På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-06-09
Nr 2014:31

Författare

Dolan Haddad

arbetar med arbets­marknads­statistik på SCB.

010-479 65 43

dolan.haddad@scb.se

Therese Hedlund

arbetar med arbets­marknads­statistik på SCB.

010-479 65 44

therese.hedlund@scb.se

Fakta

Uppgifterna baseras på den kortperiodiska syssel­sätt­nings­statistiken, där antalet anställda mäts varje månad och redovisas kvartals­vis. I anställda ingår de personer som har anställ­nings­bevis, inklusive personer som driver eget aktie­bolag. Egna före­tagare ingår inte denna statistik, oavsett bolags­form. Statistiken baseras på en urvals­under­sökning till arbets­ställen i både privat och offentlig sektor.

2000-talet:

Stor ökning av anställda i restaurangbranschen

Antalet anställda i restaurang­branschen har nästan för­dubblats mellan 2003 och 2013, från 55 000 till 102 000. Ökningen är större än i övriga tjänste­branscher totalt, men restaurang­branschen har större säsong­svängningar och är känslig för föränd­ringar i konjunkturen.

Efterrätter i ett restaurangkök klara för servering

Svenska folket verkar gå på restaurang och café som aldrig förr. Restaurang­branschen har dessutom varit i fokus genom flera uppmärk­sammade regel­föränd­ringar under de senaste åren. Antalet anställda inom restaurang­branschen uppgick under fjärde kvartalet 2013 till cirka 102 000 personer, vilket är 5 procent av de totalt 2 120 000 anställda inom de privata tjänste­näringarna. Könsfördel­ningen inom branschen är jämn och har varit så under en längre tid.

Flera regelförändringar i restaurangbranschen

Antal anställda inom restaurangbranschen 2003–2013

Linjediagram över antal anställda inom restaurangbranschen 2003–2013

Under de senaste tio åren har antalet anställda inom restaurang­branschen nästan fördubblats. En indexserie över utvecklingen i antal anställda, med år 2003 som basår, visar utvecklingen från 2003 fram till och med 2013. Med ett index kan vi jämföra utvecklingen i branschen med övriga privata tjänste­branscher trots att grupperna är olika stora. Det visar att ökningen inom restaurang­branschen var betydligt större än ökningen inom övriga privata tjänste­näringar. Antalet anställda växte mer eller mindre i samma takt som för övriga tjänste­näringar från våren 2003 till sommaren 2006. Ökningen inom restaurang­branschen tilltog därefter rejält och pågick i två år för att sedan vända nedåt när finans­krisen kom i slutet av 2008. Övriga privata tjänste­näringar ökade betydligt mindre under 2000-talet.

Snabb ökning i Restaurangbranschen sedan 2006

Index över antal anställda i restaurangbranschen jämfört med övriga privata tjänstenäringar, 2003–2013. Index kvartal 1/2003=100

Linjediagram över index över antal anställda i restaurangbranschen jämfört med övriga privata tjänstenäringar, 2003–2013. Index kvartal 1/2003=100

En annan tydlig skillnad är att antalet anställda inom de övriga privata tjänste­näringarna utvecklats i ganska jämn takt med relativt små säsongs­variationer. Restaurang­branschens utveckling däremot uppvisar mycket större säsongs­variationer och även en tydlig konjunktur­nedgång från 2008 till 2010. Det stämmer väl överens med resultat från tidigare studier som visar att restaurang­branschen är förhåll­andevis känslig för konjunktur­svängningar jämfört med andra branscher. Säsongs­trenderna inom restaurang­branschen återkommer årligen efter årstid. Antalet anställda är oftast lägst under årets första kvartal och högst under fjärde kvartalet. Nivå­skillnader i antalet anställda mellan olika år kan också bero på faktorer som temperatur och nederbörd. En varm och solig sommar ger förmodligen fler anställda inom restaurang­branschen än en kall och regnig sommar.

Under de senaste två åren har förändringarna av antalet anställda inom restaurang­branschen inte varit statistiskt säker­ställda. Det innebär att man utifrån den kort­periodiska syssel­sätt­nings­statistiken inte med säkerhet kan uttala sig om de uppmärk­sammade regel­föränd­ringar som har skett inom restaurang­branschen, exempelvis moms­sänkningen, har haft en påverkan på antalet anställda i branschen. Det kräver en annan analys av branschen.

Tillfälliga jobb varierar stort i restaurangbranschen

Visstidsanställda inom restaurangbranschen och övriga privata tjänstenäringar, 2003–2013

Linjediagram över visstidsanställda inom restaurangbranschen och övriga privata tjänstenäringar, 2003–2013

Inom restaurangbranschen är andelen personer med visstids­anställ­ning är högre än i många andra branscher. Under fjärde kvartalet 2013 var 28 procent (28 000 personer) viss­tids­anställda inom branschen. Kvinnor är i högre grad viss­tids­anställda än män, men skill­naderna är inte så stora. Inom de övriga privata tjänste­näringarna var 18 procent viss­tids­anställda. En jämförelse med andra branscher visar att exempelvis till­verk­nings­industrin vid samma tidpunkt hade 6 procent och handeln 13 procent viss­tids­anställda. Från 2003 till idag har andelen viss­tids­anställda inom restaurang­branschen rört sig omkring 25 procent, vilket är några procent­enheter högre än för övriga privata tjänste­näringar.

Etiketter