På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-05-21
Nr 2014:26

Författare

Kamilla Dahlberg

arbetar med under­sök­ningen Köp­krafts­pariteter (PPP) på SCB.

010-479 41 57

kamilla.dahlberg@scb.se

Fakta

Köpkraftspariteter heter på engelska Purchasing Power Parities (PPP) och samordnas inter­nationellt av Eurostat, Förenta nationerna (FN) och Organisa­tionen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Statistiska centralbyrån ansvarar för pris­mät­ningarna i Sverige.

Totalt ingår 37 länder i den under­sökning som publiceras av Eurostat. I artikeln har vi gjort ett urval av 20 länder. Uppgifter om samtliga länder finns på Eurostats webbplats.

Purchasing power parities (PPPs)

Södra Europa billigast för turisten

Ska du på semester i Europa och vill få så mycket som möjligt för dina semester­pengar? Då ska du söka dig söderut. Hotell, restauranger, transporter och kläder är billigast i länder som Bulgarien och Turkiet. Norge toppar listan över de dyraste länderna när det gäller shopping såväl som hotell­nätter och restaurang­besök.

Kaffekopp

Inom EU görs kontinuerligt en undersökning som jämför prisnivån på mer än 2000 olika konsumtions­varor och tjänster i alla de 28 EU-länderna, samt flera andra europeiska länder. Undersök­ningen heter Köpkrafts­pariteter (PPP) och har som huvudsyfte att jämföra BNP mellan länder. Dock så finns det fler användnings­områden för undersök­ningen, bland annat det som kallas pris­nivå­index och som vi använder i denna artikel.

Vi har valt att titta på resultaten från 20 länder, dit svenskar kan tänkas resa på semester, 16 EU-länder samt Norge, Island, Schweiz och Turkiet som ju står utanför EU. Diagrammen refererar till ett EU28-snitt, alltså ett snitt av prisnivån i de 28 medlems­länderna i EU. Vi har också valt ut tre kategorier av varor och tjänster som vi gärna spenderar våra semester­pengar på; hotell och restaurang, transporter och kläder. Resultaten gäller för år 2012.

I diagrammen ser du hur prisnivån i respektive land förhåller sig till EU-genom­snittet. Diagrammet för transport visar till exempel att Sverige ligger på 134 och att snittet för EU28 är 100. Det betyder att biljetter (tåg-, buss-, båt- och flygresor) som i snitt kostar 100 kronor i EU skulle kosta 134 kronor i Sverige och 46 kronor i Bulgarien, där prisnivån är lägre. Norge, Island, Schweiz och Turkiet ingår inte i EU-snittet, eftersom de inte är medlemmar i EU och är markerade med blå staplar i diagrammen.

Dyra restaurangbesök i Norge

Norge toppar listan som dyraste land i alla de tre kategorierna. Störst är skillnaden för det som turisten kanske lägger allra mest pengar på, nämligen hotell och restaurang. Att äta och bo är nästan dubbelt så dyrt i Norge jämfört med genom­snittet inom EU, 95 procent över snittet. Vid sidan av Norge är det de övriga nordiska länderna samt Schweiz som ligger högt upp på listan, mellan 26 och 57 procent dyrare än EU-genom­snittet. Hotell och restaurang är den kategori där skillnaderna mellan länderna är som störst.

Sverige hamnar bland de fem dyraste länderna i Europa för alla de tre kategorierna av varor och tjänster. Att äta och bo är det som är dyrast för turister som besöker Sverige relativt de andra länderna i jämförelsen. För kategorin hotell och restaurang ligger prisnivån nämligen hela 49 procent över snittet i EU. För kläder samt transporter hamnar Sverige på tredje plats i Europa, 30 respektive 34 procent över EU-genomsnittet.

Restaurang och hotell, prisnivåindex för 2012 (EU28=100)

Stapeldiagram över restaurang och hotell, prisnivåindex för 2012 (EU28=100)

Hotell, vandrarhem, B&B, restauranger, caféer, pubar och barer.

Billigt i Bulgarien och Turkiet

De lägsta prisnivåerna finns i Bulgarien och Turkiet. I Bulgarien kostar restaurang­besök och hotell­vistelse mindre än hälften av vad det kostar i snitt i EU, mer exakt är prisnivån hela 55 procent lägre. Bulgarien är även det billigaste landet för transporter medan kläder är billigast i Turkiet. Det betyder att om du köper kläder som i snitt kostar 1 000 kronor i EU skulle du bara behöva betala 700 kronor i Turkiet. Samma varor skulle däremot kosta 1 300 kronor i Sverige.

Kläder, prisnivåindex för 2012 (EU28=100)

Stapeldiagram över kläder, prisnivåindex för 2012 (EU28=100)

Herr-,dam- och barnkläder.

Det land där prisnivån varierar mest mellan kategorierna är Storbritannien, där man tjänar på att shoppa medan priset för transporter är jämförelsevis högre. Priserna på kläder är i snitt 8 procent lägre än snittet för EU medan det är 34 procent dyrare än genomsnittet att resa med buss, båt, tåg eller flyg.

Transport, prisnivåindex för 2012 (EU28=100)

Stapeldiagram över transport, prisnivåindex för 2012 (EU28=100)

Tåg-, buss-, båt- och flygresor.

Jämföra lika med lika

Men går det att jämföra priset på strömming och potatismos i Sverige med en souvlaki på en restaurang i Grekland eller ett hotellrum i Paris med ett sport­hotell i Österrike?

Undersökningen går ut på att man så långt det är möjligt jämför lika med lika. Man mäter priser på ett flertal olika grupper av både varor och tjänster. Priserna samlas in genom butiks­besök, via internet eller per telefon. Sammanlagt rör det sig om cirka 2 300 varor och tjänster och för varje produkt samlar man in mellan fem och tio prisuppgifter.

Exakt vad som ska pris-mätas är bestämt på förhand och noga specificerat för att man verkligen ska mäta jämförbara produkter. Tanken är att varje land ska prismäta varor och tjänster där likvärdiga produkter finns i de flesta länder, när det gäller livsmedel kan det vara mjölk, ägg eller ketchup. Dessutom mäter alla länderna även en viss andel produkter som är typiska för det egna landets konsumtions­mönster, till exempel livsmedel som knäckebröd i Sverige eller parmaskinka i Italien.

Om vi tittar på de tjänster som en turist använder, till exempel hotell och restauranger, så jämför man en finkrog i det ena landet med en finkrog i det andra landet eller en kvartskrog med en kvarterskrog. Pris­insam­ling­arna sker främst i huvud­städerna men för vissa varor och tjänster, däribland hotell, finns det stora regionala skillnader. Man gör då kompletterande pris­insam­lingar i andra delar av landet alternativt justerar huvud­stads­priserna utifrån prisnivån i resten av landet.

Etiketter