På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-12-10
Nr 2014:69

Författare

Anna Hagman

arbetar med Under­sök­ning­arna av lev­nads­för­håll­anden på SCB.

010-479 48 19

anna.hagman@scb.se

Singelföräldrar känner sig ofta ensamma

Ungefär var sjunde person i Sverige känner sig ensam. Om man är sambo eller ensamstående har stor betydelse för känslan av ensamhet. Däremot känner sig singelföräldrar lika ensamma som de som bor för sig själva.

Kvinna tröstar ett barn

Frågans formulering: Har du känt dig ensam under de senaste två veckorna?

I Sverige är det ungefär 14 procent av befolk­ningen, 16 år och äldre, som känner sig ensamma. Det framgår av Under­sök­ning­arna av lev­nads­för­håll­anden för 2012–2013. Del­tagarna fick då svara på frågan om de känt sig ensamma under de två senaste veckorna.

Det är en större andel ensam­boende än samman­boende som känner sig ensamma. Däremot är det ungefär lika stor andel som känner sig ensamma bland ensam­stående med barn som bland de ensam­boende. Andelen som känt sig ensamma är i båda grupperna närmare 30 procent.

Minst ensamma känner sig samman­boende som inte har några hemma­boende barn. Cirka 6 procent svarade att de hade känt sig ensamma. Bland samman­boende med barn är andelen nästan lika låg, cirka 7 procent.

Det är vanligare att kvinnor känner sig ensamma. Det var 16 procent av kvinnorna och 11 procent av männen som svarade ja på frågan i undersökningen. Skillnaden mellan könen är särskilt stor bland de yngsta och äldsta. I ålders­gruppen 16–19 år upplever 18 procent av kvinnorna och 9 procent av männen en känsla av ensamhet. Därefter minskar andelen som känner sig ensamma med stigande ålder och är som lägst kring pensionsåldern.

Citat: 14 procent av befolkningen känner sig ensamma.I de högre åldrarna sker dock en ökning av andelen ensamma, i synnerhet bland kvinnorna. Bland de som är 80 år eller äldre är skillnaden mellan män och kvinnor i upplevelsen av ensamhet stor. I denna åldersgrupp känner sig 32 procent av kvinnorna och 18 procent av männen ensamma. Skillnaden kan förklaras av att kvinnor över 80 år i större utsträckning bor ensamma, vilket bland annat beror på att det är mycket vanligare att kvinnor blir änkor än att män blir änkemän.

Bland ensamstående är andelen som känt sig ensamma ungefär lika stor bland kvinnor och män i alla åldersgrupper. Däremot är ensamheten större bland de äldsta ensamstående. Bland samman­boende är det något större andel kvinnor än män som känt sig ensamma och andelen är störst bland de yngsta och de äldsta sammanboende kvinnorna. Men andelarna för dessa åldersgrupper ligger ändå långt under andelarna för ensamstående i motsvarande åldersgrupper.

De som intervjuas i Undersökningarna av levnadsförhållanden får även svara på frågan om de har någon nära vän som de kan prata med om i stort sett vad som helst. Det är vanligare, i synnerhet bland kvinnor som har någon nära vän, att de inte känner sig ensamma. Bland kvinnor som har en nära vän hade 15 procent känt sig ensamma, jämfört med 26 procent bland de kvinnor som inte har någon nära vän. Bland män är motsvarande andelar 11 respektive 14 procent.

Sammanboende utan barn upplever minst ensamhet

Andel som känt sig ensamma de senaste två veckorna, år 2012–2013

Stapeldiagram över andel som känt sig ensamma de senaste två veckorna, år 2012–2013

Kvinnor över 80 år känner sig allra mest ensamma

Andel som känt sig ensamma de senaste två veckorna, år 2012–2013

Stapeldiagram över andel som känt sig ensamma de senaste två veckorna, år 2012–2013

Kvinnor ensammare än män bland unga sammanboende

Andel som känt sig ensamma under de senaste två veckorna, år 2012–2013. Procent

Ensam-
stående

Gift eller
sambo

MänKvinnorMänKvinnor
16-29 år2729614
30-49 år263368
50-64 år252635
65-79 år242625
80+ år413839
Samtliga273158
Etiketter