På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-06-03
Nr 2015:121

Författare

Maria Sjölander

arbetar på kommunikations­avdelningen på SCB.

010-479 40 53

maria.sjolander@scb.se

Fakta

På tal om kvinnor och män

Fickboken På tal om kvinnor och män gavs ut första gången 1984 och ges ut vartannat år av SCB. Utifrån aktuell statistik beskriver den kvinnors och mäns verklighet på många olika områden i samhället ur ett jämställdhets­perspektiv.

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ bildades år 2005 av bland andra Gudrun Schyman. I valen 2014 tog partiet plats i EU-parlamentet och i 13 kommuner runt om i Sverige. FI driver en politik för människors lika rättig­heter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klass, sexualitet, funk­tionalitet, könsuttryck eller religiösa övertygelse. Partiledare är Sissela Nordling Blanco och Gudrun Schyman.

Schyman: Samhällsutvecklingen måste baseras på kunskap – inte tyckande

Feministiskt initiativs grundare Gudrun Schyman visar upp sitt exemplar av SCB:s fickbok om jämställdhet På tal om kvinnor och män. Källa:SCB träffar henne för att prata om feminism, jämställdhet och betydelsen av statistik. 

Gudrun Schyman

Politikern Gudrun Schyman är idag egenföretagare och arbetar med att utbilda och hålla föreläsningar i jämställdhetsfrågor och diskrimineringsfrågor. Dessutom är hon fortfarande aktiv inom Feministiskt initiativ som partiledare och handledare. Gudrun Schyman beskriver sig själv som en förändrare och det var under hennes utbildning på Socialhögskolan på 1960-talet som hon började inse att hon kunde vara med och påverka samhället.

– Den feministiska ideologin bygger på en mycket stark förändringskraft att lämna gamla könsstereotyper och patriarkalt tänkande som finns i de intima, de samhälleliga och de internationella relationerna. Som förändrare vill jag få till stånd en utveckling så att vi kan modernisera både vårt samhälle och våra relationer, förklarar hon.

Gudrun Schyman definierar feminism som en ideologisk bas för en analys utifrån kön och makt, för att se hur det ser ut och varför det ser ut som det gör i samhället. Utifrån den analysen kan man sedan formulera en politik för förändring där jämställdhet är målet.

Långt kvar till målen

Så här lyder regeringens mål för Sveriges jämställdhetspolitik: ”Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Utifrån detta arbetar regeringen efter fyra delmål:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Ekonomisk jämställdhet.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

– Det är ju väldigt få som inte skriver under på regeringens jämställdhetsmål, men det är många som backar när man talar om vad som behöver göras. Många tycker till exempel att vi redan har kommit väldigt långt i de här frågorna här i Sverige och ifrågasätter om vi verkligen behöver göra mer. Men det är en myt – statistiken visar svart på vitt att vi inte är framme vid målen, tvärtom har vi långt kvar. På vissa områden står utvecklingen still och inom andra områden går vi till och med bakåt. Jag tycker därför att det är oerhört viktigt att vår samhällsutveckling baseras på kunskap och inte på en massa tyckanden, säger Gudrun Schyman och håller fram fickboken På tal om kvinnor och män.

Fickboken är tummad och ser välanvänd ut. Gudrun Schyman berättar att hon använder den jämt och ständigt när hon träffar andra – just för att visa att här finns det kunskap om hur vårt samhälle ser ut idag.

– För att nå jämställdhet behöver vi nämligen förstå vägen dit. Men det finns fortfarande många som inte förstår att det är ett kunskapsområde likväl som hållbarhet. Det är därför jämställdhetsstatistiken är ovärderlig och guld värd – den ger en samlad och generell bild av hur saker och ting faktiskt förhåller sig till varandra i verkligheten.

Politikernas ansvar

Med internationella mått mätt anser Gudrun Schyman att Sverige är ett bra land att leva i om man ser till kvinnors möjlighet till utbildning, arbetsliv och föräldraskap. Men hon tycker också att det är upprörande att vi inte har kommit längre.

– Till exempel har vi fortfarande en tydlig uppdelning i könsroller, när det gäller representation i näringslivet ligger vi pyrt till, inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har ökat och mäns våld mot kvinnor förekommer i lika hög grad här som i våra grannländer och andra länder i västvärlden.

Gudrun Schyman påpekar att det är viktigt att förstå att delmålen i jämställdhetspolitiken hänger ihop med varandra och att vi måste arbeta med alla frågor samtidigt. Hon är trots allt optimistisk och hoppas att det har skett förändringar i riktning mot jämställdhetsmålen om tio år.

– Det handlar framför allt om att synliggöra samband och sammanhang på den strukturella nivån i samhället, för det är där vi måste fatta de avgörande besluten. Jag ser också framför mig att man måste göra upp planer för när målen ska vara klara.

Allmänhetens medvetenhet om jämställdhetsfrågorna ökar i takt med att politiken lyfter frågorna. Men Gudrun Schyman uttrycker viss oro över att kunskapsnivån har sjunkit.

– Alla som vill arbeta med jämställdhet borde skaffa och läsa SCB:s fickbok På tal om kvinnor och män. Det här är en otroligt bra kunskapsbas som visar hur det står till, avslutar Gudrun och håller återigen upp sitt exemplar av fick­boken.

Etiketter