På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:35

Författare

Alexandra Kopf Axelman

är chefredaktör för Välfärd.

010-479 43 51

alexandra.kopf.axelman@scb.se

Arbetslöshet i Europa:

Stora skillnader mellan länderna

I Grekland har arbetslösheten ökat snabbt, medan den minskar i Tyskland. Spanien har den högsta andelen arbetslösa inom EU. Av 23 miljoner arbetslösa i EU finns 5 miljoner i Spanien.

Ung man fingrar på en mobiltelefon

Den genomsnittliga arbetslösheten i EU var 9,7 procent år 2011. Bakom den uppgiften döljer sig dock mycket stora skillnader mellan enskilda medlems­länder. Det framgår av de EU‑gemen­samma arbets­krafts­under­sök­ningarna som samman­ställs av EU:s statistik­byrå Eurostat. Skillnaden mellan länderna med högst och lägst arbets­lös­het har inte varit så stor sedan början av 2000‑talet.

Arbetslösheten är högre i Euroområdet än i övriga EU

Arbetslöshet i åldrarna 15–74 år i EU, 2000–2011

Linjediagram över arbetslöshet i åldrarna 15-74 år i EU, 2000-2011

Tittar man på utvecklingen de senaste åren är olik­heterna stora. Idag ökar arbets­lös­heten i ungefär hälften av EU:s medlems­länder medan den minskar i de övriga. Ökning och minskning av arbets­lös­heten i de olika länderna tar ut varandra och sett till hela EU var arbets­lös­heten oförändrad mellan 2010 och 2011. Inom Euro­området, där Euron är den gemen­samma valutan, ökade arbets­lös­heten något.

Arbetslösheten ökar i flera länder med ekonomiska problem …

Arbetslöshet i åldrarna 15–74 år i Portugal, Irland, Grekland och Spanien samt EU, 2000–2011

Linjediagram över arbetslöshet i åldrarna 15–74 år i Portugal, Irland, Grekland och Spanien samt EU, 2000–2011

En av förklaringarna är att Spanien, ett av de stora Euro­länderna, har slagit ett tråkigt rekord. Där var arbets­lös­heten för helåret 2011 uppe i 21,7 procent. I mars 2012 hade den stigit ytter­ligare till 24,1 procent.

Den ekonomiska nedgången efter finanskrisen 2008 innebar en tydlig ökning i arbets­lös­heten inom EU. Den så kallade skuld­krisen, eller Euro­krisen, inleddes när Grekland våren 2010 drabbades av svårig­heter att finansiera sin stora och snabbt växande stats­skuld. Fokus hamnade då på fyra länder i EU som hade en särskilt proble­matisk ekonomisk situation. Förutom Grekland var det också Spanien, Portugal och Irland. Dessa länders svåra situation är idag väl synlig i arbets­lös­hets­statistiken. De har alla haft en hög och ökande arbets­lös­het under 2011. Enligt OECD är unga och till­fälligt anställda särskilt utsatta och alltfler blir kvar i arbets­lös­het mer än 6 månader.

Om man tittar på utvecklingen månad för månad ser man att alla dessa fyra länder hade högre arbets­lös­het i december 2011 än i januari samma år. Det är dock stor skillnad mellan länderna. Grekland har haft den snabbaste ökningen och hade i slutet av året passerat 20 procents arbets­lös­het medan Irland visser­ligen noterat en liten ökning, men i stort legat stabilt mellan 14 och 15 procents arbets­lös­het under hela 2011.

… men minskar snabbt i Baltikum

Arbetslöshet i åldrarna 15–74 år i de baltiska länderna och EU, 2000–2011

Linjediagram över arbetslöshet i åldrarna 15–74 år i de baltiska länderna och EU, 2000–2011

De baltiska länderna representerar en annan utveckling. Länderna gick in i 2000‑talet med hög arbets­lös­het, men 2007 hörde både Estland och Litauen till de länder som hade lägst arbets­lös­het i Europa. Även Lettland hade en relativt låg arbets­lös­het. Sedan drabbades länderna av den ekonomiska krisen och under 2009 tvingades länderna till åtstram­ningar och arbets­lös­heten ökade snabbt. Arbets­lös­heten ökade i alla EU:s medlems­länder, men ingen­stans var ökningen så stor som i Baltikum. Under 2011 har dock de baltiska länderna haft en tydlig åter­hämt­ning på arbets­mark­naden. Arbets­lös­heten har minskat snabbt, men ligger fortfarande en bit över EU‑genom­snittet.

Högst arbetslöshet i Spanien – lägst i Österrike

Arbetslöshet i åldern 15–74 år i EU samt Norge och Island, 2011

Tematisk karta över arbetslöshet i åldern 15–74 år i EU samt Norge och Island, 2011

Spanien, Grekland, Irland, Portugal och de baltiska länderna är några av de EU‑länder som har haft den svåraste situa­tionen på arbets­mark­naden. Utveck­lingen har dock inte varit lika dramatisk överallt. Många länder, däribland Sverige, har haft mer begränsade föränd­ringar av arbets­lös­heten. I Sverige minskade arbets­lös­heten mellan 2010 och 2011, om än i blyg­sam takt. Föränd­ringen var 0,9 procent­enheter. I mars 2012 var arbets­lös­heten i Sverige 7,3 procent, om man justerar för säsongs­variationer.

I den nedre änden av skalan finns Nederländerna, Österrike och Luxemburg, länder som inte upplevt några dramatiska ökningar av arbets­lös­heten sedan den finansiella krisens start 2008. I Luxem­burg över­steg arbets­lös­heten 5 procent med knapp marginal år 2009, men bort­sett från det har arbets­lös­heten legat under 5 procent hela 2000‑talet i alla de tre länderna.

Tysklands utveckling under åren 2008 till 2011 skiljer sig från övriga EU‑länder. Man hade en liten upp­gång i arbets­lös­heten under 2009, men bort­sett från det har arbets­lös­heten minskat under hela perioden. Tyskland har en klart lägre arbets­lös­het idag än före 2008, något de är ensamma om inom EU.

Etiketter