På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-06-09
Nr 2014:36

Författare

Jonas Olofsson

arbetar med demo­krati­statistik på SCB.

010-479 47 18

jonas.olofsson@scb.se

Fakta

Antal övriga partier

På grund av att det endast krävs en inkommen valsedel för att etablera ett parti i ett svenskt val görs det ingen total samman­ställ­ning av hur många små partier som får röster i varje val. Däremot räknas hur många röster de övriga partierna samman­taget får.

Spärrar i riksdagsval

För att ett parti ska få mandat i riks­dagen krävs att man når upp till 4 procent av rösterna i valet, alter­nativt att partiet får mer än 12 procent av rösterna i en val­krets. För partier som inte når upp till detta finns även andra spärrar som kan ha betyd­else. Om partiet får 1 procent av rösterna i ett val får de vid nästa val val­sedlar upp­tryckta och distri­buerade till alla val­lokaler av Val­myndig­heten. Om ett parti får 2,5 procent av rösterna får de rätt till partistöd.

Valallianser

Det finns de som anser att en röst på ett parti som inte kommer in i riks­dagen är en bort­kastad röst. Mindre partier kan ingå en val­allians med etablerade partier. På det viset räknas röster på det mindre partiet till det etablerade partiets röster om det mindre partiet inte når upp till riks­dags­spärren.

Så tar sig småpartierna in i riksdagen

Fyra nya partier har tagit sig in i riksdagen sedan 1970-talet. De tre som har mandat idag har haft en liknande väg in i riksdagen. De har haft ett relativt starkt stöd, runt 3 procent, i valet före deras senaste inträde i riksdagen.

Valsedlar på ett bord

Citat: 1,4 procent av rösterna vid 2010 års val gick till partier som inte fick mandat i riksdagen.I SCB:s redovisning av valresultat framgår hur många röster och mandat som till­fallit partier som tagit mandat i riksdagen. De partier som inte klarar riksdagens 4‑pro­cents­spärr samman­förs i de flesta fall till kategorin övriga partier. Det finns ingen bestämd definition av vad ett övrigt parti är, men här avses partier som inte tagit mandat i riks­dags­valet vid respektive val­till­fälle. Denna grupp partier är en väldigt heterogen samling. Bland de övriga partierna finns mindre partier på både höger- och vänster­kanten, pensionärs­partier och inte sällan partier som framförallt driver en enskild fråga, så kallade enfråge­partier. Det handlar också om partier som har suttit i riksdagen men ramlat ur och partier som idag är etablerade på riksnivå men som inte alltid har varit det.

De partier som redan sitter i riksdagen ses i de flesta sammanhang som de huvud­sakliga aktörerna när ett nytt riksdagsval står för dörren. Det är dessa partier som media och allmänhet riktar störst intresse mot inför ett val, vilket bland annat märks vid parti­ledar­debatter inför valen.

Citat: Ny demokratis framgång i 1991 års val skiljer sig från de övriga partier som kommit in i riksdagen eftersom de nådda riksdagen i sitt första val.

Hur stor del av väljarna som röstar på övriga partier har varierat kraftigt över tid och är, enligt den definition som används här, beroende av vilka partier som får mandat i riksdagen. I riksdagsvalet 2010 fick partier som inte tog mandat totalt 85 023 röster, vilket motsvarade 1,4 procent av de giltiga rösterna. Det var den lägsta noteringen sedan 1960‑talet, och kan jämföras med ”rekordåret” 2006 då övriga partier fick 5,7 procent av rösterna. De tre största partier som inte tog något riksdagsmandat 2010 var Piratpartiet med 38 491 röster (0,6 procent), Feministiskt Initiativ med 24 139 röster (0,4 procent) och Sveriges Pensionärers Intresseparti med 11 078 röster (0,2 procent).

Vanligt med ökande väljarstöd innan inträde i riksdagen

Övriga partier som fått mer än 1 procent av de giltiga rösterna i riksdagsval, 1973–2010

Övriga
partier
-73-76-79-82-85-88-91-94-98-02-06-10
Kristdemo-
kraterna
1,81,41,41,9Va2,9RiRiRiRiRiRi
Miljöpartiet 1,71,5Ri3,4RiRiRiRiRi
Ny Demokrati Ri1,2
Sverige-
demokraterna
1,42,9Ri

Ri = partiet fick mandat i riksdagen
Va = valallians

Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna hade ett ökande stöd i de val som föregick partiernas senaste inträde i riksdagen.

Få röster på övriga partier år 2010

Andel röster på övriga partier i riksdagsval, 1973–2010

Linjediagram över andel röster på övriga partier i riksdagsval, 1973–2010

Diagrammet visar andel röster på partier som inte tagit mandat i riksdagsvalet vid respektive valtillfälle.

Etiketter