På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-03-03
Nr 2015:92

Kontaktperson

Hans Heggeman

arbetar med ekonomisk väl­färds­statistik på SCB.

010-479 68 10

hans.heggemann@scb.se

Intervju

SCB har full koll på pensionerna

De senaste åren har det varit ett ökat fokus på pensioner. Det har skett i takt med att mer ansvar för pensionen har lagts på individen. Samtidigt upptäcker allt fler att det kan bli knapert på ålderns höst. På SCB har vi koll på statistiken kring pensionerna som betalas ut.

Hans Heggeman

SCB har i uppgift att sammanställa utbetalda pensioner som en del av inkomst­statistiken. Det görs med hjälp av upp­gifter från bland annat Skatte­verket, som landar på SCB i slut­lig form i december varje år. Där­efter till­tar ett intensivt arbete.

– Vi granskar siffrorna vi får in på olika sätt och kollar att allt ser okej ut innan vi offent­lig­gör statistiken i januari, säger Hans Hegge­mann, som arbetar med statistik om inkomster på SCB.

Den senaste statistiken som finns till­gäng­lig, och som publi­cer­ades i januari 2015, omfattar inkomst­året 2013. Det tar alltså ett år innan upp­gift­erna är klara att publiceras. Anled­ningen till det är att Skatte­verket först måste fast­ställa taxeringen.

Vad kan man hitta om pensioner i SCB:s statistik?

– Där finns samlade uppgifter om alla pensioner som betalas ut i landet. Man kan se hur höga eller låga pensioner befolkningen har, dessutom hur många som har tjänste­pension, privat pension eller garantipension och hur stora dessa belopp är. Man kan också se hur stora insättningar som folk gör i privat pensionssparande. Och alla dessa uppgifter kan kopplas till andra variabler som till exempel kön, ålder, utbildning, var i landet man bor och om man är född i Sverige eller inte, säger Hans Heggemann.

I SCB:s inkomstregister finns uppgifter om pensioner sedan 1970-talet, men på den tiden var statistiken inte lika detaljerad som i dag. Det finns dock möjlighet att studera personer över lång tid och exempelvis undersöka hur de har pensionssparat eller hur de har tagit ut avtalspension och privat pension.

SCB publicerar varje år grundläggande statistik om personer. Prognoser för framtida pensioner står Pensionsmyndigheten för, som i sin tur använder sig av statistik från SCB.

Befolkningsprognoserna ligger exempelvis till grund för de antaganden om folks framtida pensioner som skickas ut i de orangea kuverten. Dessutom använder Pensionsmyndigheten SCB:s livslängdstabeller för att räkna ut hur stora pensioner som ska betalas ut.

Vilka använder pensionsstatistiken?

– Vi har regelbundet ganska stora uppdrag som gäller pensioner. Kunderna kommer från både den offentliga sektorn och den privata sektorn. Förfrågningar kommer bland annat från media, pensionärsorganisationer, fackorganisationer och forskare. Det kan handla till exempel om pensionerna för dem som har varit medlemmar i ett visst fackförbund eller hur förändrade regler skulle påverka olika grupper av pensionärer, säger Hans Heggemann.

Intervju: Teresia Dunér

Etiketter