På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-02-25
Nr 2014:2

Författare

Jerker Moström

arbetar med mark­använd­nings­statistik och geo­graf­isk analys på SCB.

010-479 40 31

jerker.mostrom@scb.se

Tove Rosenblom

arbetar med inkvart­er­ings­­­statistik på SCB.

010-479 43 49

tove.rosenblom@scb.se

Fakta

Uppgifterna om skidbackarna ingår i boken Mark­använd­ningen i Sverige som SCB publi­cerar vart femte år.

Sjätte utgåvan publicerades i december 2013 och inne­håller ett kapitel om skid­pistar.

Statistiken över gästnätter på hotell, stug­byar och vandrar­hem ingår i inkvart­erings­statistiken som samlas in och produceras av SCB på uppdrag av Till­växt­verket. Den är en del av Sveriges officiella statistik.

Skidbackarnas yta större än Täby

Sportlov kanske allra mest förknippas med skid­åkning i fjällen. De flesta och största skid­backarna finns i Jämtlands och Dalarnas län. Till­sammans upptar Sveriges skid­anlägg­ningar en yta på 7 760 hektar, något större än Täby, som är rikets tionde minsta kommun.

Skidliftar och utförsåkare i solsken

Det finns omkring 370 skidbackar för utförsåkning i Sverige. Bland dessa backar finns både större, kommersiella anlägg­ningar och mindre backar som drivs av ideella föreningar. Gemensamt för alla inräknade skid­backar är dock att de har någon form av lift­anlägg­ning. Variationen mellan skid­anlägg­ningarna är förstås stor med allt från små­backar med knapp­lift och enstaka ned­farter på ett par hundra meter till stora anlägg­ningar med hundra­tals ned­farter på flera kilometer och ett stort antal liftar.

Enligt en marknadsundersökning som gjordes 2011 av SLAO (Svenska lift­anlägg­ningars organisa­tion) beräknades att 2,1 miljoner svenskar hade åkt utför någon gång under det senaste året. Det gav en lift­omsätt­ning på en bra bit över en miljard kronor.

Inte helt oväntat är det sportlovs­veckorna som drar mest folk till backarna. Vi valde ut de 15 skid­anlägg­ningar som hade störst lift­omsätt­ning enligt uppgifter från SLAO och räknade antal gäst­nätter på hotell, vandrar­hem och stug­byar inom fem kilo­meter från dessa anlägg­ningar. Antalet gäst­nätter inom det studerade området uppgick under året 2013 till samman­lagt drygt 1,6 miljoner. Av dessa var en fjärde­del knutna till sport­lovs­veckorna (vecka 7‑11). Som syns tydligt i diagrammet nedan var det vecka 8 och 9 som toppade när det gäller antal gäst­nätter. Påsk­lovet vecka 13 syns också tydligt som en topp i diagrammet.

Gästnätter för hotell, vandrarhem och stugbyar inom 5 kilometer från de 15 största skid­anlägg­ningarna enligt SLAO

Linjediagram över gästnätter för hotell, vandrarhem och stugbyar inom 5 kilometer från de 15 största skidanläggningarna enligt SLAO

Skidpisternas samlade yta uppgår till omkring 7 760 hektar, inklusive till­hörande byggnader och anlägg­ningar. Detta motsvarar en yta som är något större än hela Täby kommun, som är Sveriges tionde minsta kommun. Det finns skid­backar i alla län utom på Gotland. Jämtlands och Dalarnas län stod till­sammans för en knapp tredje­del av antalet backar i landet samt för mer än hälften av arealen med skid­pistar i landet. Även omsätt­nings­mässigt dominerar dessa två län med hela 78 procent av landets årliga lift­omsätt­ning, enligt uppgifter från SLAO.

Skidbackar efter storlek i hektar

Tematisk karta över skidbackar efter storlek i hektar

Samtliga skidbackar i Sverige. Cirkelns storlek står i proportion till skidbackens storlek i hektar.

Även om Skåne inte är känt som ett centrum för alpin­sport så finns här faktiskt flera olika möjlig­heter till utförs­åkning. Sveriges sydlig­aste backe är Ore­backen utanför Sjöbo i Skåne. Sveriges nord­ligaste skid­anlägg­ning är Riks­gränsen mellan Abisko och Narvik i Kiruna kommun.

Antal skidbackar efter län

Liggande stapeldiagram över antal skidbackar efter län

Antalet backar varierar lite beroende på hur man räknar. I vissa fall kan flera backar som är separerade geografiskt ingå i samma anlägg­ning. I diagrammet redovisas samtliga backar.

Stockholmarna har närmast till backen

Det genomsnittliga avståndet till skidbacken för hela Sveriges befolk­ning är knappt 14 kilo­meter fågel­vägen. Allra längst har förstås gotlänn­ingarna med cirka 123 kilometer. Och de måste dessutom korsa vattnet för att ta sig till backen.

När snön ligger över hela Sverige så är det faktiskt de boende i Stockholms län som har det kortaste genom­snitt­liga avståndet, knappt sex kilometer, till en skidbacke. Förklar­ingen till detta är att det finns många små tätorts­nära backar i Stockholms­området. Det kanske tydligaste exemplet är Hammarby­backen som faktiskt ligger inom Stockholms tätort. Totalt sett finns ett tjugotal backar i Sverige som befinner sig innanför tätorts­gränser.

Befolkningens genomsnittliga avstånd i kilometer till närmaste skidbacke

Liggande stapeldiagram över befolkningens genomsnittliga avstånd i kilometer till närmaste skidbacke

Etiketter