NComVA (Norrköping Communicative Visual Analytics).

Etiketter