På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-12-12
Nr 2016:90

Författare

Peter Gärdqvist

arbetar med ekonomisk välfärdsstatistik på SCB
010-479 67 85

peter.gardqvist@scb.se

För mer information om artikeln, kontakta:

Hans Heggemann

010-479 68 10

hans.heggemann@scb.se

Fakta

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, innan skatt har dragits. I inkomst av tjänst ingår förutom lön även inkomst från pension och skattepliktiga ersättningar från socialförsäkringssystemet såsom sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa med mera. Kapitalinkomster ingår inte. Skattefria bidrag som barnbidrag, bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd ingår inte heller. För att ta hänsyn till prisutvecklingen är inkomsterna 2005 omräknade till 2015 års priser med hjälp av konsumentprisindex (KPI). Jämförelserna utgår från medianvärdet för sammanräknad förvärvsinkomst i kommunerna. Vi använder medianvärde eftersom det inte påverkas på samma sätt som medelvärde av extremt höga eller låga värden.

Redovisningen avser helårsbefolkningen, det vill säga personer som har varit folkbokförda i Sverige både 1 januari och 31 december respektive år. Åldersavgränsningen är 25–64 år.
Uppgifterna för 2015 är preliminära.

Störst ökning av inkomsten i Norrlandskommuner

Inkomsterna har ökat med 21 procent de senaste tio åren, men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika delar av landet. I vissa kommuner har inkomsten ökat med mer än 30 procent, i andra med mindre än 10 procent. För män är inkomstutvecklingen bäst i Norrland, medan kvinnors inkomst har ökat mest i sydvästra delen av landet.

Kvinna med bygghjälm.

Befolkningens inkomster har stigit sakta men säkert de senaste åren. Med inkomster avser vi här en persons sammanräknade förvärvsinkomst under ett år (se faktarutan). Median­värdet för inkomster för personer 25–64 år ökade med 21 procent mellan 2005 och 2015. Det motsvarar en ökning från 262 000 till 317 000 kronor, med 2005 års inkomster omräknade till 2015 års priser. Kvinnor ökade sin inkomst med 24 procent och män med 18 procent. Kvinnor har dock lägre inkomst än män. Medianvärdet för kvinnor var 288 000 kronor 2015 och för män var det 351 000 kronor.

Inkomstutvecklingen skiljer sig åt mellan olika kommuner. För befolkningen i Gällivare och Kiruna ökade inkomsten allra mest procentuellt sett, 31 procent. Den största ökningen när kvinnor och män jämförs separat hade män i Gällivare, 35 procent. Männens tio-i-topplista över inkomstutveckling 2005–2015 domineras av Norrland – sju av kommunerna ligger i Norrbottens län och en kommun i Västerbottens län. Det ser annorlunda ut för kvinnor. Bland dem var ökningen störst i Lomma, i Skåne, med 34 procent. Det finns inga Norrlandskommuner alls med på kvinnornas topplista. Istället är det i de sydvästra delarna av landet – kommuner i Västra Götalands, Hallands och Skåne län – som kvinnors inkomster har ökat mest.

På topplistan över inkomstutveckling finns både höginkomstkommuner och kommuner med lägre inkomstnivå. Exempelvis är Lomma och Vaxholm bland de fem kommuner med högst inkomster 2015, medan Arjeplog, Pajala och Överkalix ligger på den undre halvan av inkomstrankingen. Ökningen i absoluta belopp varierar således mellan kommunerna med bäst inkomstutveckling. Bland dessa ökade medianvärdet mest i Lomma, 93 000 kronor och minst i Överkalix, 61 000 kronor.

Kvinnors inkomst har ökat mest i Lomma

Kommuner med störst procentuell ökning av medianvärdet för sammanräknad förvärvsinkomst mellan 2005 och 2015. Befolkningen 25–64 år

Samtliga
procentuell ökning
Kvinnor
procentuell ökning
Män
procentuell ökning
Riket21Riket24Riket18
Gällivare31Lomma34Gällivare35
Kiruna31Härryda31Kiruna32
Lomma30Stenungsund31Pajala32
Pajala28Öckerö31Överkalix26
Varberg27Lerum30Arjeplog26
Arjeplog27Varberg30Karlsborg26
Vaxholm26Lekeberg30Öckerö25
Höör26Älmhult30Jokkmokk24
Vallentuna26Höganäs29Kalix24
Överkalix26Kungsbacka29Storuman24

För män har inkomstökningen varit störst i norr – 8 av de 10 kommuner som ökat mest ligger i Norrbottens och Västerbottens län. Kvinnornas medianinkomst ökade mest i de sydvästra delarna av landet.

Det är flera faktorer som påverkar inkomst­utvecklingen i kommunerna. Förändring av befolkningens sammansättning, som åldersfördelning och utbildningsnivå, har betydelse. Lokala förändringar av arbetsmarknaden, till exempel etablering eller nedläggning av arbetsplatser, kan också få stor effekt på sysselsättning och inkomstnivå, särskilt i kommuner med förhållandevis liten befolkning. Exempelvis förklarar en expanderande gruvindustri varför kommuner i norr har haft bäst inkomstutveckling, i synnerhet bland män. Sysselsättningen i denna bransch har under perioden ökat mycket i exempelvis Gällivare, Kiruna och Pajala, som toppar listan.

Även in- och utflyttning till och från kommuner påverkar inkomstnivån. En växande arbetsmarknad eller nya bostadsområden leder ofta till inflyttning av personer som drar upp inkomstnivån. Man ska dessutom komma ihåg att avgränsningen till personer i åldern 25–64 år innebär att nya årskullar har tillkommit i redovisningen och gamla har försvunnit. Det är alltså inte samma personer som jämförs 2005 och 2015.

Kommunerna med högst inkomst 2015

Kommuner med högst sammanräknad förvärvsinkomst 2015. Medianvärde i kronor. Befolkningen 25–64 år

Riket316800
Danderyd453000
Täby415200
Lomma400200
Lidingö392000
Vaxholm381500
Nacka380900
Sollentuna378500
Ekerö376700
Kiruna367700
Nykvarn364300

Det här är de tio kommuner som hade högst sammanräknad förvärvsinkomst 2015. Åtta av de tio kommunerna ligger i Stockholms län. Rankingen av kommuner efter inkomst förändras ganska långsamt, åtminstone i toppen. Exempelvis har Danderyd, Lidingö, Täby och Lomma tillhört topp-5 under den senaste tioårsperioden.

Etiketter