På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-12-17
Nr 2014:79

Författare

Helena Löf

arbetar med jämställd­hets­statistik på SCB.

010-479 67 64

helena.lof@scb.se

Sju av tio företagare är män

Under 2013 var 72 procent av de verksamma företagarna män, resten var kvinnor. Män och kvinnor är ofta verksamma i olika branscher, vilket är tydligt i statistiken. Samtliga branscher utom tre domineras av män.

Det är fler män än kvinnor som är företagare i Sverige. Av totalt 424 000 företagare som var verksamma under 2013 var 119 800 kvinnor och 304 200 män. Det betyder att gruppen bestod av 28 procent kvinnor och 72 procent män. Denna fördelning har varit densamma under de senaste åren.

Kvinnor och män driver i stor utsträckning företag inom olika branscher. Diagramet visar fördelningen mellan kvinnor och mäns företagande inom dessa så kallade näringsgrenar. Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp så är den kvinnodominerad och finns det mer än 60 procent män i en grupp så är den mansdominerad. Under 2013 fanns det en näringsgren bland de egna förtagarna som hade jämn könsfördelning och det var utbildningsväsendet. Två branscher var kvinnodominerade, nämligen vård och omsorg och branschen för personliga och kulturella tjänster, som bland annat består av föreläsare och journalistverksamhet på frilansbasis. Övriga var mansdominerade.

Egna företagare 20-64 år efter näringsgren, 2013

Egna företagare 20-64 år efter näringsgren, 2013

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Ett skäl till att vissa näringsgrenar kraftigt domineras av män är könsfördelningen inom gymnasieutbildningen. Under läsåret 2012/13 var det endast två program som hade en jämn könsfördelning, det vill säga 40-60 procent av vartdera könet. Dessa var naturvetenskapligt program och övriga program. I övriga program ingår elever på individuella program och specialutformade program. Detta mönster fortsätter även för dem som fortsätter att studera vidare på högskolan och får slutligen effekter på arbetsmarknaden. Under 2012 var det endast 14 procent av kvinnorna och 13 procent av männen som arbetade inom yrken med en jämn könsfördelning.

Avgånga från gymnasieskolan efter program eller anknytning till program 2012/13

Avgångna från gymnasieskolan efter program eller anknytning till program 2012/13

Källa: Skolverket

Den ojämna fördelningen på arbetsmarknaden gäller även för entreprenörskap. Det är fler män än kvinnor som kan tänka sig att bli företagare. 2012 svarade 56 procent av männen och 42 procent av kvinnorna att de kunde tänka sig det, enligt siffror från Tillväxtverkets entreprenörskapsbarometer. Samma år registrerades 71 200 personer över 20 år som nya företagare. Av dessa var 36 procent kvinnor och 64 procent män.

Företagare 20 år och äldre efter näringsgren och företagsform 2012

Företagare 20 år och äldre efter näringsgren och företagsform 2012

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB

Företag kan drivas på olika sätt, antingen som enskild firma eller som fåmansaktiebolag. Det är vanligare att män är företagare i eget aktiebolag. Av alla män som är företagare driver 40 procent sina företag som fåmansaktiebolag medan 60 procent driver företaget som enskild firma. Bland kvinnor som driver företag är 25 procent företagare i eget aktiebolag och 75 procent i enskild firma. Det är ungefär samma fördelning om man tittar tillbaka i tiden, till 2004.

Detta och mycket mer går att hitta på jämställdhetsportalen som är ett temaområde på SCB:s webbplats. Där finns indikatorer som följer upp de jämställdhetspolitiska delmålen, samt statistik inom tre fördjupnings­områden. Jämställdhetsportalen uppdateras två gånger per år. Den 4 december 2014 uppdaterades portalen med nya siffror.

Etiketter